c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2017, številka 11 / letnik IX.
 

Rok za predložitev letnih poročil je tik pred nami, poslovni subjekti ga bodo letos predložili v skladu z zadnjo novelo > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). V današnjem tedniku izpostavljamo novosti pri pripravi poslovnega poročila 2016. AJPES obvešča, da je na voljo aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc, ki jo morajo do 30. marca predložiti neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov ter občine. Na zakonodajnem področju tokrat izpostavljamo predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah in sporočanja podatkov v registre. Vabimo vas k prijavi nanovo razpisan spletni seminar Letni dopust in regres za letni dopust in k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Na voljo je aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc za 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Tudi poslovno poročilo 2016 bo potrebno izdelati po novem    
mag. Mojca Kunšek
   
Vse bolj se približuje rok predložitve letnih poročil, ko bodo k predložitvi zavezane pravne osebe predložile letno poročilo v skladu z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela ZGD-1I, in se prvič uporabljajo pri predložitvi letnega poročila za leto 2016.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prevzemi (M&A) v stečajnem postopku
Z izrazom mergers and acquisitions (M&A) označujemo skupek različnih transakcij, s katerimi investitorji pridobivajo poslovne deleže, delnice ali premoženje drugih družb. Gre za kompleksne transakcije, pri katerih so pogosto udeleženi subjekti iz različnih držav in pravnih sistemov, zato se je v mednarodni poslovni praksi uveljavila "standardna" struktura transakcij M&A, ki je pri večini teh v bistvenem podobna, s čimer se potek same transakcije precej olajša, saj so udeležencem iz različnih pravnih sistemov že vnaprej znani okvirni potek in faze postopka.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izdaja računa za storitve, opravljene za nezavezanca
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v zvezi z izdajo računa na podlagi storitev, ki jih opravlja podjetje v EU in izdaja račune brez DDV s prevalitvijo vsem, ki so registrirani v EU. Pri izdaji računa za opravljeno delo italijanskemu javnemu inštitutu pa se je pojavila težava, saj le-ta nima ID za DDV, zato se mu ne more izstaviti računa. Kako naj se pravilno fakturira temu inštitutu?

Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1
Finančna uprava pojasnjuje popravljanja napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV v skladu z 88.b členom Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 s poudarkom na pravilnem izpolnjevanju obračuna DDV in v primeru popravljanja napak ter posledic, če le-ti v obračunu DDV niso pravilno izkazani.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zakonski predlog glede odškodnin razlaščencem v javni obravnavi
Ministrstvo za finance je v ponedeljek v 30-dnevno javno obravnavo dalo osnutek zakona, ki skladno z odločitvijo ustavnega sodišča imetnikom delnic in podrejenih obveznic bank, ki so bili razlaščeni ob sanaciji bank v letih 2013 in 2014, ureja vložitev tožb. O morebitnih odškodninah bo odločalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Novela zakona o gospodarskih družbah
Odbor DZ za gospodarstvo je za sejo DZ pripravil predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah in sporočanja podatkov v registre, opredeljuje pa tudi uporabo besede Slovenija v firmah družb.

Sistem informativne odločbe
Ministrstvo za delo je v javno razpravo posredovalo novelo zakona o uveljavljanju pravic in javnih sredstev. Novela bo podlaga za vpeljavo sistema informativne odločbe, ki bo po vzoru dohodninske odločbe omogočil avtomatsko odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev, s tem želijo odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)
Peta novela > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) prinaša z ustavo skladne zakonske rešitve zakona (ki jih je v preteklosti ustavno sodišče razveljavilo) ter uvaja še nekaj drugih sprememb in dopolnitev, ki so se pokazale kot potrebne ob uporabi veljavnega zakona, predvsem na področju pospešitve pravdnega postopka. Novela je začela veljati 14. marca, uporabljati pa se začne 14. septembra, razen sprememb 392., 393., in 394. člena, ki se začnejo uporabljati že od 14. marca.

Storitve potrošniškega kreditiranja
Na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) sta bila izdana nova Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja in Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, ki sta začela veljati 3. marca. Prvi pravilnik določa podrobnejše kadrovske, izobrazbene, prostorske, tehnične, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati dajalec kredita, drugi pravilnik pa določa podrobnejše pogoje za pridobitev in izkazovanje statusa kreditnega posrednika dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, in druge pogoje za opravljanje te dejavnosti ter razmerja do dajalca kredita in potrošnika. Prav tako sta bila v zvezi s tem izdana Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti in Sklep o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi, ki se uporabljata za finančne institucije, ki so dajalci kredita in pristojne organe, ki so opredeljeni v Direktivi 2014/17/EU.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o pravdnem postopku (ZPP); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o nepravdnem postopku (ZNP); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2); veljavnost od: 3.12.2016, uporaba od: 3.3.2017
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 11.3.2017 - sprememba
    • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik; veljavnost od: 3.3.2017
    • Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja; veljavnost od: 3.3.2017
    • Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti; veljavnost od: 11.3.2017
    • Sklep o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi; veljavnost od: 11.3.2017
    • Sklep o uporabi Smernic o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino; veljavnost od 11.3.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11 - 12
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija januarja krepko povečala tako izvoz kot uvoz
Slovenija je v januarju izvozila za 2,09 milijarde evrov blaga, kar je 13,8 odstotka več kot pred letom dni, uvoz pa se je povečal za 17,9 odstotka na 2,05 milijarde evrov. Presežek v blagovni menjavi s tujino je tako znašal 45,3 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 102,2-odstotna.

Povprečna plača januarja nižja kot decembra
Povprečna mesečna bruto plača za januar je dosegla 1592,15 evra. Od plače za december je bila nominalno za 3,7 odstotka nižja, realno pa za 3,1 odstotka. Statistični urad je padec pripisal nižjemu deležu izrednih izplačil. Povprečna neto plača pa je bila z 1039,12 evra nominalno za 3,3 odstotka, realno pa za 2,7 odstotka nižja.

Napoved gospodarske rasti in inflacije
Evropska centralna banka (ECB) je za 0,1 odstotne točke izboljšala gospodarsko napoved za območje evra za letošnje in prihodnje leto, je danes povedal predsednik ECB Mario Draghi. Rast naj bi letos tako dosegla 1,8 odstotka, prihodnje leto pa 1,7 odstotka. ECB je ob tem zvišala tudi napoved letošnje inflacije, in sicer na 1,7 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Točkovanje v javnih razpisih
Upravno sodišče je s sodbo II U 266/2015 zavrnilo tožbeni zahtevek, v katerem tožeča stranka izpodbija vrednotenje razpisnih kriterijev in predlaga odpravo upravne odločbe. Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da glede na specifično pravno naravo upravnega odločanja v javno pravnih stvareh, ko je izpolnjevanje razpisnih kriterijev ovrednoteno s številčnimi ocenami, mora obrazložitev omogočiti preizkus skladnosti ocene oz. vrednotenja projekta tožeče stranke glede na pogoje in kriterije, ki so bili določeni v javnem razpisu. Navedeni morajo biti torej konkretni razlogi in okoliščine, na podlagi katerih je tožena stranka oziroma njena strokovna komisija ocenila, v kakšni meri prijavljeni projekt tožeče stranke izpolnjuje vsakega od razpisnih kriterijev posebej. Po presoji sodišča obrazložitev odločbe omogoča takšen preizkus pravilnosti vrednotenja spornih kriterijev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Varnost oddaje in podpisovanja letnih poročil
AJPES obvešča, da oddajo in podpisovanje letnih poročil varno izvedete z e-podpisom na portalu AJPES, ob upoštevanju običajnih varnostnih pravil za zaščito lastnega računalnika. Oddajo letnega poročila lahko potrdite tudi s podpisom Obvestila za AJPES, ki ga uporabnik izpiše iz spletne aplikacije. Dana in prejeta pooblastila (aktivna in neaktivna) lahko uporabniki sistema e-pooblastil AJPES (pooblastitelji in pooblaščenci) neposredno preverijo na portalu AJPES.

Nova verzija aplikacije UJP e-plačila
V produkciji je nameščena nova verzija aplikacije UJP e-plačila, ki uporabnikom spletnih storitev proračunskih uporabnikov omogoča plačevanje tudi prek mobilne aplikacije Hal mBills so sporočili iz UJP.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 23.3.2017 > AJPES: Večstranski pobot- obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.3.2017 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
    • 31.3.2017 > AJPES: Predložitev letnega poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke
    • 31.3.2017 > FURS: Odprema prve tranše informativnih izračunov dohodnine

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2017:   1.592,15€
 
in neto plača:   1.039,12€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.644,58€
 
in neto plača za tromesečje:   1.066,87€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 december 2016 29,90 EUR Naročilo
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije januar 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust 3. 04. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Sodelovanje s samostojnim podjetnikom ali zaposlitev?
Ste vedeli, da Finančna uprava RS nadzira razmerje med delodajalci in s.p.-ji, ki delo zanje opravljajo v odvisnem razmerju? Če želite preveriti, ali ste izpostavljeni delovnopravnim in davčnim tveganjem zaradi sodelovanja, ste vljudno vabljeni na kratek seminar, ki ga organizira Inštitut za računovodstvo in bo izveden v sredo, 22. marca 2017 na Brezovici pri Ljubljani. Predavateljica je mag. Sabina Lamut.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.