c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2017, številka 32-33 / letnik IX.
 

V današnji dvojni številki tednika v osrednji temi predstavljamo davčni vidik zavezanca, ki ima v Sloveniji registriran normirani s.p. in opravlja storitve računalniškega programiranja na Madžarskem za daljše časovno obdobje.

Med tokrat izbranimi strokovnimi članki lahko preberete tudi o načinu vročitve odpovedi delavcu zaradi kršitev pri opravljanju dela, pojasnilo glede višine davčne stopnje pri prevozu in obdelavi odpadkov ter pojasnilo finančne uprave glede identifikacije za namene DDV (obrazca DDV-P2 oziroma DDV-P3) in predložitve dokazil. Izpostavljamo še rok, ko morajo kmetijska gospodarstva, ki so letos spomladi utrpela škodo po pozebi, le-to prijaviti na svoji občini do 23. avgusta.

Prijetne poletne dni in vabljeni k branju današnje številke tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Več informacij o javnem povabilu Zaposli.me
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčni vidik opravljanja storitev samostojnega podjetnika na Madžarskem    
Mojca Müller
   
Zavezanec, ki ima v Sloveniji status samostojnega podjetnika, za madžarskega naročnika opravlja storitve računalniškega programiranja. Zavezanca zanima, kako davčno pravilno obravnavati čezmejno opravljanje storitev na Madžarskem.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Vročitev odpovedi
Ko je delavec izvedel, da mu v podjetju nameravajo zaradi njegovih kršitev odpovedati pogodbo o zaposlitvi, je odšel v bolniški stalež. Ali je dopustno, da mu odpoved vročijo kar na zagovoru?

Uveljavljanje povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja
Finančna uprava je v dokumentu - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, 2 izdaja, junija 2017 posredovala spremenjeno pojasnilo, v primeru davčnega zavezanca, ki vloži napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja na podlagi samoprijave in v taki napovedi uveljavlja dejanske stroške prevoza in nočitve, se mu stroški lahko priznajo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Storitve prevzema, prevoza in obdelave odpadkov
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede obravnave davčne stopnje pri storitvi prevoza in obdelavi odpadkov, saj javno podjetje zanima, ali se storitev lahko obravnava kot enotna stopnja, ali je treba prevoz ločiti od obdelave odpadkov in ga obdavčiti z DDV po 22-odstotni stopnji?

FURS: Identifikacija za namene DDV in predložitev dokazil
FURS je na spletni strani konec decembra objavila obvestilo, da od 1. 1. 2017 postopke dodelitve identifikacijske številke za namene DDV ureja Finančni urad Nova Gorica. V nadaljevanju pojasnjujejo izvajanja postopkov dodelitve identifikacijske številke za namene DDV za davčne zavezance s sedežem na območju celotne Slovenije ter za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji, nameravajo pa opravljati obdavčljivo dejavnost na ozemlju Slovenije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predstavniki občin in finančnega ministrstva bodo s pogovori nadaljevali septembra
Predstavniki ministrstva za finance in treh združenj občin so se v začetku avgusta sestali na prvih pogovorih o financiranju občin v letih 2018 in 2019. Med predlogi ministrstva in pričakovanji občin je še precejšen razkorak. Do naslednjega sestanka, ki bo predvidoma v septembru, pa bodo pripravili dodatno dokumentacijo in izračune.

Kmetje morajo pozebo prijaviti do 23. avgusta
Kmetijska gospodarstva, ki so letos spomladi utrpela škodo po pozebi, jo morajo na svojo občino prijaviti do 23. avgusta, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Prijava škode je predpogoj za vključitev kmetijskih površin v končno oceno škode, na podlagi katere bodo kmetje lahko uveljavljali ukrepe za pomoč po pozebi.

Španija za poseben proračun območja z evrom
Španija se bo na srečanju s Francijo, Nemčijo in Italijo 28. avgusta v Parizu zavzela za ustanovitev proračuna in finančnega ministra območja z evrom, je v ponedeljek napovedal španski premier Mariano Rajoy. Meni, da bi to omogočilo izenačevanje življenjskega standarda v evropskih državah.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva
S 1. januarjem 2018 se bo začela uporabljati Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki podrobneje opredeljuje ustvarjalce arhivskega gradiva, zajem, pretvorbo in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev, urejanje, vrednotenje in uničenje dokumentarnega gradiva ter izročanje arhivskega gradiva. Hkarti določa delo arhivske komisije, Sveta direktorjev in Arhivskega sveta. Do začetka uporabe te uredbe se uporabljajo določbe Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se bodo začeli uporabljati:
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 5.8.2017 - sprememba
    • Zakon o cestninjenju (ZCestn); veljavnost od: 12.8.2017 - sprememba
    • Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada; veljavnost od: 19.8.2017 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013; veljavnost od: 5.8.2017, uporaba od: 31.12.2017
    • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne; veljavnost od: 5.8.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 41 - 42
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Svet Evrope: Število preiskav pranja denarja v Sloveniji se povečuje, a še vedno ni zadostno
Število preiskav, povezanih s pranjem denarja, se je v Sloveniji od zadnjega vrednotenja iz leta 2010 povečalo, vendar še vedno ni sorazmerno s številom preiskav in obsodb za kazniva dejanja, ki ustvarjajo prihodke, kot so npr. davčne utaje, goljufije in druga gospodarska kazniva dejanja. Nezadostna je tudi kriminalizacija financiranja terorizma.

Greenspan svari pred pregrevanjem trga obveznic
Nekdanji predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Alan Greenspan meni, da trg obveznic v ZDA ni daleč od prepada in bi lahko za seboj potegnil tudi delniškega, na katerem cene delnic podirajo rekorde. Po njegovem se bo moralo obdobje nizkih obrestnih mer kmalu končati.

Za podjetja s certifikatom Pečat odličnosti 17 milijonov evrov
Agencija Spirit Slovenija je v uradnem listu objavila javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 2, ki ga je s sredstvi podprla tudi EU. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga projekta na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 prejela certifikat Pečat odličnosti, bo na voljo dobrih 17 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Procesna legitimacija za pritožbo
Subjekt vpisa je na višje sodišče vložil pritožbo zoper prvostopenjski sklep, s katerim je sodišče ustavilo postopek njegovega izbrisa iz sodnega registra, in navedel, da je mrtva pravna oseba, brez premoženja in že več kot pet let ne posluje, zato se izbris mora nadaljevati. Višje sodišče je pritožbo zavrglo (VSL sklep IV Cpg 1345/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da se je v obravnavanem primeru začel postopek izbrisa po uradni dolžnosti in ne na predlog upravičenega predlagatelja iz 433. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Subjektu vpisa torej zakon ne priznava procesne legitimacije za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka izbrisa.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Podaljšan poslovni čas tehnične pomoči
Finančna uprava obvešča, da je od 1. avgusta tehnična pomoč uporabnikom podaljšana, tako na telefonski številki (05) 2976 800, kot na elektronskem naslovu SD.fu@gov.si, in je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro. (prej do 15. ure).

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.8.2017 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2017
    • 24.8.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.8.2017 > AJPES: Predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2017
    • 31.8.2017 > AJPES: Predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2017

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2017:   1.613,73€
 
in neto plača:   1.050,78€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.609,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.048,23€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.