c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Ponovno omogočena oddaja obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije (DOH-DON)
FURS obvešča, da je oddaja obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije (DOH-DON) ponovno omogočena.
28.09.2023 03:44
NOVICE Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu Zahtevek za nadomestilo plače za zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži delodajalec na Upravo za zaščito in reševanje (URSZR). 27.09.2023 00:49
NOVICE Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) FURS poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov (v nadaljevanju: energetski ukrep) do 10. oktobra 2023 oddajo izjavo o vračilu pomoči prek eDavkov, s čimer se lahko izognejo nadzoru.

26.09.2023 05:44
NOVICE Onemogočena oddaja obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije (DOH-DON), 25.- 28. 9. 2023 FURS obvešča, da bo od ponedeljka, 25. 9. 2023 od 12:00 do predvidoma četrtka, 28. 9. 2023 do 12:00, na portalu eDavki onemogočena oddaja obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije (DOH-DON). V tem času bodo izvajali nadgradnjo in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2023. 25.09.2023 00:00
STATISTIKA Povprečna plača nekoliko nižja od plače za junij Povprečna plača za julij je v bruto znesku znašala 2.202,08 EUR, v neto znesku pa 1.428,46 EUR. Od plače za junij je bila nižja, in sicer nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,4 %. 22.09.2023 10:41
DAVKI Nov obrazec NF–NarNesrece - Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) je z današnjim dnem (21. 9. 2023) na eDavkih na voljo izjava za izplačilo pomoči za samozaposlene zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 (obrazec NF-NarNesrece). Upravičenec do pomoči je zavezanec  (samozaposleni, družbenik in kmet), ki je opravljal dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona, z upadom prihodkov iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022. 22.09.2023 08:06
NOVICE Zavod podaljšal rok razpisa za hitrejši vstop mladih na trg dela Zavod za zaposlovanje je danes za en mesec podaljšal trajanje javnega povabila za hitrejši vstop mladih na trg dela, in sicer do 31. oktobra letos. Ta delodajalcem omogoča pridobitev mesečne subvencije za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let. 21.09.2023 15:21
NOVICE Uveljavljanje pravice v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki tudi po elektronski poti Vloge za uveljavitev pravic v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki so na voljo tudi v elektronski obliki na portalu eUprava. Tak način oddaje vlog prinaša vlagateljicam in vlagateljem veliko prednosti, saj lahko vloge oddajo kadarkoli in kjerkoli. 21.09.2023 12:00
FINANCE Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, smo pripravili dodatna pojasnila. 21.09.2023 00:00
NOVICE Kako so poslovala društva in nepridobitne organizacije? AJPES je objavil poročilo o poslovanju društev in nepridobitnih organizacij v letu 2022. Poročilo navaja, da je bilo v lanskem letu v 22.572 društvih 5.497 zaposlenih, ki so ustvarili 791 mio EUR prihodkov, ter v 6.790 nepridobitnih organizacijah 10.212 delavcev, ki so ustvarili 742 mio EUR prihodkov. 20.09.2023 10:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023

V Uradnem listu RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023  je bil objavljen Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023 z objavo seznama upravičencev v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

20.09.2023 00:00
FINANCE Razpis za podjetniško likvidnostna posojila ob energetski krizi se predčasno zapira Slovenski podjetniški sklad bo predčasno zaprl javni razpis, ki je mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je prizadela energetska kriza, omogočal pridobitev ugodnega likvidnostnega posojila. 19.09.2023 15:42
Dnevne vsebine Zakonodaja Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023

V Uradnem listu št. 98/2023, z dne 15. 9. 2023 je bil objavljen Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023.

18.09.2023 16:04
Dnevne vsebine Zakonodaja Zakon o osebni asistenci v javni razpravi Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o osebni asistenci, ki smo ga pripravili v sodelovanju s predstavniki pogajalske skupine za pripravo reforme na področju osebne asistence. 18.09.2023 00:00
NOVICE Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi za društva in ustanove Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z ocene škode po avgustovih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu s področij športa, turizma in varstva potrošnikov. Društva in ustanove morajo oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka pripraviti na posebnem obrazcu. 15.09.2023 15:03
NOVICE Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil. 15.09.2023 14:53