c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2016, številka 05 / letnik VII.
 

Finančna uprava RS je pretekli teden objavila javni poziv k vložitvi napovedi od obresti, dobička iz kapitala in IFI. Vse tri omenjene napovedi je treba vložiti najkasneje do 29. februarja 2016. Podrobneje vas o tem seznanjamo v današnjem Središču. Obrazce in napotke v zvezi s predložitvami napovedi najdete na portalu med hitrimi povezavami - Dohodnina. Izpostavljamo še predlog Zakona o računovodstvu in predlog Zakona o javnih financah, ki ju je dalo Ministrstvo za finance v javno obravnavo, rok za pripombe je do 29. februarja 2016. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc za leto 2015 je na voljo
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Prihaja čas za prijavo obresti, dividend ali kapitalskih dobičkov    
mag. Mojca Kunšek
   
Tudi letos morajo davčni zavezanci do konca februarja predložiti davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident. Nerezident mora namreč vložiti napoved v petnajstih dneh od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. V tem primeru lahko nerezident vloži napoved do 28. februarja za preteklo leto.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Dokumentacija o transfernih cenah - kdo, kdaj in kako
Zaradi težav s povezavo ponovno objavljamo članek Dokumentacija o transfernih cenah - kdo, kdaj in kako, ki pojasnjuje, kako ustrezno pripraviti dokumentacijo, s katero dokazujemo poslovanje povezanih oseb po primerljivih tržnih cenah oziroma transfernih cenah. > Več…

Računovodsko evidentiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev kot osnova koriščenja davčnih olajšav
Določanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v skladu z računovodskimi standardi je pomembno tudi z davčnega vidika. Tako določena nabavna vrednost je podlaga za uveljavljanje olajšav za investiranje v davčnem obračunu. Olajšave se lahko uporabijo tudi za kasnejše nadomestitve delov osnovnih sredstev. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor
S 1. februarjem bodo nadzorniki finančne uprave začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov. Prekrškovni postopki se bodo vodili tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelale v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov. > Več…

Davčna obravnava dohodkov študenta v tujini
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede delovne prakse študenta, ki je redno vpisan na magistrski študij v Švici in bo v tujini opravljal delo preko posrednika. Naši davčni upravi je treba sporočiti podatke o prejetih plačilih: na katerem obrazcu in v kakšnem roku? Predvidevamo, da je treba plačati razliko v dohodnini. Ali je treba v naši državi plačati še kakšne druge dajatve? Ali je treba biti pozoren še na kaj, česar nismo navedli? > Več…

FURS: Davčno potrjevanje računov - dopolnjena pojasnila
Finančna uprava je v novi izdaji dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) z dopolnjenimi vprašanji 280, 295 in 301, ter dodatnimi vprašanji 302 - 303. V dopolnjeni izdaji med drugim pojasnjujejo, kaj storiti v primeru napake v programski opremi za izdajanje računov, ko so bili v potrjevanje posredovani napačni podatki o izdanih računih (vprašanje 301). > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Javna obravnava Zakona o računovodstvu in Zakona o javnih financah
Ministrstvo za finance je prejšnji teden na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o javnih financah in predlog Zakona o računovodstvu. Ministrstvo je zainteresirano javnost pozvalo, da do 29. februarja 2016 posreduje morebitne pripombe in predloge na objavljena predloga zakonov. > Več…

V koalicijsko usklajevanje predlog zakona o delavskih odkupih
V Sloveniji je vse več govora o zadružništvu in delavskih odkupih, a do njih pride le redko, med drugim zato, ker delavci nimajo ne finančne ne strokovne pomoči za njihovo izvedbo. Zato so v SD v koalicijsko usklajevanje poslali predlog zakona o delavskih odkupih, s katerim želijo zagotoviti pogoje za uspešno izvajanje delavskih odkupov. > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremenjena višina regresa za prehrano za javni sektor (od 1. januarja 2016 dalje)
V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se višina regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov SURS. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2016 dalje znaša 3,62 evrov na dan (pred tem 3,68 evrov). > Več…

Regres za letni dopust za leto 2016 v javnem sektorju
Javnim uslužbencem in funkcionarjem se skladno s ZUPPJS16, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2016, izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2016, kot to določa drugi odstavek 7. člen ZUPPJS16. Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2016. Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:

»  do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
»  od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eurov;
»  od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eurov;
»  od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 eurov. > Več…

Znesek minimalne plače ostaja nespremenjen
V UL RS, št. 6/2016 z dne 29.01.2016 je bil objavljen znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2016 dalje, ki znaša 790,73 eurov. > Več…

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 6 - 7 Na strani FinD Alert lahko naročniki spremenite nastavitve obveščanja ter naročite dodatne vsebine.
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS čaka na podatke o vzdrževanih članih do 5. februarja
Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, morajo vlogo na pristojno finančno upravo oddati najpozneje do 5. februarja, opozarjajo na Finančni upravi RS. > Več...

Na zavodu objavili razpis za delovni preizkus za starejše od 30 let
Na Zavodu RS za zaposlovanje so objavili javno povabilo za delovni preizkus 2016, ki delodajalcem omogoča, da preizkusijo in spoznajo brezposelne na določenem delovnem mestu, preden se odločijo za zaposlitev. Za preizkus je na voljo milijon evrov iz proračuna, vanj pa se bo lahko vključilo nekaj več kot 1100 brezposelnih, ki so stari vsaj 30 let. > Več...

Ministrstvo pripravilo aplikacijo za spremljanje javno finančnih prihrankov občin
Na ministrstvu za javno upravo so pripravili spletno aplikacijo, ki omogoča pregled nad uresničevanjem dogovorjenega nabora sprememb predpisov, ki imajo pozitivne finančne učinke za občinske proračune oziroma odpravljajo administrativne ovire. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Davčna optimizacija ali davčna zloraba?
V zadevi je sporno, ali je davčni organ tožniku utemeljeno dodatno odmeril dohodnino v obnovljenem postopku za leti 2007 in 2008. Tožnik je prejel izplačilo, podlaga zanj pa naj bi bila odpoved pravicam iz opcijske pogodbe, v smislu odsvojitve opcije kot izvedenega finančnega instrumenta, ki bi bila kot taka na podlagi 32. člena ZDoh-2 oproščena plačila dohodnine.

Na podlagi vseh pridobljenih podatkov je bilo treba ugotoviti, ali je pri tem pravnem poslu šlo za davčno optimizacijo, kar je legitimen cilj vsakega subjekta, ali pa je šlo za sklepanje poslov oziroma transakcij z namenom, da bi se tožnik izognil plačilu davka, oziroma za davčno zlorabo.

Tudi po presoji sodišča je bil edini razlog za sklenitev obravnavanega dogovora izogibanje davčnim obveznostim, družba pa je tožniku tako prikrito izplačala skupaj 21.680.000,00 EUR drugega dohodka iz 11. točke tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2, ki se na podlagi 108. člena ZDoh-2 všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Obrazec DOH-DIV in DOH-OBR – sprememba obdobja poročanja
Na portalu eDavki obveščajo, da se za obresti in dividende, ki bodo dosežene v letu 2016, ne vlaga več trimesečnih napovedi. Dosežene obresti in dividende v letu 2016 je potrebno napovedati pri davčnem organu v letu 2017, najkasneje do 28. februarja 2017, na obrazcih napovedi:
»  Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto _____
»  Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto ______

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  5.2.2016 > FURS: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine (DEJSTR)
»  5.2.2016 > FURS: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (VDČ)
»  5.2.2016 > FURS: Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (KMEINVO)
»  29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (DOHKAP št. 4)
»  29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero dohodnine iz naslova obresti (DOHKAP št. 5)
»  29.2.2016 > FURS: Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (DOBIFI)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2015:   1.679,41€
 
- in neto plača:   1.082,34€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.583,80€
 
in neto plača za tromesečje:   1.029,18€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
Aleš Avbreht
Plačljiv seminar Novosti ZJN-3 januar 2016 57,38 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Razmejitve ali rezervacije? Knjiženje po SRS in MSRP (vključno s subvencijami)
Inštitut za računovodstvo organizira seminar - Razmejitve ali rezervacije? Knjiženje po SRS in MSRP (vključno s subvencijami), kjer bo pojasnjeno, kako ločimo med razmejitvami, rezervacijami in pogojnimi obveznostmi (izvenbilančnimi)? Kaj je prav: odložiti prihodke ali rezervirati stroške? Kako se pravilno knjižijo prejete donacije, subvencije in prejeta sredstva na razpisih po SRS in kako po MSRP? Seminar bo 11. februarja 2016, na Brezovici pri Ljubljani. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.