c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2015, številka 15 / letnik VII.
 

Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo regresu za letni dopust, ki ga tokrat obravnavamo z vidika akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Med zakonodajnimi spremembami ne spreglejte novega Zakon o bančništvu (ZBan-2), s katerim se v pravni red prenaša v zadnjih letih spremenjena evropska zakonodaja, vključuje pa še vrsto novosti. Med izbranimi novicami izpostavljamo Osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP) 2015-2016, ki ga je sprejela Vlada. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
>> FURS objavila dopolnitev vprašanj in odgovorov - Dohodek iz delovnega razmerja (1. Izdaja)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Regres za letni dopust 2015    
Irena Kamenščak
   
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust in da je delodajalec delavcu dolžan izplačati regres za letni dopust, v zakonsko določenem minimalnem znesku in roku. ZDR-1 delavčevo pravico do regresa za letni dopust veže na njegovo pravico do letnega dopusta, kar pomeni, da če ima delavec pri delodajalcu pravico do letnega dopusta ima tudi pravico do regresa za letni dopust.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov
Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. Kako lahko delavcem, ki ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov, znižamo plačo? > Več…

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odbitek vstopnega DDV po storniranem avansu
Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje v primeru, ko je davčna kontrola podjetju zavrnila pravico do odbitka DDV-ja, saj je bil avansni račun storniran. Podjetje je namreč naročilo blago in plačalo predračun, dobavitelj pa mu je izdal avansni račun ter obračunal DDV. Vendar blago ni bilo dobavljeno, avansni račun pa storniran. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Prenovljen zakon o bančništvu (ZBan-2)
13. maja začne veljati nov Zakon o bančništvu (ZBan-2), s katerim se bo v pravni red preneslo v zadnjih letih spremenjeno evropsko zakonodajo na tem področju. Zakon prinaša vrsto novosti, med drugim bodo morale banke vzpostaviti stabilno ureditev notranjega upravljanja, saj zakon zaostruje zahteve glede ureditve in postopkov korporativnega in poslovnega upravljanja bank (6. poglavje). Poleg kapitalskih zahtev bodo morale banke izpolnjevati še dodatne kapitalske blažilnike (7. poglavje). Tako 208. člen določa "varovalni kapitalski blažilnik", ki je enak za vse banke v EU, medtem ko je v 209. členu določen "proticiklični kapitalski blažilnik", kateri se določa na nacionalni ravni. Ena od novosti je tudi pristojnost Banke Slovenije za izrekanje glob, in sicer bo po novem lahko izrekala kazni tako bankam kot vodilnim v njih. Banke se za kršitev kaznuje z globo visoko tudi do 10 odstotkov njenega skupnega letnega neto prometa, člane uprav in nadzornikov pa se kaznuje z globami do pet milijonov evrov (15. poglavje).

Vodenje davčnega registra
Z 18. aprilom začne veljati Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra, katerega upravljanje vodi Generalni finančni urad. Vpis v davčni register se opravi, kadar zavezanci prijavljajo podatke o rezidentskem statusu, vpisu dejavnosti, zastopnikih, naložbah, računih v tujini ter ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske člane ter ob vseh spremembah ali dopolnitvah podatkov. Prijavo za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov se predloži pri finančnem uradu na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del pravilnika.

Spremenjen obrazec plačilne liste
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki spreminjajo nekatere izraze in vrste izplačil v 2. členu, drugem odstavku 3. in 5. členu. Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1 - Plačilna lista, ki je sestavni del uredbe. Uredba se začne uporabljati pri izplačilu plač za mesec april 2015.

Prenehanje veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Z 11. aprilom preneha veljavnost Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki ga nadomestijo Splošni pogoji o izvajanju denarne politike, ki so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije.

Načrtovane spremembe glede varstvenega dodatka
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo preučili predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre-D), ki ga je pripravil SDS. Sicer pa na ministrstvu načrtujejo, da bodo prejemnike varstvenega dodatka, ki imajo v lasti nepremičnino v manjši vrednosti, razbremenili prepovedi odtujitve nepremičnine.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati oz. se začnejo uporabljati:
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 11.4.2015 - sprememba
    • Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila; veljavnost od: 11.4.2015 - sprememba
    • Pravilnik o reševanju pritožb v carinski službi; veljavnost do: 11.4.2014, uporaba do: 10.4.2015 - prenehanje uporabe
    • Pravilnik o načinu imenovanja pritožbene komisije; veljavnost od: 11.4.2015

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Osnutek NRP: Kratkoročne varčevalne ukrepe bodo zamenjali dolgoročnejši
Osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP) 2015-2016, ki ga je vlada sprejela v soboto, predvideva več ukrepov za odpravo čezmernega primanjkljaja in stabilizacijo dolga. Ob tem predvideva, da bo vlada kratkoročne varčevalne ukrepe v naslednjih dveh letih nadomestila z dolgoročnejšimi sistemskimi ali drugimi finančno primerljivimi ukrepi. > Več...

Inšpektorji strožje nad kršitelje pri uporabi vezanih knjig računov
Na finančni upravi ponovno opozarjajo na nove predpise na področju gotovinskega poslovanja. Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oz. elektronske naprave, morajo namreč od januarja izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Inšpektorji so doslej kršitelje opozarjali, zdaj pa bodo strožji. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Vračilo zarubljenega zneska
Upravno sodišče je s sodbo IV U 96/2014 ugodilo tožbi davčnega zavezanca in odpravilo odločbo DURS ter zadevo vrnilo v ponovni postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da je bila odločitev o zavrnitvi vračila prisilno zarubljenih denarnih sredstev v višini 26.744,28 evrov nepravilna. Prvostopenjski upravni organ namreč ni upošteval, da je bil postopek prisilne izterjave s sklepom ustavljen in opravljena dejanja odpravljena. Utemeljenost zahtevka za vračilo izterjanega zneska je odvisna od vprašanja, ali je imel davčni zavezanec v času, ko bi mu moral biti presežno izterjani znesek vrnjen, še kakšne druge neporavnane zapadle davčne obveznosti in ali so bili podani pogoji za izvedbo davčnega pobota. Ker je odločitev o tem vprašanju odvisna od pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja, listine priloženega upravnega spisa pa za takšno ugotavljanje sodišču ne nudijo zadostne podlage, je moralo sodišče tožbi ugoditi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Vsebinska pomoč pri oddaji M-4
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 13. aprila dalje nudi pomoč pri vsebinskih vprašanjih ob oddaji M-4, in sicer lahko pokličete njihov kontaktni center na telefonski številki (01) 4745 692 (3). > Več…

Obračun DDV v primeru uporabe posebne ureditve Mini VEM
Finančna uprava opozarja zavezance, ki uporabljajo posebno ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, da morajo do 20. aprila 2015 oddati posebni obračun DDV ter izvesti prvo plačilo DDV. > Več…

Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti
AJPES obvešča, da bo 23. aprila 2015 izvedla obvezni in prostovoljni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti. > Več...

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Regres za letni dopust  
 
Po ZDR-1 znaša minimalni regres:   790,73€
 
Za javno upravo:  
 
- do vključno 15. razreda:   692€
 
-od 16. do vključno 30. razreda:   484,40€
 
-od 31. do vključno 40. razreda:   346€
 
-od 41. do vključno 50. razreda:   100€
 
- od 51. razreda dalje:   0€
 
 
 
Nadomestilo za prehrano med delom  
 
Regres za prehrano med delom po Uredbi   6,12€
 
Regres za prehrano med delom po ZPSDP   4,13 EUR
 
Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva   3,57 EUR
 
Regres za prehrano med delom po ZUJF   3,52€
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Vabimo vas k ogledu zadnjih izvedenih spletnih seminarjev na portalu FinD-INFO. Posebej priporočamo odmeven spletni seminar -Odpravnine, kjer smo se posvetili vrstam in višini odpravnin, ter roku za izplačilo odpravnine. Odgovore najdete v posnetku spletnega seminarja.

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Odpravnine marec 2015 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izplačilo dohodka tujcem
Se pri delu srečujete z izplačevanjem dohodkov tujcem, ki se ne štejejo za davčne rezidente Slovenije? Vas zanima na kaj vse je potrebno biti pozoren? Udeležite se kratkega seminarja, Inštituta za računovodstvo, ki bo v ponedeljek 20. aprila 2015. Seminar bo vodila Irena Kamenščak. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.