c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2015, številka 35 / letnik VII.
 

Kaj je predmet obdavčitve po ZDDV-1 pri plačilu nadomestila za javno priobčitev glasbenih del, ki so prisojena avtorskima agencijama SAZAS in IPF? Praksa kaže, da se pogosto napačno razume določbe Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del in Tarife za javno priobčitev glasbenih del - odgovor na vprašanje najdete v opisanih primerih odločitev sodišča v osrednji rubriki tednika "V središču". Med današnjimi zakonodajnimi novostmi smo izbrali predlog obsežne novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki ga je Vlada predstavila v začetku meseca junija. Prijetno branje tednika vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      DDV pri plačilu nadomestila zaradi javne priobčitve glasbenih del    
Julija Žičkar
   
Prispevek obravnava vprašanje, ali je plačilo nadomestila zaradi javne priobčitve glasbenih del predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance je 1. junija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Gre za obsežno novelo, ki prinaša pomembne novosti na področju uvedbe novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, odprave administrativnih ovir, širitve možnosti obročnega ali odloženega plačila davka, ureditve davčne izvršbe in samodejne izmenjave informacij. > Več...

Vplačani presežek kapitala – kdaj in kako se lahko vplača in porabi?
Avtorica je na zadnjih predavanjih o Slovenskih računovodskih standardih s strani udeležencev (to so bili predvsem računovodje z več letnimi izkušnjami) prejela več vprašanj, ki so se nanašala na vplačani presežek kapitala. V nadaljevanju je podano pojasnilo, kaj vplačani presežek kapitala sploh je, kako nastane in kako se lahko porabi oz. odpravi. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ali bodo vezane knjige računov po uvedbi davčnih blagajn še uporabne?
Od 31. januarja 2015 so bile uvedene vezane knjige računov. Zavezanci, ki ne uporabljajo ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo pri izdaji računov uporabiti račune iz vezane knjige računov. Zaradi pomanjkljivosti trenutno veljavnega sistema, se z 2. januarjem 2016 uvaja sistem davčnih blagajn. Ali to pomeni, da vezanih knjig računov ne bo več? > Več...

FURS: Davčno potrjevanje računov
Finančna uprava je 7. septembra izdala dodatna pojasnila v zvezi z najpogosteje zastavljenimi vprašanji o Davčnem potrjevanju računov, v 1. izdaji dokumenta. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Načrtovana je ukinitev registrskih računov
Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki je v parlamentarnem postopku, predvideva ukinitev registrskih računov pri KDD. Lastniki vrednostnih papirjev, med njimi tudi tisti, ki so jih pridobili z lastninskimi certifikati, bi po njem morali odpreti trgovalne račune, kar pa je povezano z nezanemarljivimi stroški. > Več...

Solventnost II prinaša bistvene spremembe v zavarovalništvu
Evropska direktiva Solventnost II, ki začne veljati v začetku leta 2016, bo v zavarovalništvu povzročila bistvene spremembe. Zahtevala bo temeljito spremembo mentalitete, a bo na koncu koristila tako zavarovalnicam kot potrošnikom, je dejal Gabriel Bernardino, prvi mož Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (Eiopa). > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Izračun obrestnih mer za posle sistema EZR
S 5. septembrom so stopile v veljavo spremembe Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa, ki ureja način obračunavanja obresti, roke obračuna in plačila obresti za posle iz naslova upravljanja z denarnimi sredstvi ter za prosta denarna sredstva na podračunih vključenih v sistem EZR države oziroma občine. Spremembe se nanašajo na izračun obresti v 1. odstavku 3. člena in obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih v 1. odstavku 5. člena tega pravilnika. V 5. členu sta dodana 3. in 4. odstavek, ki določata višino izračunane obrestne mere v primeru, če je ta negativna ali višja od minimalne obrestne mere za vloge katerekoli standardne ročnosti, izračunane na podlagi 8. člena pravilnika. Nova sta še 2. in 3. odstavek 9. člena, ki določata izračun obrestne mere za likvidnostna posojila.

Varovanje zdravja nosečih in doječih delavk
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, ki je v veljavi od 29. avgusta, določa ukrepe in aktivnosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu teh delavk. Delodajalec za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje omenjenih delavk, v okviru ocene tveganja oceni vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti, oceni vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare in določi ter izvede ustrezne varnostne ukrepe. Pravilnik razlikuje splošno prepoved izpostavljenosti in prepoved izpostavljenosti glede na oceno tveganja.

Varovanje zdravja pri delu otrok
29. avgusta je začel veljati Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, ki določa ukrepe in aktivnosti za varovanje njihovega zdravja, telesnega ter duševnega razvoja pri delu in v zvezi z delom. Pravilnik ureja dolžnosti delodajalca, prepoved izpostavljenosti dejavnikom tveganja, prepoved opravljanja del (5. člen) in prepoved opravljanja del na podlagi ocene tveganja (6. člen) ter natančno določa pojem lažje delo.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija pri pobiranju DDV uspešnejša od povprečja EU
Pobiranje prihodkov od davka na dodano vrednost (DDV) v EU se leta 2013 ni znatno izboljšalo. Evropska komisija ocenjuje, da DDV vrzel, ki predstavlja razliko med pričakovanimi prihodki z naslova DDV in dejansko zbranim denarjem, v EU znaša 168 milijard evrov. To pomeni 15,2-odstotno izgubo, Sloveniji pa gre bolje od povprečja. > Več...

Skoraj 10 odstotkov več prostih delovnih mest
V drugem četrtletju je bilo v Sloveniji skoraj 9700 prostih delovnih mest, kar je okoli 800 delovnih mest oz. 9,3 odstotka več kot v predhodnem četrtletju. Največ prostih delovnih mest je bilo v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada. > Več...

Občine nezadovoljne z vladnim izračunom dodatnih stroškov
Predstavniki občin in vlade tudi na včerajšnjem sestanku o financiranju občin v letih 2016 in 2017 stališč niso zbližali. V občinah so nezadovoljni z vladnim izračunom o vplivu sprostitve plač v javnem sektorju na stroške občin. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Ovire za odpust obveznosti
Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrnilo dolžnikov predlog za odpust obveznosti, ker je na podlagi podatkov iz kazenske evidence ugotovilo, da je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero odpust obveznosti ni dovoljen. Dolžnik se je zoper sklep pritožil, vendar je višje sodišče pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 432/2015). V obrazložitvi je pojasnilo, da je prvostopenjsko sodišče svojo odločitev oprlo na povsem jasen razlog, ki onemogoča odpust obveznosti, to je obstoj obsodbe za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu po podatkih iz kazenske evidence. Razbremenitev dolžnika z odpustom obveznosti tako ne pride v poštev, ker zanjo niso izpolnjeni zakonski pogoji (prvi in drugi odstavek 400. člena ZFPPIP).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Tehnične specifikacije in testno okolje davčnih blagajn
FURS je pripravila tehnične specifikacije in testno okolje za sprejem in obdelavo podatkov o računih in poslovnih prostorih. V testnem okolju bodo lahko razvijalci programske opreme preizkušali ustreznost delovanja programov za blagajniško poslovanje. > Več...

Podpisovanje plačilnih navodil v Google Chrome
UJP svetuje uporabnikom spletne aplikacije UJPnet, da do 1. 10. 2015 ne posodabljajo spletnega brskalnika Google Chrome, ker podpisna komponenta z uporabo nove verzije brskalnika ne deluje za podpisovanje plačilnih navodil in SDD nalogov. V kolikor ste posodobitve že izvedli, priporočajo uporabo spletnih brskalnikov Internet Explorer oziroma Mozilla Firefox. > Več…

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec junij:   1.539,82€
 
- in neto plača:   1.003,74€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.537,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,26€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo maj 2015 29 EUR Naročilo
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih avgust 2015 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.