c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2015, številka 32 / letnik VII.
 

Osnutki SRS 2016, ki jih je 1. julija 2015 sprejela Komisija za SRS, so do 1. oktobra 2015 v javni razpravi. SRS 2016 bodo samostojni standardi, čakata nas poenostavitev in lažja uporaba. Pomembnejše spremembe izpostavljamo v današnjem članku: Slovenski računovodski standardi 2016 bodo res samo slovenski. SRS 2016 so pisani predvsem za posamične računovodske izkaze mikro, malih in srednjih podjetij, zato bo to zbirko uporabljala večina podjetij. Na aktualno tematiko razpisujemo tudi brezplačni spletni seminar - Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih, ki bo v četrtek, 27. avgusta 2015. Vljudno vabljeni k e-prijavi in prijetno branje današnjega tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Nova vprašanja in odgovori Postopek skupnega dogovora
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Slovenski računovodski standardi 2016 bodo res samo slovenski    
Silva Koritnik Rakela
   
Komisija za SRS je na seji 1. julija 2015 sprejela Osnutke SRS 2016, čeprav je bila novela ZGD-1I še v parlamentarnem prostopku. Čas, potreben za javno obravnavo, se namreč izteče 1. oktobra 2015. Dobra novica je zapisana že v naslovu tega prispevka, saj bodo SRS 2016 samostojni in se ne bodo sklicevali na zbirko Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Podlaga za knjiženje zakonskih rezerv
Na podlagi česa računovodja "naknjiži" zakonske rezerve - kaj je podlaga za knjiženje? Članek avtorice Vesne Bartolj Maver obravnava aktualno temo o oblikovanju zakonskih rezerv in razporeditve čistega dobička poslovnega leta. > Več…

Postopek s pogajanji: 28. ali 29. člen ZJN-2?
Če naročnik v enem od transparentno objavljenih postopkov javnega naročanja ne dobi popolne ponudbe, lahko za oddajo istega javnega naročila uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave. Ker pa je ta izjema od splošnega načela transparentnosti javnega naročanja urejena tako v 1. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) kot tudi v 1. točki prvega odstavka 29. člena ZJN-2, se postavlja vprašanje, katero pravno podlago uporabiti. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kdaj so nerezidenti zavezani k plačilu dohodnine v Sloveniji?
Posameznik, ki se odloči zapustiti Slovenijo zaradi dela v tujini, si lahko uredi t.i. nerezidentski status za davčne namene v Sloveniji. Večina jih v tem primeru razume, da v Sloveniji kot nerezidenti niso več zavezani k plačilu dohodnine. Ali to res drži, pojasnjujemo v naslednjem prispevku. > Več…

FURS: Enkraten odpis davkov za fizične osebe
Finančna uprava je dopolnila dokument - Enkraten odpis davkov za fizične osebe z odgovorom na vprašanje: Ali se mi lahko odpiše dolg iz naslova globe (zaradi prometnega prekrška)?

>> Odgovor: Zakon o prekrških (ZP-1) kot specialni predpis odpisa prekrškovnih terjatev ne dopušča, ZPIUOD pa posebnih določb glede odpisovanja glob nima. Odpis dolga iz naslova glob zato ni dopusten, kar velja tako za globe, ki jih odmerja in izreka FURS, kot tudi za globe policije in drugih prekrškovnih organov (redarstva, inšpektorati, občine itd.). > Več...

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi pravilnik s podrobnostmi za uvedbo davčnih blagajn
15. avgusta je začel veljati Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov, ki je podlaga za uvedbo davčnih blagajn 2. januarja prihodnje leto. Pravilnik, objavljen v petkovem uradnem listu, določa podrobnosti uvedbe davčnih blagajn. > Več...

Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov; veljavnost od: 15.8.2015
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 15.8.2015, uporaba od: 1.1.2016 - sprememba
    • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; veljavnost od: 15.8.2015
    • Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega; veljavnost od: 15.8.2015
    • Sklep o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil; veljavnost od: 25.7.2015, uporaba od: 1.8.2015
    • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; veljavnost od: 15.8.2015 - sprememba
    • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje; veljavnost od: 15.8.2015 - sprememba
    • Tarifa o taksah in nadomestilih; veljavnost od: 22.8.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Bruto plače junija nominalno višje za 0,7 odstotka
Povprečna mesečna bruto plača je v Sloveniji junija dosegla 1539,82 evra, kar je nominalno 0,7 odstotka, realno pa 0,8 odstotka več kot maja. Povprečna neto plača je dosegla 1003,74 evra, kar je 0,6 oziroma 0,7 odstotka več kot mesec prej, so sporočili s statističnega urada. > Več...

FURS izdal za štiri milijone evrov kazni
Prevozniki po ugotovitvah Finančne uprave v celoti spoštujejo predpise glede časa vožnje, odmorov, počitka voznikov in zapisovalne opreme v manj kot polovici primerov. Kršitelji najpogosteje prihajajo iz drugih držav članic EU, vsem skupaj pa so inšpektorji v letu dni izrekli za blizu štiri milijone evrov glob. > Več...

Junija 12-odstotna registrirana brezposelnost
Statistični urad je včeraj sporočil, da znaša junija stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji 12 odstotkov, kar je za 0,3 odstotne točke manj kot v maju. Na mesečni ravni se je povečalo tudi število delovno aktivnih oseb, so danes sporočili iz državnega statističnega urada. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Neposredni zahtevek podizvajalca do naročnika
Podizvajalec se je pritožil zoper zavrnjeni zahtevek na prvi stopnji, s katerim je od naročnika zahteval neposredno plačilo, vendar je višje sodišče pritožbo zavrnilo (VSK sodba Cpg 7/2015). Po oceni pritožbenega sodišča ima pravna narava neposrednega zahtevka podizvajalca do naročnika značilnost stvarnega zavarovanja, kar pomeni, da ima podizvajalec ob izpolnjenih predpostavkah pri plačilu prednost pred izvajalcem. Upoštevati je treba tudi vpliv postopka stečaja nad izvajalcem na neposredni zahtevek podizvajalca, saj ima položaj podizvajalca v stečajnem postopku zoper izvajalca značilnost položaja upnika, ki ima svojo terjatev zavarovano in ima v postopku insolventnosti izvajalca status ločitvenega upnika (19. člen ZFPPIPP). Za položaj ločitvenega upnika je bistvenega pomena, da pridobi ločitveno pravico do začetka postopka stečaja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 27.8.2015 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.8.2015 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - za gospodarske družbe, zadruge in društva

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec junij:   1.539,82€
 
- in neto plača:   1.003,74€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.537,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.002,26€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k prijavi na razpisan spletni seminar, kjer bomo podrobneje obravnavali spremembe SRS 2016, saj ti ne bodo več povezani z zbirko mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), čeprav v delu, ko Direktiva 2013/34 oziroma ZGD-1 ne določa drugače, sledijo pravilom računovodenja MSRP. Prijavite se čim prej, število mest je omejeno!

Napovedani spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih 27.8.2015 13:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
TEDEN RAČUNOVODIJ – brezplačna predavanja (september 2015)
Inštitut za računovodstvo vas vabi na 33 zanimivih strokovnih predavanj, ki so jih pripravili v okviru vsakoletnega - Tedna računovodij 2015. Priporočajo, da se čim prej prijavite in si zagotovite mesto na predavanjih, ki jih ne bi želeli izpustiti. Celoten program si lahko ogledate tukaj. > Več...

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.