c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2014, številka 45 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

V današnjem tedniku izpostavljamo osnutek novele > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki prinaša spremembe na podlagi nove računovodska direktive - Direktiva 2013/34/EU. S strani strokovne javnosti je bilo podanih kar nekaj pomislekov glede izbranih rešitev v objavljenem osnutku novele ZGD-1. Katere pomembne računovodske spremembe lahko pričakujemo in katere določbe bodo zagotovo sprejete z novelo ZGD-1I, bo na jutrišnjem spletnem seminarju "v živo" pojasnila Silva Koritnik Rakela.

Vljudno vas vabimo na spletni seminar, ki je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO brezplačen.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Novi zakoni in predpisi, ki že veljajo
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
>> Spletni seminar: Predlog sprememb ZGD-1 zaradi nove računovodske direktive, 27.11.2014 ob 13. uri
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Nova (združena) računovodska direktiva EU - potreba po uskladitvi bilančnega in računovodskega prava v ZGD-1 in SRS s poenostavitvami in racionalizacijo
Bilančno in računovodsko pravo EU je urejeno po dveh tirih. V Sloveniji je to urejeno v ZGD-1 in v skladu z njim s SRS. V članku so obravnavane številne novosti, pri tem pa je posebna pozornost namenjena vprašanju, do kakšne mere naj se uporabijo različne alternative, ki jih dispozitivna ureditev direktive dopušča pri zakonodajnih rešitvah v državah članicah.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčno obravnavanje pravih in nepravih tristranskih poslov v sistemu DDV
Prost pretok blaga, ki je ena izmed svoboščin EU, omogoča zaporedno prodajo blaga od prvega prodajalca do zadnjega kupca, ki jo sklenejo trije davčni zavezanci vsak iz svoje države.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Postopno uveljavljanje fiskalnega pravila
Finančni minister Dušan Mramor je včeraj poslancem koalicijskih strank predstavil delovni osnutek zakona o fiskalnem pravilu, ki bi ga sicer moral DZ sprejeti že novembra lani. Po predlogu naj bi zakon veljal pri načrtovanju proračuna za leto 2016, primanjkljaj pa bi odpravljali postopno, predvidoma štiri do pet let. > Več...

Vlada za dosledno izdajanje računov
Vlada je prejšnji teden potrdila predlog sprememb > Zakona o davku na finančne storitve in predlog sprememb > Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in ju v DZ poslala za obravnavo po nujnem postopku. Po predlogih se bo stopnja teh davkov zvišala s 6,5 na 8,5 odstotka, zvišanje pa naj bi v proračun v letu 2015 prineslo dodatnih 30 milijonov evrov. > Več...

Spremembe pri kraju obdavčitve
Poslanci DZ so potrdili spremembe in dopolnitve > Zakona o davku na dodano vrednost (DDV-1), ki so bile potrebne zaradi prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red. Ena pomembnejših novosti zadeva podjetja, ki delujejo na telekomunikacijskem, televizijskem in elektronskem področju. Njihove storitve bodo po novem obdavčene v državi naročnika teh storitev. Z novelo zakona se poenostavlja postopek identifikacije za DDV ter določa predložitev letnega obračuna DDV.

Predlog sprememb Zakona o državni upravi zaradi novih ministrstev
Vlada je na seji 20. novembra določila besedilo predloga novele > zakona o državni upravi. Z njim pravzaprav uzakonja reorganizacijske spremembe v državni upravi, predvidene že v zakonu o vladi, torej s spremembo ministrstev. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
Spremembe Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
S 25. novembrom so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb in spreminjajo Prilogo 1 in Prilogo 2, kjer se pod zaporednima št. 5.N število 70 nadomesti s številom 80 in število 0,70 s številom 0,80. V 3. členu pravilnika je določeno, da se črta priloga 12. Pravilnik se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015, s tem, da se določbe 3. člena in priloga 20 tega pravilnika uporabljata že za davčno obdobje od 1. januarja 2014 dalje.

Sprememba Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
V veljavo so stopile spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki spreminja Prilogi 1 in 2. v točki VI.. Pravilnik tudi določa, da se Priloga 15 nadomesti z novo Prilogo 15. Uporaba tega pravilnika velja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015, s tem, da se Priloga 15 uporablja že za davčno obdobje od 1. januarja 2014 dalje.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Finančna uprava RS poziva k pravočasnemu plačilu davčnih obveznosti
Finančna uprava RS poziva vse davčne dolžnike, da poravnajo svoje obveznosti. Trenutno je v pripravi za postopke davčne izvršbe 17.249 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 €. Stroški davčne izvršbe, ki jih je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni izvršbi, znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine. > Več...

Sprejet rebalans letošnjega proračuna, primanjkljaj do 1,2 milijarde evrov
Šest tednov pred koncem leta je DZ sprejel rebalans letošnjega državnega proračuna. Z njim se zagotavlja dodaten denar za izdatke, ki so bili ocenjeni prenizko, primanjkljaj pa povečuje na 1,2 milijarde evrov. Vlada je poiskala prihranke, kjer je za to našla možnosti, odločnejše ukrepe pa napoveduje pri spremembah proračuna za leto 2015. > Več…

OECD Sloveniji občutno zvišal napoved gospodarske rasti
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je močno zvišala napoved za letošnjo rast slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP). Ta naj bi se letos tako okrepil za 2,1 odstotka, potem ko je organizacija maja napovedovala le 0,3-odstotno gospodarsko rast. Prihodnje leto naj bi bila rast 1,4-odstotna. > Več…

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Predvidene spremembe ZGD-1 zaradi spremenjenih pravil računovodenja    
Silva Koritnik Rakela
   
Pravila računovodenja so pomembna tako za sestavljavce letnih poročil kot tudi za njihove uporabnike. Slovenija mora pri postavitvi svojih pravil upoštevati zakonodajo EU. Lani sprejeta t. i. nova računovodska direktiva 2013/34/EU ponuja državam članicam številne izbirne možnosti.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Obvestilo kreditojemalcu
Višje sodišče je ugodilo pritožbi, ki je izpodbijala sklep o izvršbi, in razveljavilo izpodbijano sodbo ter zadevo vrnilo v nov postopek (VSL sklep II Cp 289/2014). V pritožbi je toženka navajala, da je prvostopenjsko sodišče napačno odločilo o ugovoru zastaranja glavne terjatve in vprašanju odstopa od kreditne pogodbe. Višje sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve pojasnilo, da ima obvestilo, s katerim banka daje kreditojemalcu dodaten rok za plačilo zapadlih obveznosti, naravo pravnoposlovne izjave volje in učinkuje s trenutkom, ko jo naslovnik prejme. Namen dodatnega roka je namreč kreditojemalcu ponuditi zadnjo možnost za izpolnitev pred prenehanjem pogodbe, zato obvestilo mora prejeti - takšno stališče je sprejela tudi sodna praksa. V konkretnem primeru je trditev toženke, da podpis na povratnici ni njen in da obvestila ni prejela, ostala neprerekana in s tem priznana (2. odstavek 214. člena ZPP). Ker torej toženka obvestila ni prejela in se z njim ni seznanila, niso bili izpolnjeni pogoji za odstop tožeče stranke od kreditne pogodbe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Novost pri pooblaščanju v sistemu eDavki
FURS obvešča, da portal eDavki po novem omogoča enostavnejši način dodeljevanja in odvzemanja pravic v sistemu eDavki v primerih, ko želite svojega pooblaščenca pooblastiti za vse obstoječe in bodoče dokumente v portalu eDavki. > Več…

Na voljo testna verzija portala UJPeRačun za manjše izdajatelje
Na novo vzpostavljeni portal UJPeRačun podpira pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov (največ 5 eRačunov na mesec). Do spletne aplikacije bo mogoče dostopati s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA) z možnostjo ročnega vnosa eRačuna. Testna verzija je na voljo do 1.1.2015. > Več…

     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:

 
 

Delovni dnevi:

 

20

 

Delovne ure:

 

160

 

Koledarski dnevi:

 

30

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Povprečna bruto plača za mesec september:

 

1.519,32€

 

- in neto plača:

 

994,31€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.523,97€

 

in neto plača za tromesečje:

 

996,66€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Nadomestilo za prehrano med delom:

 
 

Po Uredbi:

 

6,12€

 

Za delodajalce, ki upoštevajo KPND:

 

3,64€

 

Za javno upravo po ZUJF:

 

3,52€

 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Prijavite se čimprej, število mest je omejeno!
Napovedani spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Predlog spremembe ZGD-1 zaradi nove računovodske direktive 27.11.2014 13:00:00 BREZPLAČNO Naročilo
mag. Nataša Belopavlovič
Plačljiv seminar Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 4.12.2014 13:00:00 30 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Inventura hitro in jedrnato
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar Inventura hitro in jedrnato, ki bo 9. decembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.