c S

Ukrepi za omilitev draginje

15.02.2023 Kakšni so sprejeti ukrepi za omilitev draginje namenjeni gospodarstvu in ranljivim skupinam prebivalstva. Spremljamo in povzemamo sprejmem ukrepov na področju energetske in prehranske draginje za mala podjetja ter obrtnike, gospodarstvo, kmete, ribiče, avtoprevoznike, gospodinjstva in ostale, ki jih sprejema vlada s ključnimi deležniki.

Podrobneje se lahko s posameznimi ukrepi - od omejevanja cen nafte, znižanja DDV na energente do energetskega dodatka za socialno najbolj ogrožene - seznanite tudi na spletni strani www.gov.si/draginja.

>> ZAKONODAJA
- Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)
- Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)
- Zakon o oskrbi s plini (ZOP)
- Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE)
- Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)
- Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije
- Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
- Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) - pojasnila FURS
- Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
- Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina
- Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije
- Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja
- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
- Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema
- Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
- Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
- Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
- Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo
- Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo
- Odlok o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil
- Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov
- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
- Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
- Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov


>> VLOGE, OBRAZCI
- Izjava o vračilu pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov; 10. januar 2023
- Od danes dalje na eDavkih na voljo Vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg"; 1. april 2022
- Vloga za pomoč Obrazec "NF-IzjavaEnerg" Vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg" bo na voljo na eDavkih predvidoma do konca marca 2022. Rok za oddajo vloge je 15. april 2022. Finančna uprava bo na podlagi uspešno obdelanih izjav izplačala pomoč 5. maja 2022.


>> SPOROČILA ZA JAVNOST, NOVICE,...
3,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino; 6. marec
- Ukrajincem z začasno zaščito status podaljšan za leto dni; 6. marec
- Minister Han poziva podjetja k oddaji vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov: 27. februar
Sprejet je bil deseti paket omejevalnih ukrepov zaradi razmer v Ukrajini; 27. 2. 2023
- Jutri možna oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023; 20. februar
- Razširjena primerjava cen hrane: dodani so tudi spletni trgovci; 20. februar
- 8,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino; 20. februar
- Potrjena izredna začasna podpora kmetom ter malim in srednjim podjetjem zaradi ruske invazije na Ukrajino; 13. februar
- Vnos vlog za pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev posledic energetske krize predvidoma od 21. februarja 2023; 10. februar
- Gen-I bo za privarčevano energijo gospodinjstvom namenil skoraj milijon evrov popustov; 3. februar
- Sprejeta novela Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize; 31. januar
- Od polnoči manjša podražitev cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja; 30. januar
- Nujno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov – jutri se izteče rok za vnos dejanskih stroškov; 30 januar
- 34. redna seja Vlade Republike Slovenije: 26. januar
- 58. dopisna seja Vlade Republike Slovenije; 24. januar
- Od polnoči cene dizelskega goriva in kurilnega olja nespremenjene, bencin malenkost dražji; 16. januar
- Vlada v spremembo uredbe o trošarinah za energente in električno energijo; 16. januar
- 31. redna seja Vlade Republike Slovenije; 12. januar
- Vlada sprejela spremembe Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize; 12. januar
- Upravičenci do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022 dopolnite svoje vloge; 10. januar
- Deveti popis cen osnovnih živil pokazal minimalno znižanje cene košarice; 6. januar
- Danes od polnoči manjša podražitev dizelskega goriva, bencina in kurilnega olja; 3. januar 2023
- Cena košarice osnovnih živil od začetka popisovanja do danes nižja za skoraj šest evrov, 23. december
- 29. redna seja Vlade Republike Slovenije, 22. december
- Izplačilo prvega dela pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen energentov v 2022, 21. december
- Evropski ministri za energijo dosegli politični dogovor o omejitvi cene zemeljskega plina; 20. december
- Danes od polnoči cenejše dizelsko gorivo, bencin in kurilno olje; 19. december
- Poslanci odobrili 1,2-miljardno pomoč gospodarstvu; 19. december
- Sprememba Zakona o trošarinah; 13. december
- Državni zbor potrdil Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije; 12. december
- Sedmi popis cen osnovnih živil razkriva povišanje cen košarice; 9. december
- Dopolnjena uredba o mehanizmu oblikovanja cene elektrike za velike poslovne odjemalce; 6. december
- Od polnoči cenejše dizelsko gorivo, bencin in kurilno olje; 5. december
- Vlada obravnavala predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 in osnutek predstavila javnosti; 1. december
- Zaradi energetskega dodatka gneča na CSD: “Zakaj dajete ljudem lažno upanje?”; 28. november
- Kako prihraniti energijo v luči draginje? Energetska prenova stavb ima potencial; 28. november
- Objava Odloka o finančnem nadomestilu za čebelarski sektor; 25. november
- Predsednik vlade in ministra predstavili osnutek ukrepov pomoči gospodarstvu za prihodnje leto; 22. november
- Zakon za zmanjšanje porabe in omejitev prihodkov od prodaje elektrike; 23. november
- Vlada in GZS o subvencijah: kako bo podjetjem to zimo pomagala država?; 22. november
- Vladni poziv podjetjem: zagotovite si varno in cenovno dostopno elektriko; 16. november
- Izveden peti popis osnovnih živil; 15. november


>> UKREPI ZA GOSPODARSTVO

- Pomoč gospodarstvu v letu 2023

Vlada bo tudi v letu 2023 gospodarstvu pomagala zaradi visokih cen energije. V ta namen je predvidela 1,2 milijarde evrov.

  • Podjetjem bo subvencionirala plačilo visokih cen energentov v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2023.
  • Dva ukrepa za ohranitev delovnih mest:
    - začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa
    - začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo
  • Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij

>> Dodatno o oblikah pomoči v letu 2023

- Mehanizem oblikovanja cene za velike poslovne odjemalce

Vlada je določila mehanizem oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, ki niso med upravičenci do najvišje dovoljene drobnoprodajne cene. Sprejela je Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, ki velja le za pogodbe o nabavi električne energije, ki bodo sklenjene za leto 2023 in sicer do 31. decembra 2022.

>> Dodatno o mehanizmu

- Interventni zakon za posredovanje ob visokih cenah energije

Cilj Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije je cene električne energije in energentov za končne odjemalce ohraniti na vzdržni ravni ter zagotoviti predvidljivo in čim bolj stabilno okolje za delovanje gospodarstva.

V zakonu so opredeljeni ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, za poenostavitev pomoči za nove investicije v obnovljive vire energije, za zajezitev visokih cen energije in energentov ter za omejitev presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije in solidarnostni prispevek.

- Pomoč zaradi zvišanja cen električne energije in zemeljskega plina


Država bo malim, srednjim in velikim podjetjem za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022 pomagala s sofinanciranjem stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen. Za tovrstno pomoč je država namenila 80 milijonov evrov. Upravičenci do pomoči so gospodarske družbe in zadruge, subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi, gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Višina pomoči je odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022. Vloge morajo podjetja oddati med 1. in 15. novembrom 2022. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. decembra 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober 2022 - december 2022 pa do 15. marca 2023.

Enostavna pomoč

- Namenjena je malim in srednjim podjetjem.
- Obsega lahko do 50 % upravičenih stroškov.
- Znaša lahko do 500.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči.

Posebna pomoč

- Namenjena je velikim podjetjem.
- Obsega lahko do 30 % upravičenih stroškov.
- Znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči.

Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

- Ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko obsega do 70 % upravičenih stroškov.
- Znaša lahko do 25 milijonov evrov oziroma do 50 milijonov evrov.

>> Dodatne informacije o načinu oddaje vlog

***
Ugodni krizni likvidnostni krediti

Slovenski podjetniški sklad je objavil paket ugodnih kriznih likvidnostnih kreditov v višini 32 milijonov evrov za mikro, mala in srednje velika podjetja v težavah zaradi posledic epidemije covida-19 ali kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

  • Podjetja lahko zaprosijo za do 100.000 evrov.
  • Rok za oddajo vlog je do 15. novembra 2022 do 14. ure.

Za prizadeta podjetja je predvidenih še 6 milijonov evrov likvidnostnih kreditov, ki jih bo Slovenski podjetniški sklad razpisal predvidoma v začetku leta 2023.

>> Razpis slovenskega podjetniškega sklada

***

- Poroštveni zakon za energetska podjetja

Z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP) za obveznosti družb GEN energija, HSE ter Geoplin želimo upravičenim energetskim podjetjem zagotoviti zanesljiv dostop do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev.

>> Več o pomoči gospodarstvu


>> UKREPI ZA MALA PODJETJA IN OBRTNIKE

Zamejena cena električne energije: za male poslovne odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami, smo določili najvišje maloprodajne cene elektrike za kWh in znižali višino dajatev (prispevki, trošarina in DDV). Povprečni odjemalec bo na letni ravni prihranil od 50 do 1760 evrov.

>> Dodatno o ukrepih za mala podjetja in obrtnike

Zamejena cena zemeljskega plina: določili smo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin in znižali davčno stopnjo DDV na 9,5 %. Povprečni mali poslovni odjemalec bo prihranil od 205 do 1420 evrov na leto.

>> Več o varčevalnih ukrepih na področju zemeljskega plina


>> UKREPI ZA KMETE IN RIBIČE

Vlada je sprejela ukrepe v višini skoraj 22,5 milijona evrov. Ukrepi se nanašajo na tri sklope:

- Pomoč sektorju mleka: Kmetje, ki redijo krave molznice, bodo prejeli okvirno 60 evrov na kravo molznico.
- Pomoč pri pogonskih gorivih za kmetijstvo in ribištvo: Vsi kmetje in 14 ribičev, ki so bili v letu 2021 upravičeni do vračila trošarine za energente, porabljive za kmetijsko mehanizacijo oziroma za pogon ribiških plovil, bodo prejeli pomoč pri nabavi pogonskega goriva.
- Pomoč na področju repromateriala: Od 50 do 35 tisoč evrov na kmetijo za sofinanciranje kmetijskega repromateriala.
- Pomoč čebelarjem: Finančno nadomestilo se izplača čebelarjem, ki prejmejo 40 evrov podpore, skupno izplačilo pa je omejeno na 62.000 evrov.
- Pomoč živinorejcem: Vlada je zagotovila pomoč živinorejskim kmetijam v višini 4,5 milijona evrov.

>> Dodatno o ukrepih za kmete in ribiče

*Kmetijam in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in razvojem kmetijskih proizvodov, bo namenjenih še 7,5 milijona evrov začasne podpore iz evropskega kmetijskega sklada. Rok izplačila: 15. oktober 2023.


>> UKREPI ZA AVTOPREVOZNIKE

Vlada avtoprevoznikom omogoča polnjenje rezervoarjev z dizelskim gorivom na avtocestnih črpalkah po primerljivi ceni, ki velja na črpalkah zunaj avtocest. Država se namreč začasno odpoveduje okoljskim dajatvam pri ceni dizelskega goriva na črpalkah avtocestnega križa.


>> UKREPI ZA GOSPODINJSTVA

- Ukrepi za omilitev draginje na področju nafte in naftnih derivatov
- Omilitev draginje pri oskrbi z elektriko
- Omilitev draginje pri oskrbi z zemeljskim plinom
- Preglednost cen 15 osnovnih skupin živil
- Enkratni energetski dodatek
- Draginjski otroški dodatek
. Cene nafte in naftnih derivatov
- Zamejena cena električne energije
- Zamejena cena zemeljskega plina
- Zagotovljena nadomestna oskrba s plinom
- Preglednost cen 15 osnovnih skupin živil
- Prilagoditev davčne obravnave prehrane med delom

>> Spletni primerjalnik cen živil
Potrošnik lahko na enem mestu spremlja in primerja maloprodajne cene, poreklo in kakovost 15 osnovnih skupin živil v šestih različnih trgovskih podjetjih.

Primerjava cen živil


>> UKREPI IN PRIPOROČILA ZA SKRBNO RAVNANJE Z DOBRINAMI

S skrbnim ravnanjem in odgovorno porabo dobrin lahko vsak od nas prispeva k omilitvi učinkov draginje.

Priporočila in nasveti


>> ARHIV SPOROČIL ZA JAVNOST, NOVIC,...
- Odbor DZ-ja za pomoč upokojencem z interventnim zakonom; 10. november
- Še teden dni za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize; 9. november
- Energetika Ljubljana znižala cene toplote; 2. november
- Danes prva izplačila energetskega dodatka; 2. november
- Odslej se lahko zaprosi za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje; 2. november
- ZPS: Dobavitelji imajo maksimalne cene, varčevanje z energijo je edina možnost; 2. november
- Družine lahko s spletnim kalkulatorjem izračunajo znesek draginjskega dodatka za otroke; 2. november
- Vlada dopolnila Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema; 2. november
- Od novega leta bo cenejše gorivo za kmete, gozdarje in čebelarje; 28. oktober
- Vlada zamejila ceno daljinskega ogrevanja in med zaščitene odjemalce uvrstila vrtce, šole, ZD-je; 27. oktober
- Na kaj morajo biti pozorni obrtniki in podjetniki pri zakupu elektrike?; 26. oktober
- Pojasnila v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina; 26. oktober
- Voditelji EU dosegli dogovor o omejevanju cene zemeljskega plina; 21. oktober
- Ministri EU zbližali stališča: kakšni ukrepi so predvideni?; 13. oktober
- Evropska komisija potrdila slovensko shemo pomoči za podjetja zaradi visokih cen energije; 11. oktober
- Spletni kalkulator: vsak bo lahko sam preveril, ali je upravičen do pomoči; 26. september
- DZ bo obravnaval predlog za podvojen otroški dodatek; 23. september
- Draginjski dodatek; 19. september
- Han gospodarstvenike pozval, naj ne podpisujejo novih pogodb za nakup električne energije; 18. oktober
- Vlada določila merila za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev ; 14. oktober
- 20. redna seja Vlade Republike Slovenije; 13. oktober
- Paket ukrepov: vlada bo lahko določila temperaturo ogrevanja v javnih stavbah; 13. september
- Od polnoči cenejša dizel in 95-oktanski bencin, regulirana tudi cena kurilnega olja; 13. september; 13. september
- Odbor DZ prikimal vladnima predlogoma energetskih zakonov; 13. september
- Odbor za finance podprl poroštveni zakon za energetska podjetja; 13. september
- S 13. septembrom ponovna regulacija cen kurilnega olja in omejitev marž trgovcev; 12. september
- Ministrstvo objavilo, koliko se je zvišala električna energija; 5. september
- Bruselj kot ukrep zaradi visokih cen elektrike predlaga tudi cenovno kapico za cenejše proizvodnje; 2. september
- Potrjeno besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo; 2. september
- Vlada določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin; 2. september
- Nov znesek prehrane na dan; 5. september
- Vlada spremenila Zakon o oskrbi s plini; 5. september
- Sprejeta pomoč gospodarstvu hitra, učinkovita in enostavna; 1. september
- Hitreje in enostavnejše do nadomestila preživnine; 1. september
- V veljavi regulirane cene elektrike in plina, spremembe opazne na oktobrskih položnicah; 1. september
- Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente, 30. avgust
- Zelena luč novim energetskim dodatkom: kdo ga dobi in koliko znaša?; 30. avgust
- Delodajalci in sindikati z večino vladnih ukrepov zadovoljni, podjetniki pozivajo k povišanju pomoči; 29. avgust
- Vlada sprejela pobudo o sklenitvi solidarnostnega sporazuma s Hrvaško za oskrbo s plinom; 26. avgust
- Vlada znižuje DDV na energente, razen za kurilno olje. To ni mogoče zaradi EU direktive; 23. avgust
- Golob: Razmišljamo o regulaciji cen hrane, prihodnje leto gospodarstvu milijarda evrov pomoči; 23. avgust
- Vlada določila besedilo zakona o energetskem dodatku; 22. avgust
- Enočlanska socialno ogrožena gospodinjstva bodo prejela 200 evrov, tričlanske družine 432 evrov; 19. avgust
- Pomoč gospodarstvu pri boju z visokimi cenami električne energije in zemeljskega plina; 18. avgust
- Kako bo vlada rešila težave, ki jih prinaša energetska kriza?; 13. avgust
- Višja cena energenta, višja marža?; 11. avgust
- V EU bo začel veljati embargo na uvoz ruskega premoga; 10. avgust
Cene nafte zdrsnile najnižje po začetku vojne v Ukrajini; 7. avgust
Uredbo o zmanjšanju porabe plina potrdile vse članice EU-ja, z izjemo Madžarske in Poljske; 5. avgust
- Opolnoči naj bi se zunaj avtocest znižale cene bencina in dizla; 1. avgust


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.