c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2016, številka 11 / letnik VIII.
 

Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo popravkom napak iz preteklih obdobij in natančnim pojasnilom, kako pravilno obravnavati in popravljaviti odkrite napake. Opozarjamo tudi na odmeven primer iz sodne prakse, s katerim je sodišče določilo nove smernice pri obdavčevanju pogodb o finančnem leasingu nepremičnin. Na portalu FinD-INFO pa izpostavljamo novi Pravilnik o računovodstvu, ki je usklajen s SRS 2016 in določbami noveliranega ZGD-1. Vabljeni k ogledu in branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FinD-INFO: Pravilnik o računovodstvu usklajen z novimi SRS 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Popravki napak iz preteklih obdobij    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Pri izvajanju kontrol ob pripravi letnih računovodskih izkazov se pogosto odkrijejo napake iz preteklih obdobij. V nadaljevanju pojasnjujemo, na kaj je potrebno biti pozoren, ko želimo odpraviti napake iz preteklih obdobij.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pravična odmena za delo na praznik
Zaradi narave dela morajo nekateri naši zaposleni delati tudi ob praznikih in za te dneve zahtevajo poleg rednega plačila za delo in dodatka, da se jim za ves čas priznajo tudi nadure. Pravijo, da ni pošteno, da so nekateri zaposleni na praznik doma in dobijo stoodstotno nadomestilo plače, drugi pa delajo in dobijo skupaj z dodatkom zgolj 150 odstotkov plače. Ali smo jim po zakonu res dolžni priznati tudi nadure? > Več...

FURS: Rezidenti države pogodbenice (Pogosta vprašanja in odgovori)
FURS je izdala spremembo dokumenta - Rezidenti države pogodbenice (2. izdaja), z dodatnimi odgovori med drugim pojasnjujejo presojo rezidentskega statusa in uveljavljanje ugodnosti zavezancev iz mednarodne pogodbe. > Več...

FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (Podrobnejši opis)
FURS je prav tako izdala spremembo dokumenta - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (Podrobnejši opis), z dopolnjenima vsebinama - Splošno (1.0) in Kazenske sankcije (8.0). > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV pri pogodbah o finančnem leasingu - nove smernice
Vrhovno sodišče je po predhodnem odločanju Sodišča Evropske unije (SEU) postavilo pomembne smernice pri obdavčitvi pogodb o finančnem leasingu nepremičnin v primerih, ko je predmet leasinga zaradi plačilne nediscipline leasingojemalca vrnjen leasingodajalcu in prodan tretji osebi. > Več...

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Spremembe insolvenčnega zakona
Odbor DZ za pravosodje je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele insolvenčnega zakona, ki uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom v postopku osebnega stečaja preprečil odpust obveznosti. DZ ga bo tako lahko obravnaval že na marčni seji, saj je po besedah ministra Gorana Klemenčiča pomemben vsak mesec. > Več...

Kmetje se ne bodo znebili davčnih blagajn
Finančno ministrstvo ne bo prisluhnilo zahtevam kmetom, naj se jih izvzame iz sistema davčnih blagajn. Kmetijska dejavnost je ena od ekonomskih dejavnosti, pri davčnih blagajnah je le malo izjem, je danes na seji odbora DZ za kmetijstvo povedala Mateja Vraničar Erman s finančnega ministrstva. Obljubila pa je spremembe pri katastrskem dohodku. > Več...

Predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki zagotavlja ustrezne instrumente za učinkovito obravnavanje bank in izvira iz prenosa Direktive 2014/59/EU za uskladitev domačega pravnega reda z evropskimi pravili glede reševanja bank. Med drugim je cilj predloga zakona zagotoviti, da se propadanje bank upravlja na urejen način, brez uporabe javnih sredstev, in se prepreči širjenje negativnega vpliva na druge institucije. Hkrati pa zagotavlja pristojnim organom učinkovite instrumente in pooblastila za vnaprejšnjo obravnavo bančne krize, zaščito finančne stabilnosti in zmanjšanje izpostavljenosti davkoplačevalcev izgubam. > Več...

Elektronska oblika dokumentacije o ponudbi delnic
Dokumentacijo v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev ali njihovim sprejemom v trgovanje bo treba od 24. marca posredovati skladno z novimi evropskimi pravili in v elektronski obliki Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) . > Več...

Aprila v pripravo podlag za pokojninsko reformo z učinkom po letu 2019
Koalicija se je danes seznanila z dogovorom pristojnih ministrstev, da pokojninska reforma pred letom 2020 ni potrebna. So se pa zavezali, da bodo že aprila začeli s pripravo zakonodajne podlage za reformo, ki bo imela učinke po letu 2019, pri čemer bodo iskali ukrepe za aktivno politiko zaposlovanja, je pojasnila Simona Kustec Lipicer (SMC). > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2015 34,88 %. > Več...

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2016; veljavnost od: 12.3.2016
    • Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja; veljavnost od: 12.3.2016
    • Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 11.3.2016
    • Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2016; veljavnost od: 14.3.2016, uporaba od: 1.4.2016
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 15.3.2016
    • Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela; veljavnost od: 15.3.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 19 - 20 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Davčne blagajne so FURS doslej stale 1,7 milijona evrov
Finančna uprava RS je imela doslej z uvedbo informacijske podpore za delovanje davčnih blagajn za 1,7 milijona evrov stroškov, dodatnih 80.000 evrov stroškov jo predvidoma še čaka. Vlada zaradi strožjega nadzora nad gotovinskim poslovanjem letos pričakuje 75 milijonov evrov več pobranih dajatev, po mnenju finančnega ministra morda tudi več. > Več...

Podpisan sporazum o sodelovanju med FURS in Policijo
Generalni direktor policije Marjan Fank in generalna direktorica Finančne uprave Republike Slovenije Jana Ahčin sta včeraj, 15. marca 2016, podpisala sporazum o sodelovanju. Namen sporazuma je izboljšanje medsebojnega sodelovanja med Finančno upravo Republike Slovenije in Policijo, s ciljem doseganja večje učinkovitosti obeh organov tako pri pobiranju davkov, kot tudi pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih ravnanj ter pri zagotavljanju višje stopnje varnosti v državi. > Več…

Povprečna plača januarja na mesečni ravni nižja
Povprečna mesečna bruto plača je januarja znašala 1559,79 evra, neto pa 1015,85 evra. Glede na december je bila bruto plača nominalno 2,2 odstotka, realno pa 0,8 odstotka nižja, neto plača pa nominalno 1,9 odstotka, realno pa 0,5 odstotka nižja. Glede na januar lani se je bruto plača zvišala za 1,1 odstotka, neto plača pa za 0,9 odstotka. > Več...

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, objavil nov javni razpis, in sicer: Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016. Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 11. 4. 2016 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 15. 11. 2016. > Več…

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Prekinitev stečajnega postopka
V zadevi VSL sklep Cst 739/2015 je višje sodišče zavrnilo pritožbo zoper sklep o začetku stečajnega postopka, v kateri je dolžnik sodišču očital, da je odločitev o začetku stečaja sprejelo, še preden je odločilo o prošnji za prekinitev stečajnega postopka. Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da je v insolvenčnih postopkih izrecno poudarjeno načelo hitrosti postopka. Zakon ureja procesni položaj v obliki prekinitve postopka odločanja o predlogu za začetek stečajnega postopka (152. člen ZFPPIPP) zgolj v primeru, ko je po vložitvi predloga upnika za začetek stečajnega postopka dolžnik vložil predlog za odpravo insolventnosti s prisilno poravnavo. Glede na to, da je v konkretnem primeru predlog za začetek stečajnega postopka vložil sam dolžnik, do takšnega položaja niti ni moglo priti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izvajanje plačilnih storitev na dan 25. 3. 2016
UJP sporoča, da v petek, 25. 3. 2016, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval. Skladno s tem tudi UJP tega dne ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 29. 3. 2016 dalje. > Več…

Uporaba nove podpisne komponente v aplikaciji ZPIZ M4
ZPIZ obvešča, da so zaradi lažjega zagotavljanja storitev v aplikaciji ZPIZ M4 prešli na novo vrsto podpisne komponente na obrazcu M4. Nova podpisna komponenta proXSign je bila v vključena v uporabo z dnem 10.3.2016. Komponenta se uporablja za podpisovanje tudi na portalih e-Vem in e-Uprava. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 24.3.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.3.2016 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
    • 31.3.2016 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu: društva
    • 31.3.2016 > AJPES: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke
    • 31.3.2016 > Rok za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Povprečna trošarina za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2016  
 
- za obdobje od 1.2.2016 do 29.2.2016 (za 1000l)   425,75 EUR
 
 
 
Regres za prehrano med delo  
 
- po Uredbi:   6,12 EUR
 
- po ZPSDP:   4,26 EUR
 
- po KPND in drugih KP negospodarstva:   3,68 EUR
 
Za javno upravo po ZUJF:   3,52 EUR
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
37. davčno izobraževalni dnevi in 5. kongres davčnih svetovalcev
Davčno izobraževalni inštitut vabi na 37. davčno izobraževalne dneve in 5. kongres davčnih svetovalcev, ki bodo 7. In 8. aprila 2016, v hotelu Radisson Blu Plaza hotel v Ljubljani. Program si lahko ogledate na povezavi. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.