c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2016, številka 07 / letnik VIII.
 

Finančna uprava RS obvešča, da sta na voljo novi različici programa za pripravo obračuna DDPO in DohDej. S programom lahko v skladu z novostmi predpisov na tem področju pripravite davčne obračune za koledarski leti 2015 in 2016. V rubriko V središču tokrat postavljamo oddajo letnih poročil, ki pa se letos spreminja le za podjetja v stečaju. Do konca meseca ne pozabite vložiti napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, obresti in IFI. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Na voljo sta novi različici programa Silvester Pelias in Silvester Fineus
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Pri oddaji letnih poročil letos le spremembe pri podjetjih v stečaju    
mag. Mojca Kunšek
   
Novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I je prinesla vrsto sprememb pri računovodenju, ki se bodo začele uporabljati od 1. januarja 2016 dalje, pri oddaji letnih poročil za leto 2015 pa večinoma vse ostaja tako, kot je bilo do zdaj.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih in družbenikov v letu 2016
Finančna uprava je objavila minimalno osnovo za prispevke v letu 2016. > Več…

Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi
Z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se v slovenski pravni red uvaja institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma med davčnim zavezancem in davčnim organom (angl. advance pricing agreement - APA). Novi institut prinaša poleg številnih koristi tudi kar nekaj pasti. Poglejmo si jih. > Več...

Spremenjeno bilančno - računovodsko pravo po noveli ZGD-1I
S sprejetjem novele ZGD-1I, s katero je Slovenija implementirala novo združeno računovodsko direktivo EU št. 2013/34/EU z dne 26. junija 2013, je prišlo tudi do spremembe bilančnega prava in sprememb na področju računovodenja. S tega vidika so najpomembnejše novosti povezane z vprašanjem vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, pri čemer se posebej poudarja načelo vrednotenja izvirne vrednosti, dopuščeni pa sta dve nadomestni metodi, to je vrednotenje po revalorizacijskih zneskih ter vrednotenje po pošteni vrednosti. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Spremenjeni postopek urejanja rezidentskega statusa za davčne namene v Sloveniji
Za posameznika, ki zapusti Slovenijo zaradi dela, je smiselno pomisliti tudi na ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji. Ker se je postopek urejanja rezidentskega statusa v Sloveniji s Sodbo Vrhovnega sodišča UPRS I U 173/2014, z dne 11.6 2015, spremenil, v nadaljevanju pojasnjujemo kako lahko uredite rezidentski status po novem. > Več…

FURS: Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Finančna uprava v novi izdaji dokumenta - Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (4. izdaja) pojasnjuje spremembe na področju ugotavljanja katastrskega dohodka za gozdarstvo, kot ga opredeljujejo predpisi, ki urejajo področje gozdarske dejavnosti. Spremembe v dokumentu so označene z rdečo. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ustavni sodniki bodo presojali, ali pokojninski zakon krši svobodo podjetništva
Skupina 32 poslancev je prejšnji teden podala zahtevo za oceno ustavnosti novele > zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ureditev krši pravico do svobodne podjetniške pobude, saj samozaposlenim onemogoča prejemanje polne pokojnine in hkratno opravljanje dejavnosti, so opozorili predstavniki SDS, NSi in poslanske skupine nepovezanih poslancev. > Več...

Prek razpisa do naložb na kmetijskih gospodarstvih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek 12. februarja v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb na kmetijskih gospodarstvih, ki so namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, izvajanju tehnoloških izboljšav in znižanju stroškov pridelave. Razpisanih je osem milijonov evrov nepovratnih sredstev. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Veljati je začel zakon o državnem gozdarskem podjetju
Konec prejšnjega tedna je začel veljati Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), s katerim bodo ukinili koncesije in ustanovili novo podjetje za rabo ter izkoriščanje lesa iz državnih gozdov. Gre za enega pomembnejših zakonov kmetijskega ministrstva, ki naj bi prispeval k boljšemu gospodarjenju z gozdovi in oživitvi gozdno-lesne verige. > Več...

Poračunavanje finančnih obveznosti
20. februarja bo začel veljati Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1), ki na novo ureja poračunavanje obveznosti Skladu obrtnikov in podjetnikov. Obveznost države do sklada se nanaša na izplačevanje pokojnin v višini do 26 odstotkov najnižje pokojninske osnove za upokojence sklada, ki so v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vstopili do 1. januarja 1983. Ob tem zakon določa tudi pavšalni znesek za stroške izplačevanja pokojnin v višini enega odstotka dejansko ugotovljene obveznosti države do sklada.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ); veljavnost od: 13.2.2016, uporaba od: 1.7.2016 - sprememba
    • Zakon o gozdovih (ZG); veljavnost od: 13.2.2016, uporaba od: 1.7.2016 - sprememba
    • Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1); veljavnost od: 20.2.2016
    • Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila; veljavnost od: 13.2.2016 - sprememba
    • Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb; veljavnost od: 16.2.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 9 - 11 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Lani plače nominalno in realno višje kot predlani
Povprečna mesečna bruto plača za december 2015 je znašala 1594,93 evra, neto plača pa 1035,58 evra. Obe sta bili nominalno in realno nižji od plače za november, ki so jo zvišala izredna izplačila. V vsem lanskem letu pa je bila povprečna mesečna plača v primerjavi s plačo v letu prej nominalno in realno višja. > Več...

Objavljen razpis štipendij za deficitarne poklice
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je danes na svoji strani objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Glavne spremembe, ki jih prinaša nov razpis, so nova merila za izbor kandidatov in zoženi nabor deficitarnih poklicev, so sporočili iz sklada. > Več...

Podjetniški sklad v razpis za ugodne kredite za mala podjetja
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov v višini 109,5 milijona evrov s subvencijo obrestne mere. Kredite bodo lahko najela mikro, mala in srednje velika podjetja za rast in razvoj v letošnjem letu, so sporočili z gospodarskega ministrstva. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Predmeti, ki so izvzeti iz stečajne mase
Višje sodišče (VSL sklep Cst 678/2015) je zavrnilo pritožbo dolžnika zoper sklep o zavrnitvi njegove zahteve za izvzetje nepremičnine iz stečajne mase in potrdilo pravilnost odločitve prvostopenjskega sodišča, ki je pojasnilo, da so iz stečajne mase izvzeti le predmeti, ki so našteti v 79. členu ZIZ, med katere nepremičnina ne sodi. Po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 389. člena v zvezi z 224. členom ZFPPIPP, spada v stečajno maso v postopku osebnega stečaja vse premoženje, katerega imetnik je stečajni dolžnik ob začetku stečajnega postopka in tudi premoženje, ki ga pridobi med trajanjem stečajnega postopka, razen premoženja, ki je izvzeto iz stečajne mase po posebnih pravilih, določenih v drugem do četrtem odstavku 389. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Urejanje zavarovanj prek portala e-Vem - od 1. 1. 2016 obvezno za vse poslovne subjekte
Od 1.1.2016 morajo biti vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. > Več...

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20.2.2016 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2015
    • 25.2.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 29.2.2016 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine iz naslova obresti
    • 29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2015:   1.594,93€
 
- in neto plača:   1.035,58€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.606,55€
 
in neto plača za tromesečje:   1.041,76€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
Povprečni znesek trošarine v letu 2015  
 
- za plinsko olje za pogonski namen / 1000 l   419,25€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
DDV pri poslovanju s tujino
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar DDV pri poslovanju s tujino, ki bo 24.2.2016 in na katerem boste našli odgovore kje je potrebno plačati DDV in kako, ter ali se je tujemu davku moč izogniti. Dobro je, da zavezanec že pri načrtovanju poslov premisli tudi o tem, kaj ga čaka na področju DDV in ali se lahko administrativnim težavam s pravo strukturo posla izogne. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.