c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2016, številka 26 / letnik VIII.
 

Od 28. junija so v veljavi spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Finančna uprava RS je ob spremembah pravilnika za davčne zavezance s sedežem izven Slovenije, identificirane za namene DDV v Sloveniji, izdala Navodilo o formalnostih, vezanih na plačevanje DDV od uvoza. Opozarjajo, da dokler zastopanje ni urejeno, se DDV od uvoza ne more izkazovati prek obračuna DDV. V osrednji temi tednika odgovarjamo na pogosto vprašanje izplačevalcev osebnih dohodkov glede določenih obveznosti, na katere morajo biti pozorni pri izplačilih osebam v stečajnem postopku. Vabljeni k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Odmera dohodnine: rok za ugovor se izteče 30. junija
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Izplačevalci osebnih dohodkov – ali veste?    
Vesna Bartolj Maver
   
Glede na porast osebnih stečajev v zadnjem letu je vse več oseb, ki so v osebnem stečaju, primorano poprijeti za kakršnokoli delo. Redna ali začasna zaposlitev takšne osebe pa prinaša izplačevalcu osebnega prejemka tudi določene obveznosti do stečajnega upravitelja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa
Delavcu je bil v aprilu izplačan celoten regres, kar je v podjetju običajna praksa. Zaradi poslovnih razlogov mu je moral delodajalec maja podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ali delodajalec glede na naravo odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko proti delavcu uveljavlja zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa? > Več...

Pojasnilo glede enkratnega dviga sredstev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo pojasnilo v zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča RS z dne, 12. 5. 2016, ki določa, da imajo vojaške osebe pravico zahtevati izplačilo sredstev iz poklicnega zavarovanja. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki so v veljavi od 28. 6.2016, se nanašajo na nižjo stopnjo DDV in ostale spremembe pravilnika. Medtem ko so spremembe pravilnika v zvezi z izkazovanjem in plačevanjem DDV od uvoza prek obračuna DDV pojasnjene v Navodilu o formalnostih, vezanih na plačevanje DDV od uvoza. V nadaljevanju objavljamo pojasnila FURS. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Spremembe ZGD-1J v javni obravnavi do 15. 7. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) in ga posredovalo v javno obravnavo, ki bo trajala do 15. 7. 2016. > Več...

Na pragu sistemsko urejenega reševanja bank v krizi
Predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB), ki je bil sprejet po nujnem postopku, prenaša določbe Direktive 2014/59/EU z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje kreditnih institucij ter investicijskih podjetij v slovenski pravni red. Temeljni pomen Direktive 2014/59/EU je prekinitev povezave med krizami državnega dolga in bankami v težavah ter prenos bremena reševanja bank na bančni sektor. > Več...

DZ na izredni seji o odkrivanju in pregonu bančne kriminalitete
Poslanci bodo na današnji izredni seji DZ obravnavali problematiko odkrivanja in pregona kaznivih dejanj bančne kriminalitete. Sejo sta zahtevali poslanski skupini SDS in nepovezanih poslancev, ki sta predlagali več priporočil, s katerimi bi vladi naložili pripravo analize stanja in načrta ukrepov, vendar ti na odboru niso prejeli zadostne podpore. > Več...

Matični odbor naklonjen predlogu sprememb zakona o državni upravi
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je včeraj po dokaj burni razpravi potrdil predlog novele zakona o državni upravi in ga pošilja na plenarno sejo. Nekatere poslance, sploh pa predstavnike določenih organizacij, je razburila izključenost javnosti iz priprave besedila zakona, ki se ga sicer obravnava po skrajšanem postopku. > Več...

Na področju subvencioniranja najemnin napoveduje Vlada sistemske spremembe, zato proti predlogu ZL
Vlada nasprotuje dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo predlagajo poslanci ZL. V pripravi je namreč celovita prenova zakonodaje, področje subvencioniranja tržnih najemnin pa je začasno uredila že ustavna odločba, so zapisali v mnenju, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden na dopisni seji. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Potrdila in vpogled v register neposestnih zastavnih pravic
Objavljen je bil Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za elektronsko pošiljanje potrdil in vpogled v register neposestnih zastavnih pravic, ki določa, da se prva alineja drugega odstavka 38. člena ter prvi in tretji odstavek 45. člena > Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin začnejo uporabljati 30. junija.

Sprememba delovnih mest in nazivov v plačni podskupini C3 – Policija
Od 25. junija so v veljavi spremembe > Uredbe notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki spreminjajo poglavje IV. "Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 - Policija" v prilogi I. Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji se s to uredbo uskladi najpozneje v roku 45 dni po uvrstitvi delovnih mest v plačne razrede po postopku, določenem v zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost; veljavnost od: 28.6.2016 - sprememba
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 25.6.2016, uporaba od: 25.12.2016 - sprememba
    • Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB); veljavnost od: 25.6.2016 - sprememba
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 25.6.2016 - sprememba
    • Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ); veljavnost od: 13.2.2016, uporaba od: 1.7.2016 - sprememba
    • Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov; veljavnost od: 1.7.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 44 - 45
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Spremembe pri dobavi in zaračunavanju električne energije za gospodarstvo
MGRT se je v jeseni 2015 na pobudo predstavnikov iz gospodarstva zavzelo za spremembe na področju dobave in zaračunavanja električne energije gospodarstvu. Predvsem je bil izpostavljen problem proizvodnje in obračunavanja omrežnine v času konične tarife. Letos je že bilo uvedeno znižanje trošarin na električno energijo za energetsko intenzivna podjetja, predvidoma jeseni pa bo predvidoma začela veljati sprememba obračunavanja omrežnine za elektroenergetska omrežja. > Več…

Začetek koalicijskih usklajevanj o predlogih za davčno prestrukturiranje
Ta teden se je začelo koalicijsko usklajevanje predlogov za davčno prestrukturiranje. Po neuradnih informacijah so v koaliciji razlike, ki so se pojavile v zadnjih tednih glede vprašanja davčnega prestrukturiranja, večinoma zgladili. Preden bodo predloge zakonov sprejeli na vladi, se bodo predsedniki koalicijskih strank še sestali na to temo. > Več...

Občinam za sofinanciranje vlaganj v poslovne cone na voljo 11,5 milijona evrov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017. Občinam je za sofinanciranje vlaganj v dograditev ali razširitev ekonomsko-poslovnih con na voljo nekaj manj kot 11,5 milijona evrov. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Navidezna pogodba
Tožnica se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek in razveljavilo sklep o izvršbi. V pritožbi zatrjuje, da je sodišče napačno zaključilo, da je med strankama sklenjena posojilna pogodba zgolj navidezna. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnice zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (VSL sodba I Cp 89/2016). V obrazložitvi je pojasnilo, da je toženki uspelo dokazati, da je bila posojilna pogodba le navidezna in je kot taka prikrivala pogodbo o asignaciji, s katero je družba kot asignant naročila svojemu dolžniku (tožnici), da na toženkin račun izpolni svojo obveznost, ta pa je naprej denar nakazala delavcem asignanta.

     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izplačilo regresa za letni dopust
Do 1. julija imajo podjetja čas, da zaposlenim izplačajo regres za letni dopust. V primeru nelikvidnosti delodajalca zakonodaja dopušča poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega leta. Letošnja zakonsko določena višina regresa je 790,73 evra bruto. Če podjetje delavcu ne izplača regresa, ga lahko v skladu s kazenskimi določbami 217. člena ZDR-1 doleti globa v višini od 3.000 do 20.000 evrov. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2016:   1.571,12€
 
- in neto plača:   1.021,74€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.579,53€
 
in neto plača za tromesečje:   1.026,00€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.