c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2015, številka 41 / letnik VII.
 

V današnjem tedniku odgovarjamo na vprašanja, kdo so zavezanci za davčne blagajne in kdo ne ter kdo izmed davčnih zavezancev lahko najprej pričakuje obisk inšpektorja. V osrednjo temo smo postavili članek Pregledno o računovodstvu v javnem sektorju, saj gre za enega izmed štirih temeljnih področij javnih financ. Med tedenskimi zakonodajnimi novostmi med drugim izpostavljamo predlog novega zakona o javnem naročanju, predlog novele zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 in predlog zakona o potrošniških kreditih, ki je v javni obravnavi do 19. novembra. Prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
E- Vem: Urejanje obveznih socialnih zavarovanj za poslovne subjekte od 1.1.2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Pregledno o računovodstvu v javnem sektorju    
dr. Tatjana Jovanović
   
Računovodstvo javnega sektorja uvrščamo v Sloveniji v eno izmed štirih temeljnih področij javnih financ (zbiranje javnofinančnih prihodkov, upravljanje z javnofinančnimi sredstvi, zagotavljanje zadovoljevanja javnih potreb, ugotavljanje učinkov porabe javnofinančnih sredstev), in sicer v področje upravljanja z javnofinančnimi sredstvi. V slednje poleg računovodstva uvrščamo tudi pripravo in izvrševanje proračuna, enotni zakladni račun, plačilni promet, itn. Z drugimi besedami sodi računovodstvo javnega sektorja v širše področje javnih financ in ožje področje finančnega managementa javnega sektorja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
Ob delodajalčevem preverjanju delavčevega prebivališča je delavec navedel, da prebiva na naslovu, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je posumil v navedbe delavca in pooblastil detektiva, ki je ugotovil, da delavec dejansko prebiva v kraju sedeža delodajalca. Ali lahko delodajalec delavcu na podlagi teh okoliščin (izredno) odpove pogodbo o zaposlitvi? > Več…

Izplačilo dohodka dijaku na obvezni praksi
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje v zvezi z delom dijaka na obvezni praksi. V podjetju bodo v času prakse dijaka zavarovali za primer poškodb pri delu na obrazcu M-12. Zanima pa jih, kam točno se nakaže znesek za poškodbo: na kateri TRR in kakšen je sklic ter kako je treba poročati na FURS, če mu bodo izplačali nagrado? > Več…

     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kdo mora imeti davčno blagajno in kdaj lahko pričakujete obisk inšpektorja?
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (PZDavPR) predpisujeta obvezno uporabo davčnih blagajn z 2.1.2016. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdo so zavezanci, komu ni treba imeti davčnih blagajn in kdo lahko med prvimi pričakuje obisk inšpektorja. > Več…

FURS: Finančni inšpekcijski nadzor s področja davkov
FURS je februarja 2015 izdal podrobnejši opis v zvezi s finančnim inšpekcijskim nadzorom, v katerem opredeljuje tudi kriterije za izbor zavezancev za inšpekcijski nadzor. > Več…

Pojasnilo FURS: Priglasitev predčasnega izstopa iz sistema obveznega vodenja knjig za kmečka gospodinjstva možna le do konca oktobra 2015; v letu 2016 nekaj posebnosti
FURS v pojasnilu navaja pomembna dejstva in okoliščine za tista kmečka gospodinjstva, ki se bodo odločila za izstop iz načina ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva oziroma za vrnitev na sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD. > Več…

     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog zakona o potrošniških kreditih v javni obravnavi
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo v javno obravnavo predlog zakona o potrošniških kreditih, ki veljavni zakon dopolnjuje s pravili evropske direktive za potrošniške kredite, zavarovane s hipoteko ali drugo stvarno pravico ali pa namenjene nakupu stanovanjske nepremičnine. Pripombe bodo zbirali do 19. novembra. > Več...

DZ o spremembah pri javnem naročanju
DZ bo danes v nadaljevanju redne seje med drugim obravnaval predlog novega zakona o javnem naročanju, ki bo prenovil postopke javnega naročanja in uvedel sistem za elektronsko javno naročanje v vseh fazah naročanja. > Več...

Predlog zakona o pomoči Pomurju – podaljšanje izvajanja za dve leti
Poslanci so danes opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Temeljni cilj novele je podaljšanje izvajanja zakona za dve leti, da bi lahko v regijo usmerili predvidenih 33 milijonov evrov. Temeljni cilj novele je podaljšanje izvajanja zakona za dve leti, da bi lahko v regijo usmerili predvidenih 33 milijonov evrov. Poslanci so temu naklonjeni, opozicija pa želi z dopolnili zagotoviti, da bo šel denar v prave roke. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nelojalna konkurenca v ZPOmK-1
24. oktobra bodo začele veljati dopolnitve > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki odpravljajo nekatere pomanjkljivosti upravnega in prekrškovnega varstva glede dejanj nelojalne konkurence. Obe vrsti varstva se ukinjata in podjetja bodo po novem spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v pravdnem postopku. V zakonu se tako dodaja novi VI.a del o nelojalni konkurenci, ki vsebuje 63.a člen z opredelitvijo nelojalne konkurence in 63.b člen, ki določa pravice prizadetega udeleženca.

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Kazenski zakonik (KZ-1); veljavnost od: 20.10.2015 - sprememba
    • Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1); veljavnost od: 23.10.2015
    • Zakon o prevzemih (ZPre-1); veljavnost od: 23.10.2015 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1); veljavnost od: 24.10.2015 - sprememba
    • Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov na področju mikrobonitetnega nadzora; veljavnost od: 17.10.2015
    • Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za finance; veljavnost od: 17.10.2015
    • Uredba o regionalnih razvojnih programih; veljavnost od: 17.10.2015 - sprememba
    • Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike; veljavnost od: 17.10.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ukrepi za preprečevanje zlorab osebnega stečaja
Zakonodaja že danes omogoča izpodbijanje prenosov premoženja, če so bili opravljeni v treh letih pred uvedbo osebnega stečaja. Da bi na ministrstvu preprečili še vedno pogoste zlorabe tega instituta, želijo z nekaterimi ukrepi doseči, da bi vsi udeleženci v postopku "opravili svojo domačo nalogo", je v DZ dejal pravosodni minister Goran Klemenčič. > Več…

Predlog za podaljšanje varčevanja tudi v letu 2017
Sindikati javnega sektorja so predlog podaljšanja varčevalnih ukrepov tudi v leto 2017 po torkovih pogajanjih označili za dodatno zaostrovanje. Vztrajajo pri tem, da je treba najprej rešiti vprašanje plač iz leta 2016. Vladna stran pa pravi, da je že danes jasno, da bo varčevanje potrebno tudi leta 2017 in da vladni predlog že zdaj presega rast BDP. > Več...

Povprečna plača za avgust nižja od julijske
Povprečna mesečna bruto plača za avgust je znašala 1524,44 evra. Od julijske je bila nominalno nižja za 1,1 odstotka, realno pa za 1,2 odstotka. Povprečna mesečna neto plača za avgust je medtem znašala 995,85 evra in bila prav tako nižja od julijske, nominalno za 0,9 odstotka, realno za odstotek. > Več...

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Ponovna prisilna poravnava
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo upnika (VSL sklep II Ip 2504/2015) zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrglo njegov predlog za izvršbo. Upnik je v pritožbi zatrjeval, da ponovna prisilna poravnava na njegovo terjatev ne učinkuje, zato ni razloga, da sodišče ne bi izdalo sklepa o izvršbi. Višje sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da se v primeru prisilne poravnave ščiti izvedba finančnega prestrukturiranja dolžnikovega podjema, zato novih postopkov izvršbe in zavarovanja načeloma ni dopustno dovoliti, dokler ta postopek ni zaključen. Odločilnega pomena je torej okoliščina, da je bil dolžnik v času vložitve predloga za izvršbo v postopku ponovne prisilne poravnave, in ne okoliščina, ali ta prisilna poravnava na konkretno terjatev vpliva ali ne.

     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Kontirani obrazci iREK-M4
FURS obvešča, da je na spletni strani beta eDavki objavljena prva verzija kontiranih obrazcev z definicijo za M4. > Več…

Motnje v delovanju državnega omrežja HKOM
Ministrstvo za javno upravo je sporočilo, da bo v torek, 20. oktobra in danes zvečer zaradi vzdrževalnih del prihajalo do motenj v delovanju državnega komunikacijskega omrežja HKOM. > Več...

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.10.2015 > AJPES: Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
    • 31.10.2015 > FURS: Priglasitev predčasnega izstopa iz sistema obveznega vodenja knjig za kmečka gospodinjstva; oddaja na obrazcu Priloga 4 - v skladu z veljavnim Pravilnikom
    • 31.10.2015 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - III. četrtletje 2015

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2015:   1.524,44€
 
- in neto plača:   995,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.535,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.001,55€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Ste se že začeli spraševati, kako bodo novela ZGD-1 in spremenjeni standardi vplivali na izdelavo konsolidiranega letnega poročila v vaši skupini? Ste mogoče že preračunali, če po novih merilih padete iz obveznega konsolidiranja? Ali pa si npr. sami pri sebi dopovedujete, da ste mogoče napačno razumeli novost, da boste zaradi zaveze za konsolidacijo prisiljeni uporabljati MSRP? Odgovore na vsa ta vprašanja najdete v posnetku spletnega seminarja.

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo oktober 2015 45 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Ob 10-letnici delovanja portala e-Vem dnevi za podjetne
Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s partnerji ob 10. obletnici delovanja državnega portala za podjetja in podjetnike e-Vem v prvem tednu novembra na nekaterih točkah Vem v 10 večjih mestih po Sloveniji pripravlja posebne dneve za podjetne. Poleg predavanj bodo obiskovalcem na voljo tudi osebna svetovanja o začetku poslovanja. > Več...

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.