c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2017, številka 19 / letnik IX.
 

Zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah je prinesla spremembe pri poročanju revidiranih družb, o čemer smo že pisali, tokrat pa osrednjo temo namenjamo novostim, ki jih novela prinaša pri imenu in vpisu firme v poslovni register. Med davčnimi novostmi je aktualno eVročanje dokumentov finančne uprave, ki postopoma širi nabor dokumentov in jih zavezancem vroča elektronsko preko sistema eDavki.

Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo vnovič potrjen Zakon o vajeništvu, na katerega je državni svet 26. aprila izglasoval veto in še drugič v dobrih dveh tednih potrjen Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZGD-1J tudi spremembe pri imenu in registraciji podjetja    
mag. Mojca Kunšek
   
Z zadnjo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) je bilo poleg sprememb pri poročanju revidiranih družb in družb javnega interesa, spremenjenih tudi nekaj določb, ki jih morajo upoštevati tako podjetniki, ko registrirajo družbo kot tudi registrski organ, ki izvaja registracijske postopke.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pogodbena kazen v pogodbi o zaposlitvi
Tožeča stranka je v delovnem sporu zahtevala plačilo pogodbene kazni v znesku 24.427,30 EUR zaradi kršitve konkurenčne klavzule.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odločevalni kriteriji pri presoji obveznosti plačevanja dohodnine in prispevkov za socialno varnost za delavce (ki izvajajo zaposlitev v večih državah)
V tokratnem mnenju nas bo zanimalo, kateri so odločevalni kriteriji pri presoji, v kateri državi je fizična oseba dolžna plačevati davke oziroma prispevke za socialno varnost, in na kaj vse moramo biti pozorni.

Elektronsko vročene tudi inšpekcijske odločbe in nekateri drugi posamezni dokumenti FURS
eVročanje dokumentov velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov.

FURS: Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis, 7. izdaja), v katerem podajajo informacije o objavah mesečnih pavšalnih prispevkov za posamezne kategorije zavezancev.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Novosti na področju registracije s.p.
15. aprila 2017 je začel veljati ZGD-1J, ki določa, da je prijavo za vpis s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec vnaprej in ne več tri mesece vnaprej. Še vedno velja, da mora podjetnik prijavi za registracijo s.p. ali njegove podružnice priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, če ni sam lastnik objekta na poslovnem naslovu. Ni pa več potrebna overitev izjave, če jo lastnik poda osebno na točki VEM ali če je lastnik Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Še vedno overitev ni potrebna, če je lastnik državni ali občinski sklad, ki je pristojen za stanovanjske zadeve.

Državni zbor po vetu državnega sveta vnovič potrdil zakon o vajeništvu
Državni zbor je v ponedeljek vnovič potrdil Zakon o vajeništvu, na katerega je državni svet 26. aprila izglasoval veto. Proti zakonu so glasovali v SDS, NSi in ZL, za pa v koaliciji in poslanski skupini nepovezanih poslancev. Predstavnik državnega sveta Alojz Kovšca je ponovil mnenje državnih svetnikov, da je zakon nepregleden in da med drugim meša strokovni pristop s pedagoškim in andragoškim. Prav tako so prepričani, da bi morali biti stroški za vajenca razporejeni pravičneje. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Benčič pa je izrazila prepričanje, da bo zakon zagotovil "dobro, kakovostno in predvsem izvedljivo" delovanje trikotnika dijaki-šole-delodajalci.

V ponovnem glasovanju potrdil zakon o drugem tiru
Državni zbor je še drugič v dobrih dveh tednih potrdil Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Poslanci so morali o zakonu ponovno odločati zaradi veta, ki ga je na zakon vložil državni svet. Podporo zakonu so sicer tudi tokrat zagotovile le koalicijske stranke.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremembe SRS 30 (2016) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih
Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena > Zakona o revidiranju je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 16. marca 2017 sprejel spremembe SRS 30 (2016) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 95/2015.

Znani so novi valorizacijski količniki
Objavljeni so novi valorizacijski količniki, ki so osnova določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2017. S pomočjo teh količnikov pridemo do ustrezne ravni plače izplačane za leto 2016.

Novela zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
Spremembe in dopolnitve > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki stopijo v veljavo 20. maja, dopolnjujejo pravila za odškodninske zahtevke zaradi kršitev konkurenčnega prava in vlaganje zasebnih odškodninskih tožb zoper kršitelje, hkrati pa odvračajo podjetja od sodelovanja v prepovedanih kartelih in od zlorab prevladujočega položaja. Zakon vsebuje nove določbe (novi 62.a, 62.b, 62.c, 62.č, 62.d, 62.e, 62.f, 62.g, 62.h, 62.i, 62.j, 62.k, 62.l, 62.m, 62.n in 62.o člen), ki opredeljujejo razkritje škode zaradi kršitev konkurenčnega prava, razkritja dokazov oz. podatkov, odločanje o odškodninskem zahtevku, združitev pravdnih postopkov, denarni kazni, učinka odločbe organa, pristojnega za varstvo konkurence in posebna pravila glede solidarne odgovornosti, zastaranja...

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Slovenski računovodski standardi (2016); veljavnost od: 5.5.2017 - sprememba
    • Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2016; veljavnost od: 5.5.2017 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije; veljavnost od: 1.5.2017 - sprememba
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 20.5.2017, uporaba od: 20.11.2017 - sprememba
    • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 20.5.2017, uporaba od: 20.11.2017 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1); veljavnost od: 20.5.2017 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 1.10.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 22 - 23
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Register nastanitvenih obratov in aplikacija eTurizem
Pripravlja se nov način poročanja v turizmu. Vzpostavljen bo Register nastanitvenih obratov in aplikacija eTurizem za poročanje o številu gostov in nočitev.

V postopkih odvzema premoženja nezakonitega izvora doslej potrjen odvzem dveh milijonov evrov
Specializirano državno tožilstvo je na podlagi zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora doslej vložilo 18 tožb v skupni vrednosti dobrih 23 milijonov evrov. Doslej so sodišča odločila v treh tožbah, skupna vrednost dosojenega premoženja pa znaša 2.176.574,67 evra, dve sta že pravnomočni, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.

Za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v prvi polovici leta 400.000 evrov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z agencijo Spirit je prejšnji teden objavilo javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so bili oziroma bodo izvedeni v obdobju od januarja do konca maja. Vrednost razpisa je 400.000 evrov, so sporočili z ministrstva.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Plačilo vseh računov
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožene stranke (VSK sodba Cpg 125/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da dokazni predlog z zaslišanjem prič, enako velja tudi za imenovanje izvedenca finančne stroke, ni primeren dokaz za ugotavljanje dejstva, ali je v obravnavani zadevi tožena stranka tožeči stranki plačala vse račune. Slednje bi morala tožena stranka - če bi hotela biti verodostojna - dokazati z bančnimi potrdili ali s potrdili o izvedenih kompenzacijah, kot je to pravilno zaključilo sodišče prve stopnje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Identifikacija za namene DDV in predložitev dokazil k zahtevkom za izdajo identifikacijskih številk DDV-P2 in DDV-P3
Finančna uprava obvešča, da kompetenčni center Nova Gorica od 1. 1. 2017 vodi postopke dodelitve identifikacijske številke za namene DDV, in sicer za davčne zavezance s sedežem na območju celotne Slovenije ter za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji, nameravajo pa opravljati obdavčljivo dejavnost na ozemlju Slovenije.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.5.2017 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah
    • 25.5.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v maju 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,38%
 
 
 
V aprilu 2017 zabeležena inflacija  
 
- na mesečni ravni:   0,3%
 
- na letni ravni:   1,8%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   18
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2017:   1.581,37€
 
in neto plača:   1.034,20€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.609,11€
 
in neto plača za tromesečje:   1.049,23€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust april 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Transferne cene v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji
A Tax International vabi na seminar Transferne cene v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji, na katerem vam bodo predstavili osnovna izhodišča s področja transfernih cen, s prikazom ilustrativnih primerov davčne obravnave zakonodaje vseh zadevnih držav ter prikazom postopka izdelave finančne analize primerljivosti (benchmark analize). Seminar bo v potekal 25. maja ob 9:30 uri v hotelu Antiq Palace, tudi s predavatelji iz tujine: Dean Cimera, Sanjin Pita, Bojan Radojičić.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.