c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2017, številka 42 / letnik IX.
 

Obračun potnih stroškov je potrebno pripraviti tako, da predstavlja verodostojno knjigovodsko listino, na podlagi katere izplačevalci upravičencu izplačajo potne stroške na transakcijski račun. V osrednji temi pa danes odgovarjamo na vprašanje, kdaj se lahko potne stroške izplača v gotovini. Med zakonodajnimi novicami izpostavljamo današnje drugo obravnavo predlogov zakonov s področja gradenj in urejanja prostora v DZ, ki naj bi prenovila to zakonodajno področje ter včeraj sprejeto novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki med drugim ureja izdajo dovoljenja za sezonsko delo, daljše od 90 dni.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Nov slovenski standard za eRačune in uskladitev z EU
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kdaj lahko potne stroške izplačate v gotovini?    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Osnovni pogoj za izplačilo potnih stroškov je verodostojna knjigovodska listina. Le na podlagi verodostojne knjigovodske listine lahko izplačevalci potnih stroškov te izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Ne glede na navedeno, pa obstajajo izjeme, ko lahko izplačevalci potne stroške izplačajo v gotovini. Katere so te izjeme, pojasnjujemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Nezgoda pri delu
Zaposleni, ki dela na terenu, je sporočil delodajalcu, da se je poškodoval pri delu. V podjetju sumijo, da do njegove poškodbe dejansko ni prišlo pri delu. Kaj lahko v tem primeru storijo?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.
Na podlagi sprememb Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES od 14.10.2017 dalje sklepov o vpisu samostojnega podjetnika in sklepov o vpisu spremembe pri samostojnem podjetniku, ki je bila vpisana na podlagi vložene prijave samostojnega podjetnika, ne bo več vročal z osebno vročitvijo, pač pa bo sklep poslal z navadno poštno pošiljko ali ga bo na željo samostojnega podjetnika izročil osebno na izpostavi AJPES.

Vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja oziroma računovodja
Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine vabi vse knjigovodje in računovodje, vpisane v register računovodske poklicne skupine, k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).

Pomembno obvestilo za računovodje: Akademija IR polni zadnja prosta mesta
Če je bilo računovodstvo nekoč le podporna dejavnost v podjetju, je zdaj aktiven dejavnik pri sprejemanju odločitev kateregakoli podjetnika ali vlagatelja. Od sodobnega računovodje se tako ne pričakuje več le obvladovanje lastnega strokovnega področja, temveč informirano reševanje davčnopravnih problematik in sposobnost svetovanja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ prek predloga gradbenega zakona
Državni zbor je danes opravil razpravo v drugem branju predloga gradbenega zakona, ki je del prenove gradbene in prostorske zakonodaje, poslanci bodo odločali še o dopolnilih k členom, ki jih na matičnem odboru niso uskladili.

Novela zakona o trgovini s podporo koalicije in NSi v DZ
Nepovezani poslanec Andrej Čuš je včeraj s podpisi poslancev koalicije in NSi v postopek DZ vložil zahtevo za splošno razpravo o predlogu novele zakona o trgovini, po kateri bi bile trgovine z nekaj izjemami ob nedeljah zaprte. Prvo obravnavo predloga na plenarni seji DZ pričakuje v novembru, nato pa v decembru sprejetje novele.

Občine vnovič o spremembah njihovega financiranja
Čeprav je predlog novele Zakona o financiranju občin že v parlamentarni obravnavi, bodo danes pristojni ministrstvi za javno upravo in finance ter združenja občin še enkrat skušali zbližati stališča. Sestanka naj bi se na vladni strani udeležila tako minister za javno upravo Boris Koprivnikar, kot finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

Predlog zakona za urejanje položaja študentov primeren za tretjo obravnavo
Državni zbor je soglasno sklenil, da je predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki odpravlja večji del varčevalnih ukrepov za študente, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), primeren za tretjo obravnavo. Slednjo bo DZ opravil na naslednji seji.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Enotno dovoljenje za tujce zaradi opravljanja sezonskega dela
DZ je včeraj sprejel novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki med drugim ureja izdajo dovoljenja za sezonsko delo, daljše od 90 dni, ter možnost premestitve delavcev iz tretjih držav znotraj skupine kapitalsko povezanih družb. Uvaja tudi nekatere izjeme pri podaljševanju dovoljenja tujcem.

Obrazci za obračun prispevkov za socialno varnost
Objavljen je Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost s prilogami, ki začne veljati 28. oktobra 2017, uporabljati pa s 1.1.2018. S pravilnikom se določajo vsebina obrazca obračuna prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug, za kmete, za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, za delodajalce, ki niso plačniki davka, za zaposlene pri tujih delodajalcih ter način predlaganja obrazcev davčnemu organu.

Pregled čistopisov zakonov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1); veljavnost od: 14.10.2017 - sprememba
    • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP); veljavnost od: 14.10.2017 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.10.2017, uporaba od: 1.10.2018 - sprememba
    • Zakon o sodnem registru (ZSReg); veljavnost od: 14.10.2017 - sprememba
    • Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT); veljavnost od: 21.10.2017, uporaba od: 21.4.2018
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 21.10.2017 - sprememba
    • Zakon o inšpekciji dela (ZID-1); veljavnost od: 21.10.2017 - sprememba
    • Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS); veljavnost od: 21.10.2017 - sprememba
    • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); veljavnost od: 21.10.2017, uporaba od: 21.4.2018 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Napoved višje minimalne plače in socialne pomoči v prihodnjem letu
Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je danes napovedala, da se bo minimalna plača v letu 2018 dvignila nad prag tveganja revščine. Kmalu bodo predstavili tudi predlog, po katerem bo denarna socialna pomoč za samske višja.

Proračun septembra zmanjšal primanjkljaj
Državni proračun je septembra izkazal presežek v višini 44,7 milijona evrov in tako še zmanjšal kumulativni primanjkljaj. Potem ko se je tega v osmih mesecih nabralo za 105 milijonov evrov, ga je bilo konec septembra za 63,6 milijona evrov, kažejo najnovejši podatki finančnega ministrstva.

Povprečna plača za avgust višja od julijske
V Sloveniji je povprečna bruto plača za avgust znašala 1613,62 evra in bila v primerjavi s plačo za julij nominalno višja za 1,3 odstotka, realno za 1,2 odstotka. Povprečna neto plača za avgust pa je znašala 1051,73 evra in bila na mesečni ravni nominalno višja za 1,2 odstotka, realno za 1,1 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ocena delovne uspešnosti javne uslužbenke
Tožena stranka je vložila pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razveljavilo sklep komisije tožene stranke za preizkus ocene delovne uspešnosti javne uslužbenke. V pritožbi tožena stranka izpodbija dokazno oceno sodišča prve stopnje, v zvezi s potekom razgovora med tožnico in ravnateljico tožene stranke. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 96/2017) in v obrazložitvi pojasnilo, da ni pristojno za ocenjevanje delovne uspešnosti. Ob preverjanju zakonitosti ocene sodišče ne more spreminjati ocene javnega uslužbenca, ampak lahko ugotovi le njeno nezakonitost, do kateri bi lahko prišlo zaradi napak v postopku ocenjevanja ali zato, ker ni dokazano, da bi bila objektivna in nepristranska. Ker sporna ocena tožnice ni bila objektivna in nepristranska, je sodišče prve stopnje utemeljeno ugodilo tožbenemu zahtevku in razveljavilo izpodbijano oceno in sklep tožene stranke.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Tehnični protokol pri dostavi CbC sporočil
FURS obvešča poročevalce, da je v rubriki Tehnične informacije objavljen Tehnični protokol s prilogami, ki ga je treba upoštevati pri dostavi CbC sporočil Finančni upravi RS.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
19.10.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2017:   1.613,62€
 
in neto plača:   1.051,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,45€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Brezplačen seminar za naročnike Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 september 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Posebnosti pri obračunavanju DDV in DPN pri transakcijah z nepremičninami
Ali se zavedate vseh posledic, povezanih z DDV, pri transakcijah z nepremičninami? Kdaj se plača DDV in kdaj davek na promet nepremičnin, kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV, kako so obdavčeni obratovalni stroški? Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite seminarja Inštituta za računovodstvo, ki bo v ponedeljek, 23.10.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.