c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2017, številka 29 / letnik IX.
 

V osrednji temi tokrat izpostavljamo povračila dnevnic zaposlenemu za službena potovanja v tujino, s tem v zvezi ste nam zastavili že kar nekaj vprašanj. Med ostalimi strokovnimi temami v današnjem tedniku smo izbrali še smernice in odgovore FURS v zvezi z davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj, knjižbe različnih poslovnih dogodkov in posledice njihovega nepravilnega obravnavanja. Na zakonodajnem področju pa je Ministrstvo za finance predlagalo spremembe > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, na katere lahko oddate pripombe do 31. julija 2017. Vabimo vas k ogledu novosti na portalu FinD-INFO in pregledu današnje številke tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Dnevnice za službeno pot v tujino    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Službena potovanja so v sodobnem poslovnem svetu stalnica. Še vedno pa se pojavljajo vprašanja kako je s povračilom dnevnic zaposlenemu, ki ga pošljete na službeno pot v tujino.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjiženje različnih poslovnih dogodkov
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v zvezi s posledicami nepravilnega obravnavanja poslovnih dogodkov in knjiženja v primerih plačila s poslovnimi karticami, npr. za plačilo goriva, obračuna plač, donacij in kratkoročnih časovnih razmejitev - rezervacij z zakonskega vidika?

Nenotifikacije določb o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze
Vlada je na 143. redni seji sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze v pravni red Republike Slovenije.

Tveganje slovenskega kapitalskega trga
Vsaka pot, za katero se odločimo, ima svoje nevarnosti, v borznem jeziku jim rečemo tveganja. Pri tem ni dovolj, da tveganje razumemo samo kot možnost izgubiti prihranke. Tveganje je širši pojem in zajema med drugim tri specifične situacije, ki so na Ljubljanski borzi žal precej pogoste: negotovost, nelikvidnost in netransparentnost.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave
Za zagotavljanje večje davčne gotovosti pri uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj so bile v sodelovanju med MGRT in FURS pripravljene Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Podrobnejši opis).

FURS: Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (Vprašanja in odgovori), kjer med drugim pojasnjujejo izključevanja olajšav po 55. členu in 55.a členu ZDDPO-2.

Znesek na obrazcu pri uveljavljanju olajšave za R&R
Zavezanec je pripravljal Poslovni načrt za razvojni produkt in spraševal: ali se v obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj vpisuje zneske z ali brez DDV in ali uvozne dajatve, DDV in stroški transporta predstavljajo vlaganja v raziskave in razvoj.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vsi davčni zavezanci morajo biti obravnavani pod enakimi pogoji
Vrhovno sodišče je v začetku julija ob obravnavi primera Slovenca, zaposlenega v Avstriji, presodilo, da morajo biti delavci migranti, ki vlagajo davčno napoved na podlagi samoprijave, upravičeni do odmere dohodnine pod enakimi pogoji kot vsi ostali davčni zavezanci v Sloveniji.

Predlagane spremembe P-ZDDV-1
Ministrstvo za finance predlaga spremembe > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Rok za oddajo pripomb na predlagane spremembe je 31. julij 2017.

ZSSS za samostojen in neodvisen demografski sklad
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) se zavzemajo za samostojen in neodvisen demografski rezervni sklad, katerega ustanovitev predvideva predlog zakona o skladu. Zavzemajo se tudi za več predstavnikov sindikatov in upokojencev v nadzornem svetu bodočega sklada.

Predlog Levice glede minimalne plače končal pot v DZ
DZ je v petek sklenil, da predlog Levice za spremembe zakona o minimalni plači, s katerimi bi iz definicije minimalne plače izvzeli vse dodatke, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog ni bil usklajen s socialnimi partnerji, so ugotavljali poslanci, so se pa zavzeli za to, da bi minimalna plača pokrila minimalne življenjske stroške.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Seznam upravičencev do donacij
V zadnjem uradnem listu je bil objavljen Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017, ki je stopil v veljavo 15. julija 2017. Preverite na seznamu, kdo so upravičenci do donacij 2017.

Kolektivne pogodbe
V nadaljevanju navajamo zadnje spremembe kolektivnih pogodb, ki so bile objavljene v uradnem glasilu:

    • Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS je sprejela razlago 6. člena aneksa h KPND glede opredelitve zavrnitve dodeljenega službenega stanovanja in razlago 9. člena aneksa h KPND glede opredelitve dnevnice za službeno potovanje v državi - obe razlagi sta začeli veljati 7. julija.

    • Objavljen je bil Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki velja od 7. julija in spreminja 4. točko 67. člena KP, in sicer z določitvijo višine regresa za letni dopust za leto 2017 v višini 950 evrov.

    • Objavljena je bila tudi Razlaga > drugega odstavka 3. točke 64. člena (drugi osebni prejemki: solidarnostna pomoč) > Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki je začela veljati 7. julija.

    • Objavljena je bila Razlaga določb Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti v zvezi z izvajanjem 82. člena - imuniteta sindikalnega zaupnika ter razlaga 57. člena v povezavi s 93. členom - prejemek delavca v času pripravljenosti na delo, ki sta začeli veljati 14. julija.

    • Prav tako je bil 14. julija objavljen Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, sklenjene dne 9. 9. 2016, na vse delodajalce v dejavnosti 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Plača za maj navzgor
Povprečna bruto plača za maj je znašala 1613,73 evra in se je v primerjavi s plačo za april zvišala nominalno za 1,4 odstotka, realno za 0,7 odstotka. Povprečna neto plača za maj pa je bila 1050,78 evra in s tem od plače za april nominalno višja za 1,2 odstotka, realno pa za 0,5 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Maja malenkost več delovno aktivnih oseb
Število delovno aktivnih oseb se je maja na mesečni ravni povečalo za 0,5 odstotka na okoli 846.800, so danes sporočili s statističnega urada. Število delovno aktivnih moških se je povečalo za 0,6 odstotka, število delovno aktivnih žensk pa za 0,4 odstotka. Na letni ravni je bilo maja 3,6 odstotka več delovno aktivnih oseb.

Za aktivno politiko zaposlovanja skoraj 190 milijonov evrov
Predlog spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja ( APZ) za leto 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti znotraj ukrepov APZ. Skupaj bo v obeh letih za aktivno politiko zaposlovanja na voljo skoraj 190 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izredna odpoved zaradi goljufivega prikazovanja potnih stroškov
V zadevi VIII Ips 55/2017 je bilo ugotovljeno, da se tožnica na delo v Ljubljano ni pripeljala iz Velenja, kjer je imela prijavljeno stalno prebivališče in od koder je uveljavljala povrnitev stroškov prevoza na delo, temveč iz naslova v Ljubljani, kamor se je odpeljala tudi po zaključenem delovniku. S takšnim ravnanjem je izpolnila vse znake kaznivega dejanja goljufije po 211. členu KZ-1, zato ji je tožena stranka na podlagi 1. točke prvega odstavka 110. člena ZDR-1 utemeljeno podala izredno odpoved. Sodišče je ocenilo tudi, da je tožena stranka tožničino ravnanje utemeljeno opredelila kot naklepno hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja v smislu 2. točke prvega odstavka 110. člena ZDR-1. Revizija tožnice je bila zavrnjena kot neutemeljena.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Finančna uprava RS nadzira klavnice
V sklopu izvajanja ciljno usmerjenih nadzorov na področju sive ekonomije je eno izmed rizičnih področij zaznano tudi področje obratovanja klavnic, ki se uvršča v dejavnost proizvodnje mesa in mesnih izdelkov. Finančna uprava RS je tako v 83 % opravljenih nadzorih ugotovila nepravilnosti iz naslova premalo plačanega davka, zlasti zaradi neizkazanih prihodkov od storitev zakola in prodaje mesa ter stranskih produktov, ki nastanejo pri zakolu (prodaje kože).

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  20.7.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
»  31.7.2017 > AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2017
»  31.7.2017 > FURS: Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2017:   1.613,73€
 
in neto plača:   1.050,78€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.609,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.048,23€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
Regres za prehrano med delom ( julij- december 2017)  
 
- prehrana med delom - po KPND   3,76€
 
- prehrana med delom - po ZPSDP   4,36€
 
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Šola o DDV - poglobljeno
Inštitut za računovodstvo vas vabi na tridnevno šolo o DDV, z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV v praksi na način, primerno za tiste, ki si želite vaše znanje na tem področju poglobiti. Obravnavali bomo tudi mednarodne transakcije z blagom in storitvami. Povedali vam bomo, kakšne so izkušnje z izvajanjem sprememb pri obračunavanju DDV pri uvozu blaga od julija 2016 dalje in kakšne so novosti pri obračunavanju DDV od storitev, povezanih z nepremičninami, po 1. 1. 2017. Šola bo potekala 22., 24., in 29.8.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa jo bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.