c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2017, številka 22 / letnik IX.
 

V prejšnji številki tednika smo predstavili obdavčitev oddaje nepremičnin na Hrvaškem, danes pa v osrednji temi izpostavljamo obdavčitev oddaje sob prek portalov Booking in Airbnb. Med novimi strokovnimi članki je v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja pojasnjena razmejitev, kaj šteje za drugi dohodek in kaj ne.

Finančna uprava opozarja davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine iz prve tranše, da se izteka rok za doplačilo dohodnine. Mali proizvajalci žganja pa imajo le še danes čas vložiti obračun trošarine za žganje, ki ga prvič oddajajo po novem. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Rok za doplačilo dohodnine se izteče 2. junija 2017
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev oddaje sob prek portalov Booking oz. Airbnb    
Mojca Müller
   
Prek spletnega portala Booking oz. Airbnb lahko posamezniki oddajo turistom v najem svoje proste kapacitete. Glede na to, da je oddaja sob preko portalov Booking oz. Airbnb vedno bolj aktualna, predstavljamo dva načina, kako lahko fizična oseba opravlja dejavnost oddaje sob in kako je takšna dejavnost obdavčena.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Opozorilo pred odpovedjo
Zaposleni je pred več kot pol leta ponaredil poslovni dokument. Zaradi te ugotovljene kršitve mu želijo v podjetju izreči opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ker pa ZDR-1 v zvezi z opozorilom ne določa možnosti podaljšanja 6-mesečnega objektivnega roka, če kršitev pomeni hkrati storitev kaznivega dejanja, tako kot to določa v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, smo v dilemi.

Neenakomerna razporeditev na dela proste dni
Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku presojalo vprašanje, ali je delavec upravičen do nadomestila za dela proste dni v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa - če na ta dan ni imel predvidene delovne obveznosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kaj se šteje za drugi dohodek po ZDoh-2 in kaj ne?
V kolikor izplačevalec dohodka (pravna oseba) izplača dohodek fizični osebi, in pri tem ne gre za nobenega od dohodkov opredeljenih v 18. členu ZDoh-2, gre za tako imenovani drugi dohodek. Zakon opredeljuje tudi določene izjeme in oprostitve plačila dohodnine od nekaterih drugih dohodkov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

FURS: Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji
Finančna uprava RS je objavila novo izdajo dokumenta - Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji (2. izdaja) s pojasnili glede ugodnosti, ki jih imajo nerezidenti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Pogajanja med ministrico in sindikati brez dogovora
Včeraj so se pogajanja s sindikati o spremembah delovne zakonodaje končala neuspešno. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je v izjavi za medije povedala, da bo o nadaljnjih korakih glede predlogov zakonov o urejanju trga dela, o delovnih razmerjih in o inšpekciji dela odločala vlada.

Interes vlagateljev se povečuje, v pripravi nov zakon
Interes tujih podjetij za investiranje v Sloveniji se povečuje, je včeraj v Ljubljani dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti in napovedal tri ali štiri nove tuje investicije do konca leta. Tudi napovedi domačih podjetij glede vlaganj so spodbudne. Država naj bi boljšo podporo vlaganjem zagotovila z novim zakonom.

Predlog novele zakona o izvršbi predvidoma potrjen še pred počitnicami
Minister za pravosodje Goran Klemenčič zagotavlja, da je predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki bo med drugim reševala tudi problematiko deložacij ljudi v socialni stiski, v zadnji fazi medresorskega usklajevanja. Vlada bo predlog predvidoma potrdila še pred parlamentarnimi počitnicami, je ocenil danes na seji DZ.

Odpravljanje plačnih anomalij
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je ob navedbah Sviza pojasnil, da ne želijo razprave o konkretnih predlogih in protipredlogih za odpravo plačnih anomalij prenesti v javnost. Zato javnosti v tem trenutku ne bodo posredovali poglobljenih vsebinskih odzivov, bodo pa še naprej aktivno sodelovali v pogajalskem procesu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Plača in drugi prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
Od 27. maja so v veljavi spremembe in dopolnitve > Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki na novo določajo višine dodatkov za: oddaljenost kraja opravljanja dela v tujini od sedeža organa v Republiki Sloveniji (9. člen - primerjalnik besedila), dodatek za opravljanje dodatnih nalog (11. člen - primerjalnik besedila),dodatek za nevarnost (15. člen - primerjalnik besedila) in dodatek za posebne življenjske razmere v tujini (16. člen - primerjalnik besedila). Priloga 2 pa se nadomesti z novo prilogo 2, ki določa Indeks življenjskih stroškov OZN.

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
S 1.6. bo začel veljati aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, ki spreminja 1. odstavek 1. točke Tarifne priloge in na novo določa višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih. V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
»  Poslovnik Fiskalnega sveta; veljavnost od: 27.5.2017
»  Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila; veljavnost od: 27.5.2017
»  Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti; veljavnost od: 27.5.2017, uporaba od: 31.12.2017
»  Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika; veljavnost od: 27.5.2017 - sprememba
»  Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 (OdPSD17-19); veljavnost od: 27.5.2017 - sprememba
»  Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 27.5.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 26
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Svet Zpiza za izboljšave pri pobiranju prispevkov
Svet pokojninskega zavoda, ki je prejšnji teden obravnaval poročilo Finančne uprave RS o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje, je pozval pristojne k izboljšavam za zagotovitev učinkovitejšega pobiranja prispevkov. Predlagali so, naj se Furs in inšpektorat za delo kadrovsko okrepita.

Delodajalci v anketi zavoda napovedujejo dvoodstotno rast zaposlenosti
Napovedi delodajalcev za prihodnjega pol leta, ki jih z anketo zbere Zavod RS za zaposlovanje, kažejo, da so ti glede zaposlovanja optimistični. Napovedujejo dvoodstotno rast zaposlenosti, odprlo naj bi se nekaj manj kot 12.700 delovnih mest, podjetja pa naj bi potrebovala 25.300 sodelavcev.

Spirit zbira predloge podjetij za udeležbo na mednarodnih sejmih leta 2018
Agencija Spirit je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini leta 2018. Agencija na sejmih krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za delovanje skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Rok za prijavo se izteče 8. septembra.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pravica do varstvenega dodatka
Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek za odpravo dveh zavrnilnih upravnih odločb ter priznanje pravice do varstvenega dodatka, saj je presodilo, da sta izpodbijana akta pravilna in zakonita. Tožnik je vložil še pritožbo na Višje delovno in socialno sodišče, ki je pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo (VDSS sodba Psp 326/2016). V obrazložitvi je pojasnilo, da je tožnikov lastni dohodek, v katerega se upošteva tudi prejemek iz zbiranja odpadnega materiala iz zadnjih treh mesecev pred mesecem vložitve vloge, presegal znesek minimalnega dohodka za varstveni dodatek, zato ne izpolnjuje pogojev za priznanje varstvenega dodatka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Sprememba glede oddaje prilog k obrazcem DDV-O, RP-O in PD-O
Na eDavkih so pri obrazcih DDV-O, RP-O in PD-O, dodali novo pravilo glede oddaje prilog. Prilogo je mogoče priložiti le k zadnjemu oddanemu obrazcu za isto obdobje, ali k obrazcu s statusom "Obdelan (z napako)" in "Obdelan - nadomeščen". Novost pa je, da se lahko priloži priloge tudi k obrazcu RP-O, kar do sedaj ni bilo mogoče.

Rok za oddajo obračuna za proizvajalce žganja je 31. maj
Po novem Zakonu o trošarinah mali proizvajalec žganja prvič vloži obračun trošarine do 31. maja 2017 za žganje, ki ga je proizvedel v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2017, in trošarino plača do 30. junija 2017. Za razliko od prejšnje ureditve žganje ni več obdavčeno pavšalno glede na lastništvo opreme (kotla), temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.5.2017 > FURS: Rok za oddajo obračuna za male proizvajalce žganja
    • 02.6.2017 > FURS: Rok za doplačilo dohodnine
    • 30.6.2017 > AJPES: Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2017:   1.623,57€
 
in neto plača:   1.055,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.599,10€
 
in neto plača za tromesečje:   1.043,09
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Delavnica delovnega prava
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar, na katerem boste pridobili dve ključni sestavini za pravilno reševanje delovnopravnih vprašanj - razumevanje osnov delovnega prava in sposobnost iskanja odgovorov na kompleksnejša vprašanja vaših strank ali partnerjev. Seminar bo v četrtek, 8. junija na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Nina Orehek Ručigaj.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.