c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2017, številka 21 / letnik IX.
 

V zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja se v praksi pogosto pojavljajo dileme pri razmejevanju teh dohodkov iz naslova opravljanja občasnih in stalnih aktivnosti ter obsegom obremenitve teh dohodkov z dajatvami, kar izpostavljamo v današnjem središču. Med objavljenimi strokovnimi temami je za poletni čas aktualen tudi članek, ki pojasnjuje, kako je po slovenski zakonodaji obdavčena oddaja nepremičnin na Hrvaškem.

Na zakonodajnem področju je v tem tednu aktualna razprava o zdravstveni reformi, pred poslanci je danes prvo branje predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim ureja področje podeljevanja koncesij. Potrjevali pa bodo tudi novelo zakona o izvrševanju proračunov, ki bo zagotovila nekoliko višjo povprečnino za občine ter letni dodatek za vse upokojence. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Med dohodke iz zaposlitve sodijo le občasni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav je bilo v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja že marsikaj napisanega, še vedno pa v praksi obstajajo dileme pri obračunu dajatev glede na razmejevanje teh dohodkov iz naslova opravljanja občasnih ali stalnih aktivnosti na eni strani ter vrste in obsega obremenitve teh dohodkov z dajatvami drugi strani.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Konverzija terjatev v kapitalske rezerve
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje o pravilnosti odločitve gospodarske družbe, ki želi svojo terjatev konvertirati v naknadno vplačilo.

Problematika ocenjene vrednosti javnega naročila in zagotovljenih sredstev
ZJN-3 določa obveznosti glede na ocenjeno vrednost javnega naročila. Pri višji ocenjeni vrednosti so obveznosti strožje, pri nižji pa so milejše. Obveznosti se ne nanašajo samo na izbiro postopka, ampak tudi na druga ravnanja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kako je po slovenski zakonodaji obdavčena oddaja počitniške kapacitete na Hrvaškem?
Veliko slovenskih državljanov in podjetij ima na Hrvaškem nepremičnine oziroma počitniške kapacitete, ki jih oddajajo v najem. Na kaj morate v tem primeru paziti v zvezi z obdavčitvijo, pojasnjujemo v nadaljevanju.

FURS: Brošura za sobodajalce – fizične osebe (Publikacije)
Finančna uprava RS je objavila novo izdajo publikacije - Brošura za sobodajalce - fizične osebe s pojasnili glede obveznosti vpisa v poslovni oz. davčni register ter priglasitve, ki so vezane na ta dva registra, in objavo sprememb pavšalnih zneskov za prispevke za socialno varnost tistih zavezancev, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predvideno ukinjanje dopolnilnega zavarovanja protiustavno in pomanjkljivo
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je v delu, ki ureja ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvaja zdravstveno nadomestilo, v neskladju z ustavo in je pomanjkljiv, trdi pravnik Rajko Pirnat, ki je skupaj z Boštjanom Zuljanom za zavarovalnico Adriatic Slovenica pripravil pravno mnenje o predlogu zakona.

Višjim povprečninam in regresu za vse upokojence se obeta podpora poslancev
Poslanci so ta teden začeli razpravo o noveli zakona o izvrševanju proračunov, ki bo zagotovila nekoliko višjo povprečnino za občine ter letni dodatek za vse upokojence. Za slednega bo iz pokojninske blagajne namenjenih dodatnih 21 milijonov evrov. Opozicija pa je opozorila, da bi bil ob boljši kondiciji javnih financ lahko ta znesek radodarnejši. DZ bo o dopolnilih in zakonu odločal danes v okviru glasovanj.

DZ naklonjen spodbudam za več donirane hrane
DZ je naklonjen spremembam zakona o kmetijstvu, ki bi donatorje hrane oprostile plačila davka. Kot je pojasnila državna sekretarka Tanja Strniša, predlog novele zakona na novo ureja pravno podlago za doniranje hrane, predvsem s ciljem pomoči socialno ogroženim ter tudi s ciljem krožnega gospodarstva in zmanjševanja odpadkov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o vajeništvu
Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki bo stopil v veljavo 3. junija 2017, ureja posebno obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju ter v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev in še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo ter gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa. Zakon prav tako določa, da se bo vajeništvo začelo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018, za prvo leto pa se načrtuje vključevanje vajencev v 4 programe srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, kamnosek, mizar in gastronom hotelir. Zakon se bo sicer začel uporabljati 3. decembra 2017.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o vajeništvu (ZVaj); veljavnost od: 3.6.2017, uporaba od: 3.12.2017 - sprememba
    • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 20.5.2017, uporaba od: 20.11.2017 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja; veljavnost od: 19.5.2017
    • Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov; veljavnost od: 20.5.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 25
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Priporočila EK v luči smernic na področju ekonomske politike
Evropska komisija je ta ponedeljek predstavila priporočila za posamezne države članice EU za leto 2017, v katerih so opredeljene smernice za ekonomske politike posameznih držav članic za naslednjih 12 do 18 mesecev, med njimi tudi priporočila za Slovenijo.

Finančni ministri EU o reševanju sporov glede dvojnega obdavčevanja
Finančni ministri EU so včeraj v Bruslju poskušali doseči politični dogovor o mehanizmu za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja podjetij pri čezmejnem poslovanju v EU. Namen je izboljšati učinkovitost obstoječih postopkov, ki trajajo tudi do deset let. Slovenijo je zastopala ministrica Mateja Vraničar Erman.

S telefonom po EU kmalu brez dodatnih stroškov gostovanj
Čez manj kot mesec dni bo začela veljati evropska uredba, ki odpravlja dodatne stroške uporabe mobilnega telefona v tujini. Operaterji od 15. junija ne bodo smeli več zaračunavati stroškov gostovanja za telefoniranje, pošiljanje kratkih sporočil in brskanje po spletu potnikom znotraj EU ter na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveškem.

Trije milijoni evrov za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih
Gospodarsko ministrstvo je v zadnjem uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na treh problemskih območjih v državi, s katerim ponujajo sofinanciranje v skupni višini treh milijonov evrov. Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, ministrstvo pa vloge sprejema do 16. junija do 12. ure.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Uveljavljanje stroškov pri dohodnini
Tožnik je vložil tožbo na Upravno sodišče RS, ker je Ministrstvo za finance, kot drugostopni organ v davčnem postopku, zavrnilo njegovo pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo o odmeri dohodnine. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo (UPRS sodba II U 286/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da tožnik do predpisanega datuma napovedi za odmero dohodnine ni vložil, in sicer je to storil šele po preteku roka iz šestega odstavka 267. člena ZDavP-2. Gre torej za institut samoprijave iz 63. člena ZDavP-2. Ob vložitvi samoprijave pa davčnih ugodnosti, kot je uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini, ni več mogoče uveljavljati.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
ZPIZ je določil mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 25.5.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.6.2017 > AJPES: Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2017:   1.623,57€
 
in neto plača:   1.055,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.599,10€
 
in neto plača za tromesečje:   1043,09
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Omejitve pri gotovinskih izdatkih in prejemkih ter pravila blagajniškega poslovanja
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar, na katerem se boste seznanili s predpisi o blagajniškem poslovanju (računovodskimi, davčnimi, finančnimi in o preprečevanju pranja denarja), ter kako ta pravila vpeljati v prakso. Spregovorili boste tudi o pravilih vodenja blagajniške knjige ter listinah, povezanih z gotovinskimi vplačili in izplačili. Seminar bo v petek, 2. junija na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Kristinka Vuković.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.