c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2015, številka 23 / letnik VII.
 

V juliju naj bi bila sprejeta novela ZGD-1I, ki bo v slovenski pravni red prenesla računovodsko direktivo 2013/34/EU. Ta med drugim prinaša spremembe pri konsolidaciji letnih poročil, saj bodo po novem k izdelavi odslej zavezane vse družbe s sedežem v Sloveniji, ki so obvladujoče eni ali več družbam s sedežem v Sloveniji ali zunaj nje. Spremembe pri konsolidaciji podrobneje predstavljamo v današnji rubriki "V središču". Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo še novelo Zakona o davčnem postopku, novelo Zakona o dohodnini in prenovo protikorupcijske zakonodaje. Prijetno branje vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Spremembe davčnega postopka: s.p.-ji samo še z enim bančnim računom, lažje plačilo davčnega dolga, večja učinkovitost FURS in druge novosti
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Vse družbe zavezane konsolidaciji bodo odslej morale uporabljati mednarodne računovodske standarde    
mag. Mojca Kunšek
   
Z novelo ZGD-1I, ki naj bi bila sprejeta v juliju in se bo uporabljala od 1. januarja 2016, bo prenesena v slovenski pravni red računovodska direktiva oz. Direktiva 2013/34/EU, ki ne bo prinesla le spremembe v velikostnih razredih družb in vrednotenju računovodskih postavk, temveč tudi sprememb pri konsolidiranju gospodarskih družb.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Dovoljenost revizije v upravnem sporu
Prispevek obravnava najpogostejše razloge za zavrženje revizij pred Vrhovnim sodiščem, ki izhajajo iz sodne prakse, in s tem napotke, kako lahko stranke učinkoviteje izkoristijo sodno varstvo. > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z uvozom
Podjetje je iz Srbije uvozilo zmrznjene izdelke. Slovenski prevoznik, zavezanec za DDV, je podjetju poslal dva računa z različno osnovo za DDV. Ali sta oba računa pravilna? > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Dopolnitev pravilnika v zvezi s poročanjem informacij na podlagi FATCA sporazuma
Z dopolnitvijo > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku se urejata način in oblika sporočanja informacij na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA. Poročevalska finančna institucija Slovenije mora v skladu s to spremembo finančni upravi sporočiti informacije v elektronski obliki skladno z navodilom, ki je priloga 18 tega pravilnika, ter v obliki izjav, ki so v prilogi 19 tega pravilnika.

Indeksacija prejemkov javnih uslužbencev za delo v tujini
S 1. julijem začne veljati sprememba > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki prinaša uskladitev indeksa življenjskih stroškov, saj je bila zadnja sprememba indeksov življenjskih stroškov OZN v letu 2012.

Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o dohodnini
Predlog novele zakona o dohodnini uvaja spremembe, ki so potrebne zaradi uskladitev določb zakona z novimi predpisi s področja kmetijstva in z zakonodajo EU, zlasti z določbami o prostem gibanju oseb in delavcev ter pravico do ustanavljanja, in sicer zaradi diskriminatornega obdavčenja dobička iz kapitala od prodaje glavnega prebivališča ter zaradi neobstoja posebne osebne olajšave za rezidente držav članic EU in EGP s statusom dijaka ali študenta, ki glavni del obdavčljivega dohodka dosežejo v Sloveniji. Poleg tega se nekatere določbe, ki urejajo oprostitev za nekatere vrste dohodkov, povezane z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, usklajujejo s predpisi o kmetijstvu. > Več…


Vlada sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti posameznih členov Zakona o bančništvu
Vlada je prejšnji teden na redni seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije o zahtevi Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 253., 253.a, 253.b, 260.a, 261.a, 261.b, 261.c, 261.e, in 262.a člena Zakona o bančništvu (U-I-39/15) in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije ter Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. > Več…

Osnutek prenove protikorupcijske zakonodaje do konca leta
Osnutek novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije naj bi bil pripravljen do konca letošnjega leta, so sporočili na ministrstvu za javno upravo, ki je pristojno za pripravo omenjene novele. Predlagane spremembe bodo šle v smer, da obdrži položaj samostojnega in neodvisnega organa pri izvajanju svojih pooblastil. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled predpisov na portalu FinD-INFO, ki so/bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 6.6.2015 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije; veljavnost od 5.6.2015 - sprememba
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 5.6.2015, uporaba od: 1.7.2015 - sprememba
    • Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku; veljavnost od: 5.6.2015 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 9.6.2015 - sprememba
    • Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države; veljavnost od: 9.6.2015
    • Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države; veljavnost od: 9.6.2015

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nadzorni svet SDH danes o prodaji Telekoma
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) bo danes vnovič odločal o prodaji večinskega deleža v Telekomu Slovenije, za katerega je edino ponudbo oddal britanski zasebni naložbeni sklad Cinven. Z današnjim dnem se izteče tudi rok, do katerega Cinven pričakuje odločitev prodajalcev Telekoma, v imenu katerih postopek vodi SDH. > Več...

Izplačilo letnega dodatka 2015
Iz ZPIZ so sporočili, da bodo izplačal letni dodatek v letu 2015 skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij 2015, kot to določa četrti odstavek 67.a člena ZIPRS1415. Pri določitvi višine letnega dodatka se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila letnega dodatka. V letu 2015 so določene tudi spremenjene višine in cenzusi za izplačilo letnega dodatka. > Več…

Višji stroški dela v prvem četrtletju letošnjega leta
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju po začasnih podatkih povprečno za 2,6 odstotka višji kot v prvem četrtletju lani. Z vidika strukture stroškov dela so se na letni ravni plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 1,9 odstotka, drugi stroški dela pa so se zvišali za 6,8 odstotka. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odškodnina za neizkoriščene proste dni
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišče naložilo plačilo tožnikovih terjatev za neizkoriščene proste dni, in navedla, da v tej zadevi ne gre za čisto denarno terjatev, ki jo tožnik v skladu z 204. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) lahko neposredno uveljavlja pred sodiščem. Sodišče prve stopnje je namreč vtoževani znesek dosodilo kot odškodnino, zato gre najprej za spor o tem, ali ima tožnik pravico do odškodnine in šele v posledici tudi za spor o višini terjatve. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (Sodba Pdp 153/2010) in pojasnilo, da odškodninska terjatev za neizkoriščene proste dni pomeni terjatev iz delovnega razmerja v smislu določbe 206. člena ZDR, ki zastara v roku petih let, kar pomeni, da tožnikov zahtevek še ni zastaral.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Novi Splošni pogoji poslovanja proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil
UJP obvešča, da so objavljeni novi Splošni pogoji poslovanja UJP, ki pričnejo veljati 08. 07. 2015. Bistvena novost za proračunske uporabnike, ponudnike e-storitev je, da morajo za varno uporabo svojih spletnih portalov upoštevati priporočila za varnost pri spletnem poslovanju in izvajati varnostne ukrepe v IT infrastrukturi, ki naj preprečijo krajo podatkov o plačilih (6. člen). > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.6.2015 > AJPES: Raziskovanje o kadrovskih štipendijah
    • 10.6.2015 > AJPES: Raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v letu 2014
    • 30.6.2015 > FURS: Oddaja podatkov VIRPN1 in VIRPN2 za leto 2014

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Trošarina za energente  
 
- znesek za neosvinčen bencin   493,4800
 
 
 
Dnevnice - odsotnost zaradi službene poti v Sloveniji  
 
- za 12 – 24 ur odsotnosti   21,39€
 
in za javne uslužbence   16,00€
 
- za 8 – 12 ur odsotnosti   10,68€
 
in za javne uslužbence (regres za prehrano)   3,50€
 
- 6 – 8 ur odsotnosti   7,45€
 
in za javne uslužbence (do 8 ur)   0€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo k ogledu novega posnetka spletnega seminarja - v katerem je predavateljica Vesna Bartolj Maver predstavila nepremičnine z računovodskega vidika in izpostavila davčne nepravilnosti, ki se pojavljajo v praksi.

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo maj 2015 29 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
5-urna delavnica enostavnega knjigovodstva
Po ustanovitvi podjetja je nujno, da podjetnik čim bolj optimizira stroške poslovanja. Sorazmerno velik del teh predstavljajo stroški računovodskega servisa. Namesto tega se lahko veščin enostavnega knjigovodstva naučite sami, ob pomoči strokovnjaka. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
DDV Klavzule 2015
Pomagajte si s Klavzulami DDV 2015 na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.