c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2015, številka 22 / letnik VII.
 

Fizične osebe pogosto opravljajo delo na podlagi različnih civilnih pogodb, zato smo se odločili predstaviti davčni pregled obračuna akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost pri izplačilih na podlagi različnih pogodb civilnega prava. FURS je poslala še zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2014, če ga niste prejeli, boste morali dohodninsko napoved vložiti sami. Zavezanci, ki pa boste zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, vam zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. Prijetno branje vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS je objavila podrobnejši opis: Obdavčevanje umetnikov in športnikov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Kako pravilno obračunavati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost pri izplačilih po različnih vrstah civilnih pogodb?    
Irena Kamenščak
   
V prispevku predstavljamo obravnavo izplačil na podlagi različnih civilnih pogodb z vidika obračuna akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Pri vseh obravnavah pa predpostavljamo, da je bila z izvajalcem sklenjena vsebinsko pravilna pogodba civilnega prava.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Merila za določitev presežnih delavcev
Podjetje zanima, ali so po Zakonu o delovnih razmerjih v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga dolžni uporabiti merila (točkovanje) za določitev presežnih delavcev, tudi če imajo namen odpovedati pogodbo samo enemu zaposlenemu? > Več…

FURS: Sprememba opisa Osebno dopolnilni delo in vrednotnice
>> Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (2. izdaja) > sprememba se nanaša na Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine (poglavje 5.1)

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Posojilo povezane osebe
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede prejema kredita in obresti povezane osebe.Kredit so kasneje spremenili v dokapitalizacijo podjetja. Vprašanje je, ali je potrebno v prilogo 15 v obrazcu DDPO vpisati podatke povezane osebe, ko to določa 16. člen ZDDPO-2? > Več…

Objavljeno pojasnilo FURS
>> Obdavčitev z DDV transakcij v trošarinskem skladišču, ki ni davčno skladišče; Pojasnilo FURS, št. 4230-201/2014-2 z dne 14. 11. 2014

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Z novelo zakona o prevzemih do možnosti vrnitve glasovalnih pravic
Vlada je prejšnji četrtek potrdila predlog novele zakona o prevzemih, s katero se ureja zatečeno stanje prevzemnikov, ki jim je ATVP prepovedala uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi. Že izdane pravnomočne odločbe agencije bo mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti, ATVP pa bo lahko izdala nove ugotovitvene odločbe. > Več...

Vlada sprejela zakon o poplačilu varčevalcev LB
Vlada je na zadnji seji za nadaljnjo obravnavo sprejela predlog zakona za izvršitev lanske sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu glede še ne poplačanih deviznih varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke v podružnicah Zagreb in Sarajevo. > Več...

GZS: Predlog zakona o javnem naročanju je nedosleden in površen
V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ne podpirajo predloga novega zakona o javnem naročanju, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo. Predlog je nedosleden, površen in v mnogočem še manj ugoden za ponudnike od veljavnega zakona, pravijo na GZS. Bojijo se, da ne bo prispeval k spremembi javno-naročniške kulture v Sloveniji. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled čistopisov podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so/bodo začeli veljati:
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 1.6.2015
    • Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; veljavnost od: 26.5.2015, uporaba od: 1.7.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS poslala še drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2014
Finančna uprava RS je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 29. 5. 2015 poslala še zadnjih 463.825 informativnih izračunov dohodnine za leto 2014. Zavezanci, ki informativnih izračunov dohodninske napovedi do 15. junija 2015 ne bodo prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer do 31. julija 2015. V kolikor pa zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 29. 6. 2015 podati ugovor. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in tudi tukaj. > Več…

BDP v prvem četrtletju navzgor za 2,9 odstotka
Bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem letošnjem četrtletju po prvi oceni statističnega urada na letni ravni realno zvišal za 2,9 odstotka. BDP, popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni, se je v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem zvišal za 0,8 odstotka, v primerjavi z enakim lanskim pa zvišal za tri odstotke. > Več...

V Sloveniji lani 38,6-odstotna davčna obremenitev dela
Slovenija je lani beležila 38,6-odstotno davčno obremenitev stroškov dela. Davčna obremenitev je bila tako za 0,1 odstotne točke višja kot v letu 2013, je izračunal državni statistični urad. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Razporeditev v plačni razred
Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek, da se toženi stranki naloži izstavitev nove odločbe z razporeditvijo tožnika v 42. plačni razred in izplačilo vseh nastalih mesečnih prikrajšanj. Tožnik se je zoper zavrnilno sodbo pritožil na Višje delovno in socialno sodišče, ki je s sodbo Pdp 1140/2014 zavrnilo pritožbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je bil tožnik z izpodbijano odločbo uvrščen za pet plačnih razredov višje, kot je osnovni plačni razred njegove formacijske dolžnosti. Zato je že dosegel najvišje možno napredovanje. V skladu s 4. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi lahko zaposleni na delovnem mestu napredujejo največ za pet plačnih razredov, zdravniki pa za sedem plačnih razredov. Izpodbijana odločba je zakonita in tožniku niso nastala prikrajšanja pri plači, saj je plačo prejemal na podlagi pravilne razvrstitve v plačni razred.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Sprememba poročanja za dohodke iz delovnega razmerja
Finančna uprava obvešča, da je v skladu z spremembami in dopolnitvami 32. člena ZMEPIZ-1 in Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu na spletni strani beta.edavki objavljena nova XML shema z razširitvijo iREK. Spremembe REK obrazcev se nanašajo na poročanje podatkov za dohodke 1001, 1091, 1095, 1098, 1003, 1107, 1150, 1101, 1102, 1103, 1110, 1111, 1090, 1100, 1122, 1124. XML shema velja od 1. 1. 2016 dalje. > Več…

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 5.6.2015 > AJPES: Raziskovanje o strukturi plače
    • 10.6.2015 > AJPES: Raziskovanje o kadrovskih štipendijah
    • 10.6.2015 > AJPES: Raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v letu 2014

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v juniju 2015  
 
- mesečni   0,00%
 
- letni   0,00%
 
 
 
Deflacija v maju 2015  
 
- na mesečni ravni   0,8%
 
- na letni ravni   -0,5%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec:   1.550,33€
 
- in neto plača:   1.008,10€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.534,79€
 
in neto plača za tromesečje:   1.000,51€
 
Minimalna plača:   790,73€
 
Zajamčena plača:   237,73€
 
 
 
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - maj 2015  
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu novega posnetka spletnega seminarja - v katerem je predavateljica Vesna Bartolj Maver predstavila nepremičnine z računovodskega vidika in izpostavila davčne nepravilnosti, ki se pojavljajo v praksi.

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Plačljiv seminar Evidentiranje nepremičnin in njihov vpliv na davčno osnovo maj 2015 29 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Omejitve pri gotovinskih izdatkih in prejemkih ter pravila blagajniškega poslovanja
Inštitut za računovodstvo vas vabi na kratek seminar o omejitvah pri gotovinskih izdatkih in prejemkih, ki bo 8. junija 2015, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Seminar bo vodila Kristinka Vukovič. Izvedba je zagotovljena! >Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.