c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2017, številka 18 / letnik IX.
 

Osrednjo temo v današnjem tedniku namenjamo pričakovani reformi trga dela in pojasnjujemo, kaj želi zakonodajalec urediti s predlaganimi spremembami. Med izbranimi davčnimi prispevki pa odgovarjamo na vprašanja ali mora tuji delodajalec pri izdaji računa vedno upoštevati le svojo nacionalno DDV zakonodajo, kako je s plačilom DDV pri prodaji nepremičnin na Hrvaškem in kakšna je pravica do uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževanega otroka.

Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo v DZ včeraj potrjen predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki prinaša upokojencem s polnimi upokojitvenimi pogoji 500 evrov pokojnine in predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo, s katerim želi vlada zaščiti Mercator. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Sklep o vrednosti doplačila v tednu RKS in tednu solidarnosti
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Bo leto 2017 prineslo reformo trga dela?    
Mojca Müller
   
Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavljeni predlogi sprememb treh zakonov, in sicer:  Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela. S predlaganimi spremembami želi vlada urediti predvsem naslednja področja: zajezitev zaposlovanja na podlagi civilnih pogodb, spodbujanje zaposlovanja za nedoločen čas, večja socialna varnost zaposlenih ob prenehanju delovnega razmerja, ukrepi in spodbude za čim prejšnjo zaposlitev brezposelnih oseb.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ali res drži, da mora tuj prodajalec pri izdaji računa vedno upoštevati le svojo nacionalno DDV zakonodajo?
Zaradi prostega pretoka blaga in odprtosti trga se skoraj vsi kdaj odločimo za nabavo ali dobavo blaga oziroma storitev v/s tujino/e. Pa veste, katero zakonodajo mora v takšnih primerih upoštevati prodajalec oziroma izdajatelj računa? Je vedno potrebno upoštevati le nacionalno DDV zakonodajo prodajalca, ali je mogoče kdaj potrebno poznati tudi zakonodajo države, v katero se blago prodaja oziroma opravlja storitev? Zakaj je to pomembno? - zato, da je račun za nakup ali dobavo blaga oziroma storitev pravilno vključen v DDV evidence.

Prodaja nepremičnine na Hrvaškem in plačilo DDV
Slovensko podjetje želi prodati počitniški objekt na Hrvaškem, kupec nepremičnine je slovenski državljan. Zanima jih, kako je s prodajo takšne nepremičnine? Kako je z DDV-jem in davkom na promet nepremičnin? Kdo ga plača in ali je potrebo napisati fakturo?

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževanega otroka invalida
Zavezanec sprašuje glede pravice do uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Vzdrževani družinski član je invalid, star 18 let in se bo upokojil v skladu z Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

FURS: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu (Podrobnejši opis), v katerem med drugim pojasnjujejo, kako dvojni rezidenti v napovedi uveljavijo ugodnosti iz med. pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Pogajanja o odpravi plačnih anomalij se bodo nadaljevala po resorjih
Vlada in sindikati javnega sektorja v okviru pogajanj o odpravi plačnih anomalij prehajajo k področnim pogajanjem. V kratkem se bodo namreč začeli ločeno pogajati po posameznih resorjih. Odprtih vprašanj je še veliko, kot poudarja minister za javno upravo Boris Koprivnikar, pa dogovorjenega okvirja 70 milijonov evrov ne morejo preseči.

Kmetijsko ministrstvo zaradi pozebe v pripravo interventnega zakona
Kmetijsko ministrstvo bo zaradi letošnje pozebe pripravilo interventni zakon, v ta namen je včeraj ustanovilo ekspertno-akcijsko skupino, ki jo vodi državna sekretarka na ministrstvu Tanja Strniša, v njej pa so tudi različni strokovnjaki. V mesecu dni mora skupina pripraviti načrt ukrepov za odpravo posledic letošnje pozebe.

Gradbena in prostorska zakonodaja v vladnem postopku
Ministrstvo za okolje in prostor je po dolgotrajnem usklajevanju pretekli teden v vladni postopek poslalo predlog prenovljene gradbene in prostorske zakonodaje. V tem tednu naj bi o njem predvidoma razpravljala koalicija, nato bi ga lahko potrjevala vlada.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta novela pokojninskega zakona
DZ je včeraj sprejel novelo pokojninskega zakona, ki jo je vlada vložila v DZ za obravnavo po skrajšanem postopku. Po noveli, ki jo je pripravila na pobudo zveze društev upokojencev, bo ob izpolnjenih polnih upokojitvenih pogojih najnižja pokojnina znašala 500 evrov. Novela je po oceni vlade pomemben korak pri zmanjševanju tveganja revščine med upokojenci in ne posega v temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ampak je namen zagotoviti najnižjo starostno ali invalidsko pokojnino za tiste, ki so izpolnili polne pogoje za upokojitev.

Sprejet zakon za zaščito Mercatorja
DZ je včeraj sprejel tudi zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo, s katerim želi vlada zaščiti Mercator. Vlada bo lahko v družbo poslala izrednega člana uprave, večinskemu družbeniku v težavah pa se bo odvzel privilegij dajanja škodljivih navodil svoji hčerinski družbi. V času mandata izrednega člana uprave bodo torej prepovedani posli, kot so dajanje garancij, poroštev, posojil, blagovnih kreditov in podobnega večinskemu družbeniku. Prav tako bo prepovedano prevzemanje dolgov od večinskega družbenika v težavah.

DZ sprejel vladni predlog zakona o vajeništvu
Državni zbor je na zadnjem zasedanju sprejel predlog zakona o vajeništvu, ki ga je vlada pripravila z namenom približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter izobraževalni sistem tesneje povezati z obrtjo in gospodarstvom. Delodajalci zakonu niso naklonjeni, zato se mu obeta veto državnega sveta.

Novela zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
DZ je prav tako sprejel novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki skladno z evropsko direktivo veljavno zakonodajo dopolnjuje z nekaterimi pravili za odškodninske zahtevke zaradi kršitev konkurenčnega prava.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 20 - 21
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija konec leta 2016 z enim najvišjih primanjkljajev
Območje evra je v zadnjem lanskem četrtletju izkazovalo javnofinančni primanjkljaj v višini 1,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 0,2 odstotne točke bolje kot v četrtletju prej. V Sloveniji se je poslabšal in je bil eden najvišjih med opazovanimi državami, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat.

Obseg prometa z nepremičninami vse bližje rekordnemu letu 2007
V Sloveniji je bilo lani po prvih izračunih Geodetske uprave RS sklenjenih 32.000 kupoprodajnih poslov z nepremičninami, število prodanih stavb, delov stavb in zemljišč pa se je zelo približalo tistemu iz rekordnega leta 2007. Skupna vrednost sklenjenih poslov je prvič po rekordnem letu 2007 prebila mejo dveh milijard evrov.

Za predfinanciranje projektov z evropskimi sredstvi pet milijonov ugodnih posojil
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Skupno ponuja za pet milijonov evrov ugodnih posojil.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izgubljeni dobiček
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožeče stranke (VSK sodba Cpg 109/2016) in pojasnilo, da tožeča stranka ni upravičena do plačila najemnin za čas od predčasnega prenehanja najema oz. izpraznitve poslovnega prostora do predvidenega rednega zaključka najemnega razmerja po pogodbi. Tožeča stranka si je namreč sama izbrala opcijo odstopa od pogodbe z zahtevo za izpraznitev poslovnega objekta, pri čemer ji je tožena stranka nato predmet najema tudi dejansko vrnila v posest. Do predčasnega prenehanja najema je prišlo po volji najemodajalca, in sicer iz razlogov, ki so bili z zakonom in pogodbo vnaprej predvideni (neplačevanje najemnine), zato ni pravne podlage za obsodbo tožene stranke na izplačilo izgubljenega dobička.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Elektronsko vročanje dokumentov državnim in drugim organom
Zaposleni v državnih in drugih organih uporabljajo digitalna potrdila SIGOV-CA. Za ta digitalna potrdila je značilno, da brez dodatne zahteve, ne vsebuje podatkov o državnem organu, kar pomeni, da imetniki digitalnega potrdila SIGOV-CA vstopajo v portal eDavki v svojem imenu kot fizične osebe in ne kot zaposleni pri državnem organu. Za ta namen so pripravili video posnetek, kako si uredite elektronsko vročanje dokumentov Finančne uprave RS prek portala eDavki s certifikatom SIGOV-CA.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  30.4.2017 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
»  30.4.2017 > AJPES: Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2017
»  30.4.2017 > ZPIZ: Poročanje na obrazcih M4 za leto 2016
»  10.5.2017 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah
»  FURS > Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2016 lahko vložite na obrazcu v skladu z ustreznim navodilom.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   18
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2017:   1.581,37€
 
in neto plača:   1.034,20€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.609,11€
 
in neto plača za tromesečje:   1.049,23€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Kapital podjetnika in prenosi iz/v gospodinjstvo oktober 2016 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust april 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
DDV pasti pri mednarodnih transakcijah
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar, na katerem se boste naučili logike DDV, ki vam bo za vedno rešila probleme pri mednarodnih transakcijah. Seminar bo v sredo, 10. maja na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica mag. Rosana Dražnik.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.