c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2016, številka 42 / letnik VIII.
 

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je prejšnji teden odločil, da je novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N), na katero je državni svet v začetku oktobra izglasoval odložilni veto, primerna in gre v ponovno odločanje v DZ. V današnji osrednji temi izpostavljamo DDV obravnavo storitev, povezanih z nepremičninami. Vse, ki vas problematika določanja kraja obdavčitve storitev, povezanih z nepremičnino, podrobneje zanima, vabimo na spletni seminar - Storitve povezane z nepremičnino in DDV, ki bo 24. oktobra 2016 ob 13. uri. Vabljeni k prijavi na spletni seminar in branju današnjega tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Obvestilo delničarjem v zvezi z ukinitvijo registrskih računov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      DDV obravnava storitev, povezanih z nepremičninami    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Posebno pravilo v zvezi z določanjem kraja obdavčitve storitev, povezanih z nepremičnino, že poznamo, vendar se v praksi še vedno pojavljajo težave pri opredelitvi posameznih storitev, glede njihove povezave z nepremičnino. V nadaljevanju pojasnjujemo, kako lahko odgovor na vprašanje, ali gre za storitev, povezano z nepremičnino ali ne, poiščete v spremenjeni Izvedbeni uredbi, ki se začne tudi v Sloveniji uporabljati s 1.1.2017.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kaj so to pozitivni ukrepi ali pozitivna diskriminacija?
S posebnimi ukrepi, za katere je sodna praksa uveljavila izraz "pozitivna diskriminacija" za zaposlene s krajšim delovnim časom v posebnih primerih zaradi starševstva, delodajalec ne postavlja delavca, ki uveljavi krajši delovni čas zaradi starševstva, v privilegiran položaj, ampak mu zagotavlja dejansko enakopravno obravnavo.

Odpoklic direktorja d. o. o.
Direktor družbe z omejeno odgovornostjo družbeniku onemogoča vpogled v poslovne knjige in mu nasploh ne daje informacij o poslovanju, zato ga želi družbenik odstaviti. Ali je to lahko razlog za odstavitev in kako mora izpeljati postopek, da bo odstavitev zakonita?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odkup obveznosti in njihova konverzija v osnovni kapital - knjiženje in DDV
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v zvezi z odkupom obveznosti iz kreditnih pogodb in navadnih obveznosti podjetja A, ki ga bo podjetje B odkupilo od upnikov po nižji vrednosti. Prek odkupa lastniškega deleža bo postalo tudi 100-odstotni lastnik podjetja A. Pojasnjujejo, kakšen je vpliv na DDV in DDPO, če podjetje B odkupljene terjatve konvertira v osnovni kapital podjetja A po nabavni vrednosti oziroma po nominalni vrednosti terjatve?

FURS: Računi
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta Računi (Podrobnejši opis) z dopolnjenimi spremembami glede dobave blaga in storitev osebam (fizičnim osebam - končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), ki niso davčni zavezanci, če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže zneska 5.000 evrov, pod določenimi pogoji. Prav tako je objavila novo izdajo dokumenta - Računi (1. izdaja), ki je dopolnjen z dodatnimi vprašanji št. 23 - 42. Veljavnost obeh dokumentov je od 13. oktobra 2016 dalje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb znova skozi sito odbora
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je prejšnji teden odločil, da je novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, na katero je državni svet v začetku oktobra izglasoval odložilni veto, primerna. V vnovičnem odločanju je zavrnil ugotovitve državnega sveta, da gre le za dodatno obremenjevanje gospodarstva.

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede olajšav za raziskave in razvoj
Vlada je na 105. redni seji, ki je potekala 13. oktobra 2016, sprejela predlog odgovora na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z davčnimi olajšavami za raziskave in razvoj. V odgovoru vlada, vključno z odgovori na konkretna vprašanja poslanca, zavzema stališče, da sta veljavni Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, izdan na njegovi podlagi, ustrezni podlagi za uveljavljanje predmetnih olajšav in za nadzor nad njihovim uveljavljanjem.

Končuje se javna razprava o noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih
Z današnjim dnem se zaključuje javna razprava o predlogu novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči ukinja zaznambe na nepremičninah ter obveznost vračanja iz dediščine.

Ustavni sodniki spet o problematiki izbrisa v bankah
Ustavno sodišče bo danes vnovič obravnavalo problematiko razlastitve imetnikov podrejenih obveznic v leta 2013 podržavljenih bankah. Zadevo je pod drobnogled spet vzelo sredi septembra, potem ko je julija dobilo odgovore Sodišča EU. Vpleteni v spor si odločitev ustavnih sodnikov želijo še do konca tega meseca.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R
Novela > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki je začela veljati 8. oktobra, uporabljati pa se bo začela 1. januarja, prinaša pomembno spremembo dohodninske lestvice, in sicer razbremenjuje plače nad 1,64-kratnikom povprečne plače. Med sedanjim drugim in tretjim razredom se uvaja nov davčni razred s 34-odstotno stopnjo davka, ki bo veljala za neto davčno osnovo med 20.400 in 48.000 evrov, stopnja davka v četrtem razredu, kamor se uvrščajo zavezanci z neto davčno osnovo med 48.000 in 70.907 evrov, pa se bo znižala na 39 odstotkov. Novost je še posebna davčna obravnava za nagrade, ki jih zaposleni v podjetjih prejemajo enkrat letno na podlagi poslovne uspešnosti, kot so 13. plače in božičnice. Za izplačila do višine 70 odstotkov povprečne plače po novem ne bo treba obračunati dohodnine.

Poenostavitev davčnega postopka
Spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki bodo začele veljati 22. oktobra, uporabljati pa 1. januarja, prinašajo vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Novela med drugim ureja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost, ki jih bo Finančna uprava RS pošiljala vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so denimo samozaposleni in kmeti. Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač. Zamik bo veljal tudi v drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem. Novost je tudi dodatna možnost za lažje plačilo davčnega dolga, saj bo davčni organ lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati:
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 8.10.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 22.10.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 22.10.2016 - sprememba
    • Zakon o dedovanju (ZD); veljavnost od: 22.10.2016 - sprememba
    • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP); veljavnost od: 22.10.2016 - sprememba
    • Pravilnik o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti; veljavnost od: 22.10.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 64
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Povprečna plača avgusta za več kot odstotek višja kot julijska
Povprečna mesečna bruto plača je bila avgusta s 1571,30 evra nominalno in realno za 1,4 odstotka višja kot julija. Povprečna neto plača je bila medtem s 1023,28 evra v mesečni primerjavi nominalno in realno višja za 1,2 odstotka. Glede na lanski avgust je bila bruto plača realno višja za 2,8 odstotka, neto plača pa za 2,5 odstotka.

Pregon hujših goljufij na področju DDV
Pravosodni ministri EU so naklonjeni zamisli, da bi evropsko javno tožilstvo v prihodnje preiskovalo hujše finančne goljufije na področju davka na dodano vrednost, ki so povezane s poslovanjem v več državah članicah. Na zasedanju v Luxembourgu so se danes izrekli tudi za to, da se v okviru pregona omenjenih goljufij določi visok prag skupne škode.

Razpis za strateško razvojna inovacijska partnerstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v ponedeljek, 17.10.2016 v uradnem listu objavilo javni razpis za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije. Skupaj je na voljo 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Dopolnitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja
Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrglo predlog za začetek postopka osebnega stečaja nad dolžnikom. Proti sklepu je dolžnik pravočasno vložil laično pritožbo, v kateri navaja upnike in zatrjuje, da bo poročilo o stanju svojega premoženja oddal še istega dne. Višje sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 529/2016) in v obrazložitvi povzelo, da je dolžnik v danem roku sodišču res predložil obvestilo o stanju svojega dolga in seznam upnikov, vendar ni predložil poročila o stanju svojega premoženja v skladu s 384. členom ZFPPIPP, zato je sodišče prve stopnje njegov predlog za začetek postopka utemeljeno zavrglo. V primeru, da bi dolžnik po vloženi pritožbi predložil manjkajoče listine, pritožbeno sodišče teh ne bi moglo upoštevati, saj ni izkazal, da jih brez svoje krivde ni mogel predložiti že prej.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2016:   1.571,30€
 
in neto plača:   1.023,28€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.561,86€
 
in neto plača za tromesečje:   1.017,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Spletna seminarja sta brezplačna za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO, nenaročniki pa se prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Storitve povezane z nepremičnino in DDV 25.10.2016 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo potrebno upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 10.11.2016 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kako pripraviti dopustno in zmagovito ponudbo
GV Založba vas vabi na seminar Kako pripraviti dopustno in zmagovito ponudbo, na katerem bodo pojasnili dostopnost dokumentacije v postopkih javnega naročanja z natančnim pregledom razpisne dokumentacije, ki je osnova za sestavo dopustne ponudbe. Odgovorili bodo kako in kdaj se odzvati kot ponudnik, če ugotovite, da je razpisna dokumentacija nezakonita, da neenakopravno obravnava ponudnike, daje prednost določenemu ponudniku. Seminar bo 24. oktobra 2016, predavatelji so Aleš Avbreht, mag. Jana Habjan Piletič in Miriam Ravnikar Šurk.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.