c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2017, številka 04 / letnik IX.
 

V današnjem tedniku osrednjo temo namenjamo spremembam, ki se obetajo pri napotitvi delavcev v Nemčijo, saj se z aprilom 2017 uvajata dve pomembnejši omejitvi. Med zakonodajnimi spremembami odmeva 1,8 % višja minimalna plača, višina minimalnega dohodka pa ostaja nespremenjena. Še danes se lahko prijavite na spletni seminar - Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini, ki bo jutri, 26. januarja 2017 ob 13. uri na portalu FinD-INFO. Vabljeni k udeležbi na spletni seminar in branju današnjega tednika!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Minimalna plača v letu 2017 predvidoma višja za 1.8%
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Posojanje delovne sile v Nemčijo    
Mateja Babič, LL.M., mednarodna davčna svetovalka
   
Napotitev delavca v ožjem smislu ali zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku v Nemčijo je ključna dilema slovenskega podjetja, ki sklene pogodbo o delu z nemškim naročnikom. V primeru zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku oziroma posojanja delovne sile mora slovenski delodajalec predhodno pridobiti Dovoljenje nemške agencije za delo. Z aprilom 2017 se uvajata dve omejitvi: obdobje 18 mesecev in princip enakega plačila za enakovrstno delo.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Določitev časa prenehanja obresti
Preživninska obveznost je nastala 30. januarja 2002, sklep o izvršbi je bil izdan 14. februarja 2007, pravnomočen je postal 27. februarja 2007. Ali dolžnikov dolžnik (gospodarska družba) obračuna obresti le do višine glavnice ali ne glede na njeno višino, tj. za ves čas?

Račun za stroške vodenja fiduciarnega računa
Odvetniška družba (d. o. o.) dobi nakazana sredstva za odškodnino svoje stranke na fiduciarni račun. Banka zaračuna prilivno provizijo. Odvetniška družba prenakaže sredstva za odškodnino svoji stranki, vendar pri tem odšteje prilivno in odlivno provizijo, ki ju zaračuna banka. Ali mora za provizijo izstaviti račun ali je dovolj, da samo odšteje to provizijo in stranki nakaže razliko?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Popravek odbitka DDV in koriščenje olajšave za investiranje v primeru prodaje rabljenega OS
V zvezi z obveznostjo popravka odbitka DDV od osnovnih sredstev v nadaljevanju odgovarjamo na vprašanje, ki se nanaša na prodajo rabljenega osnovnega sredstva.

FURS: Izmenjava podatkov o finančnih računih – poročanje o finančnih računih
Finančna uprava je izdala nov dokument - Izmenjava podatkov o finančnih računih - poročanje o finančnih računih (2. izdaja), v katerem med drugim pojasnjuje vprašanje rezidentstva, če se stranka ne zna opredeliti oz. če ima stranka več različnih dokazil.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela štiri stališča do predlogov direktiv in uredb EU s področja DDV
Vlada je na svoji 118. redni seji sprejela štiri stališča do predlogov direktiv in uredb EU s področja DDV. Med drugim se strinja z možnostjo uporabe nižje stopnje DDV za elektronske publikacije in nasprotuje vrnitvi stopenj DDV na raven pred zvišanjem, do katerega je prišlo zaradi gospodarske krize (20 % in 8,5 % namesto sedanjih 22 % in 9,5 %). Vlada je podprla tudi predlog direktive glede obveznosti DDV pri opravljanju storitev in prodajo blaga na daljavo, predlog novele Uredbe o sodelovanju proti goljufijam na področju DDV in izvedbene ukrepe za direktivo o skupnem sistemu DDV.

Kmalu rešitve odprtih vprašanj po ukinitvi registrskih računov
DZ je včeraj opravil drugo obravnavo vladnega predloga novele zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, s katerim se med drugim razrešuje vprašanja, ki so ostajala odprta po ukinitvi registrskih računov pri KDD. Predlogu se po predstavitvah stališč poslanskih skupin obeta podpora, DZ bo o njem glasoval v sredo.

Po predlogu ministrstva za zdravje višina obveznega nadomestila od 20 do 75 evrov
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je prejšnji teden predstavila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ukinja dopolnilno zavarovanje in uvaja obvezno nadomestilo po progresivni lestvici. Predvidenih je sedem dohodkovnih razredov, višina nadomestila pa se giblje od 20 do 75 evrov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Višina minimalnega dohodka ostaja nespremenjena
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju julij-december 2016 ter v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji je v veljavi Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2017, ki določa, da ostane osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2017 dalje nespremenjen, in znaša 292,56 evra.

Spremenjena višina regresa za prehrano med delom
V veljavi je nov Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki določa, da znaša višina regresa za prehrano med delom za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 3,68 evrov. Uporablja se od 1.1.2017.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2017; veljavnost od: 20.1.2017, uporaba od: 1.1.2017
    • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom; veljavnost od: 20.1.2017, uporaba od: 1.1.2017
    • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka; veljavnost od: 6.2.2017
    • Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti; veljavnost od: 8.2.2017 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Svet ECB ni spremenil obrestne mere
Svet Evropske centralne banke (ECB) v skladu z napovedmi ni spreminjal ključne obrestne mere za območje evra, ki ostaja pri nič odstotkih. Pričakovano ni posegel niti v program odkupovanja obveznic, ki ga je decembra lani podaljšal, a obenem sklenil zmanjšati njegov obseg.

Zaupanje potrošnikov januarja največje doslej
Potrošniki so v novo leto vstopili precej optimistično. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je namreč januarja močno povečala, s tem pa se je nadaljeval ugoden trend iz druge polovice lanskega leta. Januarja je bilo zaupanje potrošnikov največje v vsem opazovanem obdobju, ki se je začelo marca 1996, je sporočil statistični urad.

Milijon evrov vreden razpis za projekte dostojnega dela
Ministrstvo za delo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela. Kot so zapisali, želijo z razpisom izbrati najbolj kakovostne večletne projekte, ki bodo v okviru regijskega stičišča dostojnega dela, prispevali k uveljavljanju koncepta dostojnega dela za državljane. Na voljo je dober milijon evrov sredstev.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Zaposlitev pri tujem delodajalcu in samoprijava
Pravica uveljavljanja stroškov za delo v tujini predstavlja davčno ugodnost. Davčne ugodnosti pa mora davčni zavezanec uveljavljati v rokih, ki jih določa Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Po prvem odstavku 271. člena ZDavP-2 je to mogoče storiti še v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v roku za pritožbo na odločbo o odmeri dohodnine, če gre za vložitev napovedi v skladu s šestim odstavkom 267. člena ZDavP-2. V primeru napovedi, ki se vloži kot samoprijava in s tem po preteku navedenega roka, torej uveljavljanje davčnih ugodnosti ni več mogoče, saj je uveljavljanje izrecno omejeno na napoved, ki se vloži v primeru, ko se izpodbija domneva vročitve informativnega izračuna. Upravno sodišče meni, da je izpodbijana odločitev davčnega organa pravilna in zakonita, zato je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno (UPRS sodba II U 144/2016).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 6. februarja 2017 vložiti "Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine". Vlogo je mogoče oddati elektronsko prek sistema eDavki oziroma osebno ali pisno po pošti z obrazcem v obliki pdf ali word na pristojni finančni urad.

Na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine
Izplačevalcem dohodkov so na portalu eDavki (rubrika Vpogledi - KP_vpogledi) na voljo podatki iz predloženih individualnih obrazcev REK. Podatki so v pomoč izplačevalcem pri pripravi povzetka obračuna dohodkov, izplačanih v letu 2016, ki ga morajo prejemnikom dohodka izročiti do konca januarja.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.1.2017 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - IV. četrtletje 2016
    • 31.1.2017 > FURS: Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila za leto 2016
    • 6.2.2017 > FURS: Oddaja vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2016:   1.687,64€
 
in neto plača:   1.087,08€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.604,80€
 
in neto plača za tromesečje:   1.041,03€
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bo predavateljica podala vrsto praktičnih napotkov za slovenska podjetja, ki opravljajo ali nameravajo opravljati čezmejne storitve z napotenimi delavci v Nemčiji ob upoštevanju določil slovenskega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo predvidoma začel uporabljati 1.1.2018.

Za naročnike portala FinD-INFO in IUS-INFO je ogled brezplačen - VABLJENI K PRIJAVI!

Napovedani spletni seminarji
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije 26.1.2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izplačevanje in obdavčitev povračil stroškov v zvezi z delom
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Izplačevanje in obdavčitev povračil stroškov v zvezi z delom, ki bo v sredo, 1. februarja na Brezovici pri Ljubljani. Na seminarju bomo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Predavateljica je Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.