c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2016, številka 44 / letnik VIII.
 

Od 1. novembra velja za pravne osebe le še elektronski način vročanja sklepov o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. V današnjem tedniku preberite še o višini stroškov upravljanja trgovalnih računov, katerih povišanja ne dovoli odbor DZ za finance. Na razpisanem spletnem seminarju pa vam bomo 10. novembra 2016 ob 14. uri predstavili - Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016. Vabljeni k prijavi na spletni seminar in branju današnjega tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Odbor ne dovoli visokih stroškov vodenja trgovalnih računov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Pravne osebe do sklepa o davčni izvršbi le še elektronsko    
mag. Mojca Kunšek
   
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je sporočila, da bo od 1. novembra 2016 veljal elektronski način vročanja tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Urejanje kapitalskih razmerij med družbeniki
Družba, ki je pravno organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, lahko poveča osnovni kapital efektivno, z novimi vložki, ali pa nominalno, torej iz sredstev družbe. Pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala se postavlja vprašanje, ali je kapitalska razmerja po povečanju osnovnega kapitala dopustno urediti tudi z izdajo novih poslovnih deležev, upoštevaje določbo petega odstavka 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po kateri je treba povečevati osnovne vložke družbenikov, in - če to ni dopustno -, ali je mogoče kapitalska razmerja urediti tudi kako drugače.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Storitve v zvezi z nepremičninami in DDV po 1.1.2017 (2. del)
V praksi se v zvezi s storitvami, ki so povezane z nepremičnino, pojavljajo številne dileme. Zato Uredba v 2 in 3. odstavku 31.a člena opredeljuje primere storitev, ki so neposredno povezane z nepremičnino, in tiste, ki niso. Za lažje razumevanje določb Uredbe smo pri obrazložitvi posamezne storitve dodali tudi pojasnila Evropske komisije.

FURS: Splošno (Vprašanja in odgovori)
FURS je objavila spremembo dokumenta Splošno (1. izdaja), v katerem so dopolnjena pojasnila glede eVročanje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog za posvetovalni referendum o Ceti in TTIP
Odbor DZ za zunanjo politiko bo danes razpravljal o predlogu ZL za razpis posvetovalnega referenduma o trgovinsko-investicijskih sporazumih med EU in Kanado (Ceta) in EU in ZDA (TTIP). V ZL poudarjajo, da se imajo ljudje pravico izreči o sporazumih, ki bosta "dolgoročno odločilno vplivala na okolje in življenjski standard".

V javni obravnavi spremembe pravnega varstva pri javnem naročanju
Po uveljavitvi novega zakona o javnem naročanju v letošnjem aprilu na ministrstvu za javno upravo pripravljajo še spremembe zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Osnutek predloga novele zakona, s katero se bo povečala učinkovitost javnega naročanja in revizijskega postopka, je do 15. decembra v javni obravnavi.

S pravno praznino padle nepravnomočne globe za delodajalce
Dvomesečna pravna praznina pri določenih globah v okviru zakona o delovnih razmerjih, ki je pomotoma nastala ob sprejemu novele pomorskega zakonika, bo imela določen učinek tudi na proračun. Zaradi tega so padle vse prekrškovne zadeve, ki se kaznujejo z omenjenimi globami in še niso bile pravnomočne. Število teh prekrškov in vsota glob ni znana.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Podatki o nepremičninah v registru
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki bodo začele veljati 5. novembra, spreminjajo 3. člen - primerjalnik besedila, ki določa podatke o lastnostih stavbe in 4. člen - primerjalnik besedila, ki določa podatke o lastnostih dela stavbe, ter nadomeščajo prilogo 1 z novo prilogo 1. Opis podatkov.

Vpis v kataster stavb
Objavljene so bile spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki bodo začele veljati 5. novembra, uporabljati pa se bodo začele z dnem prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb določbam tega pravilnika. Novela med drugim v 10.a členu ureja etažni načrt, ki se izdela v digitalni obliki v postopku izdelave elaborata, in sicer za vsako etažo posebej. V pravilniku se nadomešča tudi obrazec K-0 z novim obrazcem K-0: Ovitek elaborata.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki se začnejo uporabljati:
    • Pravilnik o vpisih v kataster stavb; veljavnost od: 5.11.2016 - sprememba
    • Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin; veljavnost od: 5.11.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 66 - 67
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Reforma obdavčenja podjetij v EU
Evropska komisija je predstavila načrte za reformo obdavčevanja podjetij v EU, katere cilj je vzpostaviti pravičen sistem obdavčevanja dohodkov pravnih oseb. Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb bo po novem predlogu obvezna za vsa podjetja z letnimi prihodki nad 750 milijonov evrov.

Hrvaška namerava v leto 2017 vstopiti z veliko davčno reformo
Hrvaški finančni minister Zdravko Marić je na oktobrski seji hrvaške vlade napovedal davčno reformo, s katero nameravajo med drugim okrepiti konkurenčnost hrvaškega gospodarstva in izboljšati socialno pravičnost. Dodatne olajšave naj bi čutilo dodatnih več kot pol milijona prebivalcev.

Za vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov skoraj štiri milijone evrov
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je v uradnem listu objavil razpis za vzpostavitev in delovanje najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Razpis je vreden skoraj štiri milijone evrov, partnerstva pa bodo lahko pridobila sredstva v višini od 250.000 do 400.000 evrov za obdobje 2016-2017. Rok za prijave je 12. december.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Položaj in pristojnosti stečajnega upravitelja
Višje sodišče (VSL sklep Cst 402/2016) je zavrnilo upnikovo pritožbo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje, s katerim je bila zavrnjena upnikova zahteva za razrešitev stečajnega upravitelja. V obrazložitvi je višje sodišče pojasnilo, da upraviteljevo prerekanje terjatev, ki izhaja iz ocene, da gre za zastarano terjatev, ne pomeni kršitve in ne more imeti za posledico njegove razrešitve. Ne upravitelj ne sodišče v tem postopku ne odločata o utemeljenosti takšnega prerekanja, temveč se o tem razsoja v pravdnem postopku.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Spremembe pri poročanju podatkov v poljih M od 1.1.2017 dalje
S spremembami in dopolnitvami > Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu so uvedene posamezne novosti v zvezi s poročanjem, in sicer je uvedeno poročanje zneska v vseh rubrikah M in omogočeno je poročanje popravkov plač za preteklo obdobje pri poročanju tekoče plače. Spremembe se nanašajo na poročanje o dohodkih, ki se izplačujejo za obdobje od 1. 1. 2017 in so podrobno opisane v dokumentu, ki je objavljen na spletnih straneh FURS.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.11.2016 > AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2016
    • 24.11.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v novembru 2016  
 
na mesečni ravni:   0,1%
 
na letni ravni:   1,23%
 
 
 
V oktobru zabeležena inflacija  
 
na mesečni ravni:   0,6%
 
na letni ravni:   0,6%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2016:   1.571,30€
 
in neto plača:   1.023,28€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.561,86€
 
in neto plača za tromesečje:   1.017,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Novela ZGD-1I in spremenjeni Slovenski računovodski standardi so omogočili poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih subjektov, razen za pravne osebe javnega prava. Na spletnem seminarju bodo predstavljene spremenjene določbe na področju predložitve letnih poročil, način in obseg letnega poročila in druge poročevalske obveznosti ter dileme opredeljevanja do velikosti in poročanja, do katerih lahko prihaja v praksi.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen, nenaročniki se lahko prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 10.11.2016 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kako davčno in računovodsko zapreti družbo?
Če razmišljate o zaprtju družbe ali njeni prodaji vas Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar Kako davčno in računovodsko zapreti družbo?, ki bo 8. novembra 2016. Na seminarju vam bodo odgovorili na vprašanje, kako likvidacija družbe vpliva na obdavčitev družbe, ki se zapira, ter kako na družbenika, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Predavala bo Kristinka Vukovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.