c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2017, številka 14-15 / letnik IX.
 

Do konca meseca aprila morajo vsi izplačevalci dohodkov posredovati podatke na obrazcu M-4 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Katere so vsebinske spremembe in na kaj je potrebno biti pri predložitvi posebej pozoren, preberite v današnji osrednji temi tednika. Vlada bo danes v DZ predstavila osnutek nacionalnega reformnega programa za obdobje 2017-2018, ki skupaj s programom stabilnosti sestavlja vsakoletni dvojček dokumentov in določata smernice za reforme in javnofinančne ukrepe v naslednjem obdobju. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Vlada bo v DZ predstavila osnutek nacionalnega reformnega programa 2017 - 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Predložitev obrazcev M-4 tudi letos nespremenjena    
mag. Mojca Kunšek
   
Tudi letos morajo vsi izplačevalci dohodkov Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje posredovati podatke na obrazcu M-4. Pri tem velja poudariti, da se tudi letos tehnični vidik predložitve podatkov ne spreminja, vsebinska sprememba pa se nanaša na spremembe 32. člena Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki se uporablja od 1. januarja 2016.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Letni dopust in regres za letni dopust
Pravici do plačanega letnega dopusta in do regresa za letni dopust predstavljata dve pomembni pravici delavca v delovnem razmerju. Pri obravnavi obeh pravic, pa se pojavljajo številna vprašanja in dileme. Kdaj delavec pridobi pravico do letnega dopusta, kako upoštevati pravilo sorazmernosti, kako pravica do letnega dopusta vpliva na pravico do regresa za letni dopust, na kakšen način se izračuna število dni letnega dopusta … V nadaljevanju prispevka avtorica Irena Kamenščak pojasnjuje osnovna pravila povezana s pravico do letnega dopusta in do regresa za letni dopust. Praktične dileme namreč največkrat lahko rešimo ravno z razlago najosnovnejših pravil in načel.

Je podaljšanje poskusne dobe dovoljeno?
Tožnik je dne 8.9.2014 sklenil pogodbo o zaposlitvi s poskusno dobo treh mesecev. Pred iztekom te dobe sta z delodajalcem podaljšala poskusno dobo za dodaten mesec dni, nato pa mu je delodajalec 9.1.2015 podal odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Tožnik je s tožbo zahteval ugotovitev nezakonitosti odpovedi, čemur pa prvostopenjsko sodišče ni sledilo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Transferne cene v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji
Majhnost slovenskega trga in skupna zgodovina narodov na Balkanu že desetletja slovenskim podjetjem narekujeta, da izkoriščajo dobro poznavanje trgov bivše skupne države in na njih tekoče investirajo.

DDV in spletna prodaja blaga v Nemčiji in Avstriji
Glede spletne prodaje blaga v drugih državah EU smo že pisali v članku DDV in spletna prodaja blaga v EU. Kakšne spremembe se obetajo na tem področju? S strani slovenskih davčnih zavezancev je največ zanimanja za spletno prodajo blaga v Avstriji in Nemčiji. Zato bomo v tokratni temi podali osnovna navodila, kdaj se morajo slovenski davčni zavezanci (v nadaljevanju zavezanci) registrirati za namene DDV in kako teče postopek za pridobitev DDV številke v Nemčiji oz. Avstriji.

FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis), s pojasnilom glede povračila stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
ZID povečuje moč Inšpektorata RS za delo
Zadnji osnutek novele zakona o inšpekciji dela - (prvotni osnutek) dodatno širi pooblastila inšpektorjev. Zadnja verzija namreč ohranja novo pristojnost inšpektorja, da lahko v primeru prisotnih elementov delovnega razmerja zahteva zaposlitev prekarnega delavca, hkrati pa mu daje še možnost, da delodajalcu v primeru neizplačila plač zapove ustavitev proizvodnje.

Vlada v izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo
Vlada je 6. aprila 2017 potrdila predlog novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo in ga bo poslala v DZ. Predlagana novela prinaša izboljšave obstoječega podpornega okolja, imela bo pozitivne posledice pri zmanjšanju administrativnih bremen za podjetja pri postopkih dodeljevanja sredstev in pri povečanju obsega poroštev.

VZMD s pripombami na osnutek zakona za vložitev tožb zaradi izbrisov v bankah
Pred iztekajočo se javno obravnavo osnutka zakona, ki bi skladno z odločitvijo ustavnega sodišča uredil vložitev tožb razlaščencev ob sanaciji bank, so v VZMD nanj podali številne pripombe. Kot ugotavljajo, ta namreč ne odpravlja nepravilnosti, na katere je opozorilo ustavno sodišče oz. ne odpravlja neskladnosti z ustavo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela ZGD-1J
Spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bodo začele veljati 15. aprila 2017, v slovenski pravni red med drugim prenašajo določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah in sporočanja podatkov v registre, opredeljujejo pa tudi uporabo besede Slovenija v firmah družb (15. člen - primerjalnik besedila). Spremenjeni 56. člen v povezavi z novim 70.c členom skladno z Direktivo 2014/95/EU določa obveznost za velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500, da v poslovnem poročilu (lahko pa tudi ločeno) priloži tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. Izjava se nanaša na preteklo obdobje poslovanja in vsebuje podatke o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju.

Neskladje z Ustavo 1. točke 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
7.4.2017 je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča RS o ugotovitvi, da je bila v neskladju z Ustavo 1. točka 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, kolikor je v primeru pomešanja premoženja zakonitega in nezakonitega izvora omogočala odvzem celotnega pomešanega premoženjskega predmeta in o ugotovitvi, da niso bili v neskladju z Ustavo 1. točka 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v preostalem delu, prvi odstavek 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in 6. točka 4. člena ter drugi odstavek 2. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, kolikor sta se nanašala na zakonca osumljenca, obdolženca, obsojenca ali zapustnika.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI); veljavnost od: 8.4.2017 - sprememba
    • Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 8.4.2017 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 8.4.2017 - sprememba
    • Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov; veljavnost od: 8.4.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 16 - 17
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija po obremenitvi plač v prvi tretjini držav OECD
Davki na plače v OECD so se lani znižali že tretje leto zapored. Davčni primež, ki meri delež davkov in prispevkov v plači posameznika brez otrok, je bil lani v OECD v povprečju 36-odstoten. Najvišji je bil v Belgiji, 54-odstoten, najnižji pa v Čilu, sedemodstoten. Slovenija se je z 42,7-odstotnim primežem med 35 državami znašla na 10. mestu.

Slovenska industrijska proizvodnja februarja močno nad povprečjem EU
Industrijska proizvodnja se je po sezonsko prilagojenih podatkih v območju evra februarja na mesečni ravni zmanjšala za 0,3 odstotka, v EU pa za 0,2 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Na letni ravni je območje evra sklenilo z 1,2-odstotno, celotna EU pa z 2,1-odstotno rastjo. V Sloveniji je bila rast 3,6- oz. 7,5-odstotna.

IMF opozarja na posledice morebitnih trajno nizkih obrestnih mer
Dolgoročni preskok na nizke obrestne mere v najpomembnejših svetovnih gospodarstvih bi povečal tveganja za globalno finančno stabilnost, v poročilu opozarja Mednarodni denarni sklad (IMF). Dobički bank bi se s tem namreč zmanjševali, težave pa bi imeli tudi ponudniki življenjskih zavarovanj in pokojninskih skladov s fiksnimi donosi.

Šest milijonov evrov za okolju prijazne projekte
Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) sta včeraj napovedali prva posojila iz finančnega mehanizma za naravni kapital (Natural Capital Financing Facility - NCFF). Odobrena posojila v skupni vrednosti šest milijonov evrov bodo omogočila podporo več kot 30 podjetjem v Evropi, ki se ukvarjajo z obnavljanjem in varovanjem narave.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prenos pooblastil na upravitelja
Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrglo tožbo za plačilo odškodnine, ker stečajni upravitelj ni odobril pravdnih dejanj tožnika, ki je v osebnem stečaju. Tožnik se je pritožil na višje sodišče, ki je pritožbo zavrnilo (VSL sklep II Cp 2673/2016) in pojasnilo, da terjatev iz naslova odškodnine, ki jo tožnik uveljavlja v konkretnem pravdnem postopku, v skladu z drugim odstavkom 224. člena ZFPPIPP sodi v tožnikovo stečajno maso. Zato ima stečajni upravitelj na podlagi 78. člena ZPP v zvezi z 245. členom in 386. členom ZFPPIPP položaj tožnikovega zakonitega zastopnika. To pomeni, da mora stečajni upravitelj odobriti tožnikovo tožbo. Stečajni upravitelj tožnikove tožbe ni odobril, zato jo je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo (četrti odstavek 343. člena ZPP).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Navodila za elektronski obrazec M-4
Na podlagi spremenjenega Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in na podlagi spremenjenega Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja je ZPIZ uvedel elektronsko posredovanje podatkov o plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih na obrazcih M-4. Elektronsko se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki preko spletne aplikacije M-4, ki je dostopna preko spletne strani http://m4.zpiz.si.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20.4.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 21.4.2017 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah
    • 30.4.2017 > ZPIZ: Poročanje na obrazcih M4 za leto 2016
    • FURS > Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2016 lahko vložite na obrazcu v skladu z ustreznim navodilom.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za prehrano med delo  
 
- po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,27 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,68 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
 
Kilometrina  
 
- za službeno pot oz. 18 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,37 EUR
 
- za prevoz na delo in z dela oz. 8 % cene neosvinčenega bencina 95-oktanov za javne uslužbence   0,18 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije januar 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust april 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Sodelovanje s samostojnim podjetnikom ali zaposlitev?
Ste vedeli, da Finančna uprava RS nadzira razmerje med delodajalci in s.p.-ji, ki delo zanje opravljajo v odvisnem razmerju? Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar, na katerem boste izvedeli, ali ste izpostavljeni delovnopravnim in davčnim tveganjem zaradi sodelovanja. Seminar bo v ponedeljek, 24. aprila na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica mag. Sabina Lamut.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.