c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2016, številka 38 / letnik VIII.
 

V osrednji temi današnjega tednika predstavljamo vprašanje, ki ga je Vrhovno sodišče RS postavilo za predhodno odločanje na Sodišče Evropske unije v zvezi s popravkom odbitka vstopnega DDV v postopkih prisilne poravnave. Ne spreglejte tudi tokratnih strokovnih člankov glede "nekrivdne" odpovedi koncesijske pogodbe in investicij v nepremičnino v najemu. Med zakonodajnimi novostmi pa izpostavljamo predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih in novelo zakona o trgu dela, ki med drugim ukinja možnost opravljanja volonterskega pripravništva. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Informacija o osnovnih plačilnih računih
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Popravek odbitka vstopnega DDV v postopkih prisilne poravnave    
Julija Žičkar
   
Vrhovno sodišče RS je postavilo novo vprašanje za predhodno odločanje na Sodišče Evropske unije v zvezi s tematiko popravka odbitka vstopnega DDV v postopkih prisilne poravnave.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Vzdrževanje in vlaganje v najeto nepremičnino
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje podjetju, ki ima v najemu poslovni prostor v hiši in jo v celoti uporablja za dejavnost. V najemni pogodbi je opredeljeno, da stroške vzdrževanja in obnove nosi najemojemalec. V podjetju so se odločili za obnovo strehe, zato jih zanima obravnava v poslovnih knjigah podjetja. Ker je lastnik hiše fizična oseba, jih zanima tudi davčna obravnava najemodajalca.

"Nekrivdna" odpoved koncesijske pogodbe
Koncesijske pogodbe so kot upravne pogodbe urejene v specialni zakonodaji, zato se pravila OZ o odpovedi zanje neposredno ne uporabljajo. Zaradi tega in ob odsotnosti jasne specialne ureditve je bilo glede koncesij na področju lekarniške dejavnosti do nedavnega nejasno, ali je dopustna njihova odpoved s strani koncedenta, ne da bi za to obstajali (krivdni) razlogi v sferi koncesionarja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odbitek vstopnega DDV pri nabavi dirkalnega motorja kot osnovnega sredstva
Zavezanec je v državi EU nabavil osnovno sredstvo (dirkalni motor) za namene oddaje v najem drugim pravnim in fizičnim osebam. Motor ne bo registriran, saj se bo uporabljal samo na poligonih, prirejenih za dirkanje. Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede evidentiranja omenjene nabave.

FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV (Vprašanja in odgovori)
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, v katerem odgovarjajo tudi na vprašanje glede opravljanja storitev prevoza potnikov na območju Republike Slovenije in obveznosti identifikacije ter obračunavanja DDV.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V javni razpravi novela zakona o socialno varstvenih prejemkih
Ministrstvo za delo je v javno razpravo dalo predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči ukinja zaznambe na nepremičninah ter obveznost vračanja iz dediščine. Omejitve bi ohranili v primerih, ko ima posameznik oz. družina v lasti nepremičnino v vrednosti nad 120.000 evrov.

Ministrstvo z novelo za ukinitev volonterskih pripravništev
Na ministrstvu za delo so pripravili tudi novelo zakona o trgu dela, ki med drugim ukinja možnost opravljanja volonterskega pripravništva. Pripombe k noveli je mogoče oddati do 29. septembra.

Brez dogovora glede povprečnine
Vlada in občine po usklajevanjih v začetku tega tedna ostajajo brez dogovora. Z državno sekretarko z ministrstva za finance Matejo Vraničar Erman so se dogovorili, da poskuša doseči tudi srečanje s premierjem Mirom Cerarjem, da bi mu predstavniki občin še enkrat pojasnili svoja stališča, je povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije Bojan Kontič.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga, ki velja od 17. septembra, določa pristojni organ, način opravljanja nadzora ter ukrepe pristojnega organa v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga. Organ, pristojen za izvajanje Uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki opravlja nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga in preverjanja, ali naslovniki obveznosti ravnajo v skladu z Uredbo. Agencija v tarifi, ki jo izda na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določi višino takse za odločanje o posamičnih zadevah na podlagi te uredbe.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah; veljavnost od 1.10.2016
    • Sklep o izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja in letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem; veljavnost od 17.9.2016
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od 1.1.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 60
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
EIB konec meseca odpira pisarno v Ljubljani
Evropska investicijska banka (EIB) bo predvidoma 28. septembra v Ljubljani odprla pisarno. Ob tej priložnosti se bo v slovenski prestolnici mudil podpredsednik EIB Laszlo Baranyay, navaja generalni sekretariat vlade v predlogu sklepa, ki je objavljen med vladnimi gradivi.

VZMD z rešitvijo za ohranitev premoženja z registrskih računov
VZMD je predstavil zastopniško shemo Delniška opora, na katero bodo lahko imetniki registrskih računov, ki jih bodo z novim letom ukinili, prenesli svoje premoženje po bolj sorazmernih in razumnih stroških. S tem bodo ohranili vrednostne papirje in vse pravice kot na sedanjih registrskih računih, je zagotovil predsednik VZMD Kristjan Verbič.

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2016 nižja
Povprečna mesečna bruto plača za julij 2016 je bila nominalno za 1,0 % nižja, realno pa približno enaka povprečni mesečni bruto plači za junij 2016; znašala je 1.549,29 EUR.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Po ZIS se celoten znesek napitnin ne izplača zaposlenim
V zadevi VIII Ips 163/2016 je bila zavrnjena revizija v kateri je tožnik zatrjeval nepravilno uporabo drugega odstavka 91. člena ZIS v zvezi z napitninami, saj je bil mnenja, da sredstva za bruto plače ne zajemajo sredstev, ki jih mora delodajalec plačati kot prispevek za socialno varnost v lastno breme. Vrhovno sodišče je obrazložilo, da se iz prihodka delodajalca, ki ga mora v celoti nameniti za plače zaposlenih, krije vse, kar mora delodajalec plačati kot strošek plače. Pojma "plače" namreč v smislu ZIS ni mogoče razlagati kot bruto plače, do katere je upravičen delavec, pač pa kot strošek delodajalca, saj je ZIS zakon, ki nalaga delodajalcu, kako naj porabi točno določen del prihodka. Kaj je delodajalčev strošek plače nenazadnje izhaja iz Slovenskih računovodskih standardov (2006), ki v točki 15.11 določajo, da se delodajalčeve obveznosti za plače izkazujejo kot obveznosti do posameznih zaposlencev v znesku kosmatih plač in kot obveznosti za dajatve, ki se obračunavajo glede na znesek kosmatih plač in niso njihov sestavni del. Glede na tako opredelitev je tožena stranka prihodek iz naslova napitnin pravilno razporedila. Opredelitev obveznosti za plače v SRS (2016) je določena v točki 13.10.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nova obrazca
FURS je posredovala nova obrazca zahtevkov za pridobitev statusa pooblaščenega pošiljatelja in statusa pooblaščenega prejemnika.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.9.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 1.10.2016 > AJPES: Raziskovanje o poslovnih storitvah

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2016:   1.549,29 €
 
in neto plača:   1.010,26 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje maj -julij:   1.558,34 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.015,11 €
 
Minimalna plača:   790,73 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Ne spreglejte! Samo še danes so odprte prijave za aktualni spletni seminar. Brezplačno za naročnike portala FinD-INFO!

 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016
Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016, na katerem bodo pojasnili kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja itn. Obravnavali bodo tudi vprašanja, kaj z odpisi osnovnih sredstev, kaj z investicijskim vzdrževanjem, kaj s preostalo vrednostjo, ter ali je možno spremeniti amortizacijsko stopnjo.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.