c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2015, številka 48 / letnik VII.
 

Med ukrepi za preverjanje zanesljivosti obračunskih podatkov spada tudi popis sredstev in dolgov, s katerim je treba uskladiti podatke, da bi ustrezali dejanskemu stanju. Ker večina podjeiji ravno v mesecu decembru izvaja inventuro, smo jo postavili v današnje središče. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo novelo > Zakona o minimalni plači (ZMinP) in nov Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1). Še vedno se lahko prijavite na razpisan spletni seminar Inventura - hitro in jedrnato, ki bo v torek, 15. decembra, ob 14. uri. Za naročnike portala FinD-INFO je spletni seminar brezplačen! Vabljeni k prijavi in prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Mini blagajna - brezplačna aplikacija za davčno potrjevanje računov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Inventura in inventurne razlike    
Vesna Bartolj Maver
   
V članku vam podajam nekaj smernic pri popisu sredstev in obveznosti, ki bodo pripomogle pri razumevanju samega pojma inventura ter vaše misli usmerile v razmišljanje o inventurni komisiji, o pripravi internih aktov, o času in načinu izvedbe popisa, kaj narediti z ugotovljenimi popisnimi razlikami (inventurnimi primanjkljaji in presežki) in kdo je odgovoren za njih, kakšen vpliv imajo ugotovljene razlike na samo poslovanje in likvidnost, …
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Če bo novela ZPIZ-2B sprejeta, bodo upokojenci še naprej lahko izvajali dejavnost
Državni zbor naj bi po skrajšanem postopku obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), s katerim naj bi se uredil dvojni status zavarovancev izvajalcev dejavnosti. > Več…

Nagrada zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje glede razpisa natečaja v podjetju, na katerem bodo lahko sodelovali vsi zaposleni ter njihovi otroci. Podelili bodo nagrade, od katerih so dolžni obračunati dohodnino. Ali obstaja možnost, da kupijo praktične nagrade in jih poknjižijo v strošek podjetja brez odbitega DDV-ja? > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kaj se dogaja s predlogi sprememb dohodninske zakonodaje in zakonodaje, ki ureja prispevke za socialno varnost, ki naj bi stopili v veljavo s 1. 1. 2016
Tudi letošnji konec leta (in začetek prihodnjega) naj bi bil glede na objavljene predloge zakonodajnih sprememb precej pester. Glede na javni odziv na predlagane spremembe, pa se trenutno postavljajo vprašanja, katere zakonske spremembe sploh lahko pričakujemo s 1. 1. 2016 in katere od prvotno predvidenih sprememb so res dokončno umaknjene s pogajalske mize. > Več…

Obravnava provizije pri prodaji “bitcoinov” po ZDDV-1
Finančna uprava RS obvešča, da se na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi C-264/14 stališče glede obravnave provizij pri prodaji "bitcoinov" kot z DDV obdavčenih transakcij, spreminja. Sprememba stališča velja od sprejetja sodbe naprej in nima retroaktivnega učinka. > Več…

FURS: Davčno potrjevanje računov
Finančna uprava RS je izdala dopolnjeno 1. izdajo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenimi vprašanji 140, 147 in 183, ter dodatnimi vprašanji od 219 do 225. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor potrdil predlog sprememb dohodninske lestvice
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na včerajšnji seji podprl predlog vlade, da se lestvica za odmero dohodnine začasno preuredi v smeri razbremenitve zavezancev z več kot 1,5-kratnikom povprečne plače. Ukrep naj bi veljal do konca leta 2017, ko bo ugasnila tudi veljavnost 50-odstotne obdavčitve najvišjih plač. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o minimalni plači
19. decembra začne veljati novela > Zakona o minimalni plači (ZMinP). Definicija minimalne plače se spremeni, in sicer se 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo:
    • dodatek za nočno delo,
    • dodatek za delo v nedeljo,
    • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Minimalna plača se začne obračunavati v skladu s tem zakonom za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016 dalje.

Nov zakon o zavarovalništvu
22. decembra začne veljavi nov Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo z imenom Solventnost 2. Zakon daje večji poudarek dobremu obvladovanju tveganj v zavarovalnicah in močnemu notranjemu nadzoru, s tem pa naj bi se povečala tudi raven varstva zavarovancev. Zakon se začne uporabljati 1. januarja 2016, razen 194., 206., 213., 218., 219., 367. in 539. člena, ki se za namen pridobivanja odobritev in dovoljenj začnejo uporabljati z dnem uveljavitve.

Podaljšanje koncesij za javni linijski prevoz
5. decembra je začela veljati novela > Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero se trenutne koncesije za javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu podaljšujejo do 2. decembra 2019. Omejuje se tudi upravičenost vlagateljev do subvencionirane vozovnice. > Več...

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki bodo začeli veljati:
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 15.12.2015 - sprememba
    • Sklep o načinu izračuna in postavkah dodatnega lastnega kapitala; veljavnost od: 22.12.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa; veljavnost od: 22.12.2015 - sprememba
    • Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada; veljavnost od: 12.12.2015

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Socialni sporazum padel po manj kot letu dni
Peti socialni sporazum v samostojni Sloveniji, ki so ga partnerji podpisali za leti 2015 in 2016, se je obdržal manj kot leto dni. Od glavnega dosežka v socialnem dialogu letos so zaradi sprejema sindikalnega predloga spremembe definicije minimalne plače namreč odstopile vse delodajalske organizacije. > Več...

Raziskava: Družinska podjetja gonilna sila slovenskega gospodarstva
Družinska podjetja so gonilna sila gospodarstva. Omenjena podjetja, med katerimi gre večinoma za mikro in majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi, prispevajo 69 odstotkov prodaje in 67 odstotkov dodane vrednosti slovenskih podjetij, zaposlujejo pa 70 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva. > Več...

Napovedi zaposlovanja za začetek leta 2016 zelo previdne
Delodajalci v Sloveniji so glede zaposlovanja v prvem četrtletju 2016 zelo previdni, kaže raziskava družbe Manpower. Napoved zaposlovanja je sicer pozitivna, a najšibkejša od tretjega četrtletja 2013. Največ možnosti zaposlovanja napovedujejo v proizvodnji, upad zaposlovanja v gradbeništvu. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Dogovor o višini odpravnine
Tožnik in tožena stranka sta v konkretnem primeru sklenila pisni dogovor o višini odpravnine. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa, da lahko pisni sporazum o načinu izplačila, obliki in zmanjšanju višine odpravnine skleneta delavec in delodajalec le v postopku prisilne poravnave. Ker se prisilna poravnava v postopku niti ne navaja niti ne dokazuje, ni bilo zakonskih pogojev za sklenitev pisnega dogovora. Sporazum (dogovor o znižanem plačilu odpravnine), sklenjen med tožnikom in toženo stranko, je v nasprotju s prisilnim zakonskim predpisom. Tožnik je zato ob prenehanju delovnega razmerja na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti glede na leta zaposlitve pri toženi stranki (34 let) upravičen do zakonskega maksimuma odpravnine, tj. do odpravnine v višini 10-kratnika osnove (109. člen ZDR). Višje delovno in socialno sodišče je na podlagi navedenega pritožbo tožene stranke s sodbo zavrnilo (VDSS sodba Pdp 1516/2014).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Hramba e-računov
Proračunskim uporabnikom so vsi podatki prejetih in izdanih e-računov (ovojnica, e-račun (xml), priloge) v UJPnet na voljo 2 meseca; po preteku 2 mesecev je proračunskim uporabnikom v UJPnet na voljo tabelarični prikaz prejetih in izdanih e-računov in ovojnice prejetih in izdanih e-računov. > Več…

Testiranje e-računov z obveznimi podatki in dodatno obveznimi podatki
Z dnem 7.12.2015 je na preverjanju struktur datotek e-računov vzpostavljena kontrola na vse obvezne podatke po standardu eSlog in dodatne obvezne podatke. UJP obvešča vse izdajatelje e-računov oziroma vse pravne in fizične osebe ter proračunske uporabnike, ki opravljajo dejavnost in pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom, da lahko testirajo pravilnost strukture e-računov (eSlog, verzija 1.5 in 1.6) prek spletne strani UJP - Kotiček za razvijalce IT je na voljo na povezavi. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite:
17.12.2015 > AJPES : Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2015:   1.522,07€
 
- in neto plača:   994,90€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.529,43€
 
in neto plača za tromesečje:   998,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar:

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Inventura hitro in jedrnato 15.12.2015 14:00:00 25 EUR Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.