c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2017, številka 38 / letnik IX.
 

V tokratnem tedniku izpostavljamo nove obveznosti za poslovne subjekte, ki jih Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) nalaga z namenom vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov in zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov ter onemogočanja zlorab pranja denarja in financiranja terorizma. Podrobneje bomo temo predstavili na spletnem seminarju: Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1, ki bo 28. septembra 2017 ob 13. uri. Vabljeni k prijavi!

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Nasveti za varne korake v svetu kripto valut
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1    
Mojca Müller
   
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas
Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v današnjem času postala zelo priljubljen način zaposlovanja novih delavcev in predstavlja prej pravilo kot izjemo. Pogosto delavci in delodajalci niti ne poznajo vseh značilnosti pogodbe za določen čas, čeprav so ključnega pomena. Kot denimo, da se pogodba za določen čas samodejno spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če delavec opravlja delo tudi, ko se pogodba za določen čas izteče.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odpis terjatve do družbenika
Družbenik, ki ima v lasti 50 odstotkov družbe in je v družbi tudi zaposlen je prejel dolgoročen kredit v višini 30.000 evrov (konto 072). Družba je prenehala s poslovanjem in je pred stečajem ali likvidacijo. Družbenik kredita ne more povrniti. Družbo zanima, kako kredit pravilno odpraviti in kakšne so davčne obveznosti?

Iz sodne prakse EU: Obravnava storitev, ki so neposredno povezane z izvozom, po ZDDV-1
V Uradnem listu Evropske unije številka 283 z dne 28. avgusta 2017 je bila objavljena sodba Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju sodišče EU) v zadevi C 288/16 z dne 29. junija 2017 glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z izvozom.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada spremenila uredbo o zelenem javnem naročanju
Vlada je na seji prejšnji teden spremenila uredbo o zelenem javnem naročanju, ki bo odslej prožnejše in obvezno za več predmetov javnega naročanja. Spremenjena uredba namesto dosedanjih izrecnih zahtev določa cilje, ki jih bodo za posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki.

Predlog novele pokojninskega zakona za spremembe glede upoštevanja dokupa pokojninske dobe
Poslanci SD in DeSUS so v sodelovanju s sindikati v postopek DZ 18. septembra vložili novelo pokojninskega zakona, s katero popravljajo upoštevanje pokojninske dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Predlagajo pa še spremembe, po katerih bi izterjali delodajalca v primeru neplačevanja prispevkov.

Poenostavljena ureditev vzajemnosti ob tujih nakupih nepremičnin
Postopki za ugotavljanje vzajemnosti v primerih, ko tujci želijo pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji, so odslej poenostavljeni. V uporabi je namreč zakon o ugotavljanju vzajemnosti, s katerim se odpravljajo nekatere administrativne obremenitve in racionalizira upravni postopek.

Pri demografskem skladu še razhajanja glede upravljanja naložb
Skupina za pripravo zakona o demografskem skladu se je včeraj razšla brez končnega dogovora, o tem vprašanju naj bi v ponedeljek razpravljal koalicijski vrh. Kot so za STA navedli na finančnem ministrstvu, imajo sogovorniki glede koncepta demografskega sklada še vedno nasprotujoča si stališča o temeljnem konceptu upravljanja državnih naložb.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Od 16. septembra je v veljavi novela > Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim ureja ugodnejšo davčno obravnavo donirane hrane. Pravilnik poenostavlja tudi pavšalno ureditev za kmete glede odobritve in veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti; veljavnost od: 11.9.2017 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin; veljavnost od: 23.9.2017
    •  veljavnost od: 23.9.2017
    • Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin;esedilo.aspx?SOPI=H1792CCI&Datum=2017-09-30%2023:59:59">Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov; veljavnost od: 30.9.2017

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Obdavčenje v digitalnem gospodarstvu
Evropska komisija bo danes na rednem tedenskem kolegiju razpravljala o obdavčevanju v digitalnem gospodarstvu, pri čemer je v ospredju vprašanje pravične obdavčitve internetnih velikanov Google, Amazon, Facebook in Apple. Pričakovati je nabor možnosti, o katerih naj bi nato v Tallinnu razpravljali voditelji članic EU.

Deveti na svetu po indeksu človeškega kapitala
Slovenija se je med 130 državami, vključenimi v raziskavo Globalni indeks človeškega kapitala 2017, ki jo je izvedel Svetovni gospodarski forum (WEF), uvrstila na deveto mesto. Prvo trojico na lestvici upravljanja s človeškim kapitalom države sicer zasedajo Norveška, Finska in Švica.

Spodbude za vsebinsko podporo majhnim in srednje velikim podjetjem
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu Vsebinska podpora prejemnikom sredstev malih in srednje velikih podjetij v začetnih fazah življenjskega cikla 2017-2018. Za izvedbo projekta je predvidenih 350.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 252.000 evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Premoženja družbe in lastno premoženje družbenika
Toženec se je pritožil zoper sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je razsodilo, da je dolžan tožnici plačati 219.080,61 evrov. V pritožbi je navedel, da sodišče neargumentirano ne sprejema njegovih trditev, da družba M., d. o. o., ravno zaradi uvrstitve na seznam davčnih dolžnikov, posledično znižane bonitete in blokad na poslovnem računu, ni mogla več normalno opravljati svoje poslovne dejavnosti, zato tudi ni mogla odplačevati dolga. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL Sodba I Cp 419/2017) in pojasnilo, da je tožnica dokazala, da je toženec prejel denar v roke sam kot družbenik oziroma preko zaposlenega v družbi, prejeti zneski pa se nato niso izkazali kot prihodek družbe. Toženec bi lahko izkazal, da je prejeti denar usmeril v družbo, torej da denar ni ostal dejansko in fizično v njegovi sferi in posledično bi izkazal, da premoženja družbe, katerega družbenik je bil, ni štel kot svoje lastno premoženje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vlaganje zahtevkov s področja carin in trošarin prek portala eDavki
Obrazci so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS, področje Carina oziroma Davki in druge dajatve\Trošarine in jih zavezanci izpolnijo in shranijo kot lasten dokument ter vložijo prek portala eDavki kot "Ostale vloge" NF-LD - Lastni dokument. To pomeni, da na elektronskem obrazcu "Lastni dokument" prenesejo shranjeno datoteko in kot "Kategorijo" izberejo "CARINE" za carinske vloge oziroma "TROŠARINE" za trošarinske vloge in nato iz ponujenega seznama izberejo posamezno vlogo.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 21.9.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2017:   1.593,10€
 
in neto plača:   1.039,55€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.603,00€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,12€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je stopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali po novem ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 28. 09. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
MINI AKADEMIJA PRAVA: Obligacije, delovno pravo in gospodarsko pravo
Veste, da nepoznavanje prava škoduje? Ste zadolženi za pripravo pogodb, sklepov, zapisnikov, izterjavo dolžnikov in kompenzacije, pripravo internih aktov, varstvo osebnih podatkov, poročanje FURS, Banki Slovenije ali za izvajanje drugih podobnih aktivnosti pri delodajalcu? Inštitut za računovodstvo vas vabi na MINI AKADEMIJO PRAVA, na kateri vas bo predavateljica seznanila z vsemi potrebnimi informacijami, skritimi pastmi in praktičnimi namigi za suvereno izvajanje vaših nalog.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.