c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Izteka se prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja Z majem se izteka prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja zavezancev, ki bo od 1. junija 2020 mogoče le še na portalu eUprava. 27.05.2020
NOVICE ZRSZ: V petek 29. maja nova izplačila po interventnih zakonih Do sedaj sta bili izvedeni dve izplačili v skupni vrednosti 35 milijonov evrov 21.900 delodajalcem za 94.500 zaposlenih, medtem ko je tretje majsko izplačilo predvideno ta petek, 29. 5. 2020. Trenutno je za te namene na voljo skupaj 157 milijonov evrov. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna glede na potrebe. 26.05.2020
NOVICE FURS: Vmesna tranša mesečnega temeljnega dohodka V petek, 22. 5. 2020 so mesečni temeljni dohodek prejeli tisti upravičenci, ki so bili z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki iz tega statusa za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka. 25.05.2020
NOVICE ZRSZ: Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače Na Portalu za delodajalce ZRSZ je od začetka tedna na voljo aplikacija za preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). 22.05.2020
NOVICE Preklic dela na domu Inšpektorat za delo obvešča delodajalce, da obveščanje o preklicu dela na domu ni potrebno. 21.05.2020
NOVICE Na portalu ZRSZ lahko delodajalci pregledujejo izplačila ZRSZ obvešča, da je nadgradil portal za delodajalce. Omogočen je pregled izplačil, ki so jih delodajalci prejeli iz naslova povračil nadomestil plače po interventnih zakonih. Omogočen je tudi podrobnejši pregled po delavcih. Modul se nahaja na istem mestu kot sama vloga, prikaže se delodajalcem, ki so prejeli vsaj eno izplačilo. 19.05.2020
NOVICE ZRSZ: Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagojeni tudi programi aktivne politike zaposlovanja Z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 in izboljšanja socialnega položaja ljudi, je ZRSZ danes objavil spremembo Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020, ki je namenjeno spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine. 15.05.2020
NOVICE Rok za vložitev vloge na ZRSZ za karanteno Povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene ureja ZIUPPP. Vlogo je potrebno vložiti na ZRSZ. Kakšen pa je rok? 15.05.2020
NOVICE Podaljšan rok za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov do 31.5.2020 Izjava, ki je sicer od 13.4.2020 na voljo na eDavkih, je temu ustrezno že prilagojena. 14.05.2020
NOVICE ZPIZ: Oddajanje vlog pravnih oseb samo preko storitve BiZPIZ ZPIZ naslavlja delodajalce, podjetja in druge organizacije (pravne osebe), da lahko po pooblastilu druge osebe oddajajo vloge oziroma zahteve le preko storitve BiZPIZ (BiZPIZ). 14.05.2020
NOVICE ZRSZ: Obveščanje o napotitvi nazaj na delo Kako ZRSZ obveščate, če zaposlene na začasnem čakanju med tem pokličete nazaj na delo? 13.05.2020
NOVICE ZRSZ: Izvedeno prvo izplačilo delodajalcem za povračilo nadomestila plače V ponedeljek, 11. maja, je ZRSZ v okviru izvajanja Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) nakazal dobrih 27,5 milijona EUR za več kot 74.000 zaposlenih. 12.05.2020
NOVICE AJPES: Udeležba v obveznem pobotu je pogoj za pridobitev kredita s poroštvom RS Na podlagi sprejetih interventnih ukrepov boste lahko pri bankah in hranilnicah zaprosili za odobritev likvidnostnega kredita s poroštvom države. Med pogoji za prevzem poroštva je tudi vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES. 12.05.2020
NOVICE ZZZS: Spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela, zdraviliškem zdravljenju in sanitetnih prevozih Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020) določa dva začasna ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19: • pristojnost za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače; • način odločanja o podaljšanju (trajanju) zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni. 12.05.2020
NOVICE FURS: Poenostavitev eDavkov za zakonite zastopnike podjetij V eDavkih je na voljo nova funkcionalnost, ki odpravlja administrativne ovire. Namenjena je zakonitim zastopnikom poslovnih subjektov. Tem je po novem kot fizičnim osebam omogočen sistemski dostop do profila poslovnega subjekta, ki ga zastopajo kot zakoniti zastopniki. To pomeni, da je oddajanje obrazcev, eVročanje dokumentov in vpogled v podatke poslovnega subjekta omogočeno tudi zakonitim zastopnikom, ki vstopajo v portal z uporabo svoje davčne številke in gesla. 12.05.2020
NOVICE Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov (s priloženo izjavo) Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki so že prejeli mesečni temeljni dohodek (MTD) oziroma so bili oproščeni plačila prispevkov na podlagi vložene Izjave o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti (obrazec COVID19) in so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali želijo vrniti prejeta upravičenja iz drugih razlogov, lahko prek portala eDavki vložijo Izjavo o vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov (obrazec NF_COVID19Vracilo). 11.05.2020
NOVICE Prva povračila nadomestila plače za več kot 75.000 zaposlenih izplačana 11. maja 2020

V ponedeljek, 11. 5. 2020, bo ZRSZ za povračilo nadomestila plač izplačali 27,7 milijona evrov za 75.190 zaposlenih, za katere ste delodajalci do 30. 4. 2020 oddali obrazce REK z navedbo vrste dohodka 1004.

09.05.2020
NOVICE Finančna uprava drugič nakazuje mesečni temeljni dohodek Nakazilo bo danes prejelo 37.516 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 30. 4. prek eDavkov vložili izjavo. 08.05.2020
NOVICE AJPES: Ne-poročanje podatkov o neporavnanih obveznostih z oznako R v RTR (Ne)poročanje podatkov o neporavnanih obveznostih (oznaka »R«) ob uveljavitvi ZIUZEOP in /(ne)transparentnost podatkov o poslovanju poslovnih subjektov. 08.05.2020
NOVICE Sprememba teka rokov za prijavo terjatev – zaradi epidemije V postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih, v katerih je bil sklep o začetku postopka izdan do 30.3.2020, je bil spremenjen tek rokov za prijavo terjatev. 07.05.2020
NOVICE Ali želite vrniti mesečni temeljni dohodek? Posebna izjava bo na voljo od 11. maja dalje Na Finančno upravo RS se je obrnilo nekaj zavezancev, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD), ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali pa želijo uveljavljati neke druge področne pomoči, ki se izključujejo z uveljavljanjem MTD. To bodo lahko storili od 11. maja 2020 dalje, ko bo za ta namen zgolj v eDavkih objavljena posebna IZJAVA (v papirnati obliki je ni mogoče vložiti). Na podlagi izjave bo Finančna uprava RS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev. 07.05.2020
NOVICE Zahtevki za nadomestilo plače za COVID-19 se vlagajo na ZZZS Na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi za obdobje, ki je sicer bremenilo delodajalca oziroma samostojnega zavezanca. 06.05.2020
NOVICE Pojasnilo v zvezi s podaljšanjem starševskega dopusta v času epidemije COVID-19 Na MDDSZ prejeli več vprašanj glede morebitnega podaljšanja starševskega dopusta v času epidemije Covid-19. V zvezi s tem pojasnjujejo, da epidemija ne more biti razlog za podaljšanje starševskega dopusta. 04.05.2020
NOVICE Elektronska oddaja zahtevka COVID-19 za refundacijo nadomestila plače - za delodajalce ZZZS je vzpostavil novo spletno stran za delodajalce za elektronsko oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plač na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi COVID-19 na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Zahtevke na ta način oddajo zavezanci, ki so poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije. Zahtevke je možno oddati najpozneje do 30. 9. 2020. 30.04.2020
NOVICE Reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače Na ZRSZ so okrepili ekipe sodelavcev za reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo in odsotnosti iz razlogov višje sile. 28.04.2020
NOVICE Okužb v podjetjih si ne moremo privoščiti Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, je v znamenju pozivov k ukrepom na delovnem mestu ob pandemiji covida-19. "Nikakor si ne moremo privoščiti okužb v podjetju, ker bi bila proizvodnja nato ustavljena za dlje časa," je v  intervjuju poudarila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak. 28.04.2020
NOVICE MDDSZ: Predlagani ukrepi v noveli zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v že v okviru prvega zakona pripravili ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. S predlagano novelo, ki še ni sprejeta v Državnem zboru, odpravljajo nekaj nejasnosti, ki so se že pokazale v praksi pri izvajanju prvega zakona. Predvsem pa dodajajo nov širok nabor ukrepov za zajezitev posledic pandemije Covid 19. 24.04.2020
NOVICE MGRT: Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. 23.04.2020
NOVICE Navodila za delodajalce in sezonske delavce v času karantene in po njej Ministrstvo za zdravje je objavilo navodila za delodajalce, kako naj ravnajo sezonski delavci v času karantene in po njej, da ne bo prišlo do nepotrebnih in nenamernih kršitev. 23.04.2020
NOVICE Odprta je elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili elektronsko vlogo za izvedbo nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom. Dosegljiva je na portalu eUprava - rok za oddajo ne zastara. 21.04.2020
NOVICE ZRSZ: Sporočanje sprememb med začasnim čakanjem zaposlenih na delo Delodajalci, uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo? Če jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate Zavod o tem predhodno obvestiti. 21.04.2020
NOVICE Do višje bolniške upravičeni tudi oboleli za covidom-19, ki jim okužba ni bila dokazana s testom Pri varuhu človekovih pravic so na ministrstvu za zdravje posredovali zaradi razlikovanja v višini bolniškega nadomestila med tistimi z dokazano boleznijo covid-19 in obolelimi, ki niso bili testirani. Dosegli so, da so do višjega nadomestila upravičeni tudi denimo družinski člani obolelih za covidom-19, ki so imeli respiratorno obolenje. 20.04.2020
NOVICE Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na javne razpise Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da lahko upravičenci še vedno oddajo vloge na javne razpise, čeprav so roki za oddajo vloge že potekli. Vloge lahko oddajo do izdaje sklepa Vlade RS, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, oziroma najdlje do 1. julija. 20.04.2020
NOVICE ZRSZ: Oddaja vlog po ZIUZEOP - Pomembno obvestilo!

Zaradi iztekajočega roka za oddajo vloge po interventnem zakonu, so linije Zavoda danes zelo obremenjene. Veliko delodajalcev je šele pričelo z urejanjem registracije na portalu oz. s pooblaščanjem za delo na portalu. Nekateri lahko naletijo tudi na nepredvidene tehnične težave, zato jih skrbi, ali bodo pravočasno oddali vloge po ZIUZEOP. 

17.04.2020
NOVICE MDDSZ: Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

Delodajalci že lahko uveljavljajo ukrepe, ki jih je država sprejela kot pomoč pri ohranjanju delovnih mest. Na MDDSZ so zbrali pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plača zaradi odrejene karantene.

17.04.2020
NOVICE MDDSZ: Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah (posodobljena informacija 16. 4. 2020)

Na MDDSZ so ponovno ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

16.04.2020
NOVICE Obveščanje o prometnih ukrepih na območju EU v času epidemije COVID-19

Finančna uprava je objavila seznam prometnih ukrepov po posameznih državah članicah, dodatne informacije o mejnih ukrepih in potovalnih nasvetih so objavljene na strani Evropske komisije o potovanju in transportu.

16.04.2020
NOVICE ZRSZ: Navodila za povračilo nadomestila plače

Namenjeni so ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).

15.04.2020
NOVICE FURS: Navodila za uveljavljanje pravice do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ureja pravico do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov, do katerih so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. 14.04.2020
NOVICE Preverjanje dokazil o preferencialnem poreklu v okviru upravnega sodelovanja v času trajanja krize COVID-19 Evropska komisija je v zvezi s preverjanjem dokazil o preferencialnem poreklu pripravila dokument, v katerem je navedena priporočena praksa, ki naj bi se uporabljala v času krize COVID-19. 14.04.2020
NOVICE ZRSZ: Vloga za povračilo izplačila nadomestila plače - vprašanja in odgovori

ZRSZ je objavil odgovore na pogosta vprašanja delodajalcev o izvajanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); ki je bil objavljen, 10. aprila 2020, v Uradnem listu št. 49/2020.

14.04.2020
NOVICE Najpogostejši primeri REK za izplačila po ZIUZEOP Finančna uprava je objavila najpogostejše primere predlaganja REK-1 za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih po ZIUZEOP. 10.04.2020
NOVICE FURS: Onemogočena oddaja obrazcev REK-1, PNiPD, OPSVZ, OPSVL in OPSVK Zaradi prilagoditve nekaterih obrazcev na podlagi interventnega zakona bo oddaja teh obrazcev onemogočena do predvidoma 23. aprila. Delodajalci bodo imeli čas oddati REK-1 obrazce za izplačane dohodke iz delovnega razmerja v mesecu marcu najkasneje do 30. 4. 2020. Oddaja REK-1 obrazca za izplačilo kriznega dodatka (VD 1190) in oddaja obračuna prispevkov za delodajalce, ki niso plačniki davka (PNiPD)bo omogočena v začetku maja. 09.04.2020
NOVICE ZRSZ: V pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ZSRS obvešča delodajalce, da dosedanjo vlogo za začasno čakanje na delo do nadaljnjega umikajo s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo pripravljajo novo vlogo, ki jo bo v kratkem možno oddati na tem portalu. 08.04.2020
NOVICE Spodbujanje zaposlovanja v času krize – odslej mesečno izplačevanje subvencij

Zavod RS za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil spremembe treh že obstoječih programov aktivne politike zaposlovanja (njihovo izvajanje je predvideno do leta 2023). Glavna sprememba javnih povabil je sprememba načina izplačevanja subvencij, saj se uvajajo izplačila mesečnih subvencij za zaposlovanje.

06.04.2020
NOVICE Spletni seminar: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (5. del)

Obveščamo vas, da je brezplačno na voljo posnetek izvedenega spletnega seminarja: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (5. del)  z dr. Nano Weber.

05.04.2020
NOVICE Evropska komisija: Usmeritve za izvajanje carinske zakonodaje v trenutnih razmerah povezanih z virusom COVID-19

Evropska komisija je na podlagi vprašanj in pobud držav članic ter gospodarstva, pripravila dokument, v katerem je povzela ključna vprašanja in podala usmeritve za delovanje v kriznih razmerah. V nadaljevanju povzemamo bistvene vsebine, ki so pomembne za izvajanje carinske zakonodaje v tem obdobju.

04.04.2020
NOVICE Informacije - poslovanje po državah Center za mednarodno poslovanje pri GZS spremlja in ažurno objavlja dokument o razvoju dogodkov in okoliščinah za poslovanje v izbranih državah, partnericah Slovenije (27) in povezanih vsebinah (odzivi podjetij, sejmi). 02.04.2020
NOVICE Nujno obvestilo strankam glede prijave začasnega prebivališča Upravne enote obveščajo stranke, da zaradi epidemije in vseh ukrepov, s katerimi se poskuša zamejiti okužbe, do nadaljnjega osebno ali preko pooblaščenca prijave začasnega prebivališča NI mogoče opraviti. 01.04.2020
NOVICE Spletni seminar: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (2. del) Obveščamo vas, da je brezplačno na voljo posnetek drugega izvedenega spletnega seminarja: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (2. del)  z dr. Nano Weber. 24.03.2020
NOVICE Ukrepi MKGP za zagotavljanje nemotene oskrbe s hrano ter spodbujanje samooskrbe za čas krize Na MKGP so na današnji novinarski konferenci predstavili Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in živil. 24.03.2020
NOVICE Dodatno plačilo za dodatno delo Na Ministrstvu za jvno upravo odločno zanikajo informacije, da je v pripravi predlog o znižanju plač zaposlenih v javnem sektorju, kot posledici virusne epidemije. Izpostavljajo, da so vse napore intenzivno usmeril v zagotavljanje dodatnega plačila za dodatno delo. 23.03.2020
NOVICE Spletni seminar: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (1. del) Obveščamo vas, da je na voljo posnetek prvega izvedenega spletnega seminarja: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (1. del)  z dr. Nano Weber. 21.03.2020
NOVICE Varnost zaposlenih: Predlogi ukrepov v podjetjih Za obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Priporočila so pripravljena v sodelovanju z nekaterimi slovenskimi podjetji, ki so takšne ukrepe že vključila v spremenjene poslovne procese. 20.03.2020
NOVICE Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja - Dopolnjena verzija dokumenta

MDDSZ je objavilo dopolnjeno verzijo ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

17.03.2020
NOVICE Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. 16.03.2020
NOVICE Prilagojeno poslovanje SPOT točk in poziv uporabnikom k uporabi elektronskih storitev portala SPOT

V času nevarnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2, prosimo vse uporabnike storitev točk SPOT Svetovanje in SPOT Registracija, da vsa osebna svetovanja in registracijske postopke prestavijo. Uporabniki storitev naj se za nujne osebne obiske na regijskih točkah SPOT Svetovanje in SPOT. Registracija predhodno dogovorijo po telefonu e-pošti.

13.03.2020
NOVICE AJPES: Obvestilo društvom –predložitev letnega poročila

AJPES je izdal obvestilo, v katerem sporoča, kako naj ravnajo društva ob oddaji letnega poročila na AJPES.

12.03.2020
NOVICE E-naslov za vprašanja, vezana na koronavirus - korona.mgrt@gov.si

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili ukrepe v podporo ublažitve posledic širjenja virusa SARS-CoV-2, ki se pojavljajo v gospodarstvu. S tem namenom so vzpostavili e-naslov korona.mgrt@gov.si, kjer so vam na voljo svetovalci z informacijami o ukrepih za obvladovanje trenutnih kriznih razmer, povezanih z virusom.

10.03.2020
NOVICE KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! Zadnji tedni minevajo v znamenju novega koronavirusa (SARS-CoV-2, COVID-19), zato na tem mestu sledimo in objavljamo vsa aktualna obvestila, ki se nanašajo na koronavirus in smo jih objavili na portalu FinD-INFO. 09.03.2020
NOVICE Obvestilo strankam o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom na Ministrstvu za pravosodje začasno spreminjamo postopek obravnave vlog pri overjanju javnih listin za uporabo v tujini.

09.03.2020
NOVICE Slovenija dolg lani znižala na 66,4 % BDP

Slovenija je tudi lani nadaljevala z uspešnim upravljanjem javnega dolga. Po oceni Ministrstva za finance smo ga lani znižali na 66,4 % BDP oziroma 31,85 milijarde evrov, potem ko je leta 2018 znašal 70,4 % BDP oziroma 32,22 milijarde evrov.

09.03.2020
NOVICE Objava Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 28.2.2020 v Uradnem listu RS, št. 12/2020, objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA, za prijavo na dva mednarodna roka v letu 2020. 04.03.2020
NOVICE Pričetek vseevropske kampanje »Prednosti prijavljenega dela« S 1. marcem se v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričenja vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela''(Benefits of declared work). Organizirana kampanja bo potekala do 31. maja 2020 v vseh članicah Evropske unije, z enotnim ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu. 02.03.2020
NOVICE Osrednjeslovenska regija bo za projekte prejela sredstva v višini 45 milijonov evrov Minister Zdravko Počivalšek je s predsednikom Razvojnega sveta Osrednjeslovenske regije Metodom Ropretom podpisal Dopolnitev dogovora za razvoj Osrednjeslovenske regije, ki vključuje skupaj 21 projektov, pri čemer je šest projektov novih. Njihova vrednost znaša 93 milijonov evrov, od tega se bodo v višini več kot 45 milijonov evrov financirali iz sredstev evropske kohezijske politike. 27.02.2020
NOVICE Slovenskim podjetjem omogočeno poslovanje preko Amazon Europe

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zadnjih mesecih intenzivno delalo na omogočanju poslovanja slovenskim podjetjem preko spletne platforme Amazon Europe. Končna rešitev in začetek poslovanja je bilo sicer napovedano za november, vendar se je, zaradi vzpostavitve boljše uporabniške izkušnje podjetij, rok zamaknil. Slovenskim podjetjem je tako od danes naprej omogočeno poslovanje preko Amazon Europe.

19.02.2020
NOVICE DDV: Svet EU sprejel poenostavljena pravila za mala podjetja

Svet Evropske unije je danes sprejel poenostavljena pravila o DDV, ki se uporabljajo za mala podjetja. Namen novih ukrepov je zmanjšati upravno breme in stroške izpolnjevanja obveznosti za mala podjetja ter ustvariti davčno okolje, ki bo pripomoglo k rasti in učinkovitejšemu čezmejnemu trgovanju malih podjetij.

18.02.2020
NOVICE Neposredna elektronska vročitev negativnega potrdila o nekaznovanosti

Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom iz kazenskih evidenc, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem je navedeno, ali je oseba zabeležena v kazenskih evidencah. Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na prosto delovno mesto.

14.02.2020
NOVICE MGRT: Do konca leta planiranih 18 javnih razpisov v vrednosti 51,9 mio evrov

V letu 2020 bomo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio evrov.

07.02.2020
NOVICE Brexit in prehodno obdobje

0d 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 bo v odnosih med EU in Združenim kraljestvom veljalo prehodno obdobje. V tem času bo Združeno kraljestvo še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se ne bodo spremenili.

04.02.2020
NOVICE V februarju dodatni izplačilni dan za denarno socialno pomoč

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaradi težav pri izdaji odločb na centrih za socialno delo, podaljšalo obdobje za odločanje za upravičence do otroškega dodatka in denarne socialne pomoči ter omogočilo dodatni dan izplačila za upravičence do denarne socialne pomoči, ki bo v ponedeljek 10. februarja 2020. Datumi rednih izplačil ostajajo nespremenjeni.

03.02.2020
NOVICE Povabilo delodajalcem Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020. Za izvajanje programa bo letos namenjenih 200.000 evrov, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za delo. 27.01.2020
NOVICE Ukinitev standardov za e-račun e-SLOG 1.6 in e-SLOG 1.6.1 Od 1. 10. 2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo več sprejemala e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0. 24.01.2020
NOVICE Poziv k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoved poostrenega nadzora

MDDSZ poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

17.01.2020
NOVICE Letno poročilo za leto 2019 že lahko oddate

AJPES sporoča, da je aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2019 že na voljo. Obveznost navedenih poslovnih subjektov je tako, da Finančni upravi RS (FURS) in AJPES predložijo letno poročilo za leto 2019. Letno poročilo za leto 2019, ki ga predložite AJPES-u, se upošteva kot priloga k davčnemu obračunu. Zato ga ni potrebno še dodatno pošiljati na FURS. Slednje morate v davčnem obračunu tudi izrecno navesti.

17.01.2020
NOVICE Slovenija z novo izdano obveznico

Republika Slovenija je 7. januarja 2020, z izdajo 10-letne obveznice RS82 v višini 1,5 milijarde evrov zelo uspešno refinancirala obveznico RS67, ki zapade 27. januarja 2020.

09.01.2020
NOVICE Delo in zaposlovanje tujcev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) si skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) ves čas prizadeva za znižanje števila kršitev delovnopravne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev. V ta namen tako MDDSZ kot IRSD organizirata preventivne ukrepe osveščanja delavcev in delodajalcev.

08.01.2020
NOVICE Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe V letošnjem letu so se izvajali ukrepi na trgu dela, katerih namen je bil spodbujati zaposlovanje brezposelnih oseb. V programe za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih je bilo v letu 2019 vključenih več kot 25.000 oseb. 20.12.2019
NOVICE Naraščanje bolniških odsotnosti ni le zdravstveni problem Izrazito naraščanje bolniških odsotnosti v zadnjih letih ni le zdravstveni, temveč tudi ekonomski, socialni in vsesplošni družbeni problem. Začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in drugih razlogov je veliko breme za zaposlene, delodajalce, izvajalce zdravstvenih storitev, nosilce socialnih zavarovanj in tudi za družbo v celoti. 17.12.2019
NOVICE Evroskupina dosegla načelni dogovor o spremembah ESM pogodbe

Finančni ministri območja evra so na včerajšnjem zasedanju v razširjeni sestavi v Bruslju dosegli načelni dogovor o vseh elementih reforme Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM). Podpis sprememb Pogodbe o ustanovitvi ESM pa bo predvidoma sledil v prvem četrtletju prihodnjega leta. Delo na dokončanju bančne unije se bo nadaljevalo in bo v središču pozornosti finančnih ministrov v prihodnjem letu.

05.12.2019
NOVICE eBOL - Nov način obravnave in uporabe bolniških listov bo novost tudi za delodajalce

Po novem bo do eBOL mogoče dostopati preko portala SPOT (eVEM) ali preko vmesnika eBOL in eNDM. Objavljamo  podrobnejše informacije kako in na kakšen način boste lahko delodajalci dostopali do eBOL.

03.12.2019
NOVICE Pogosta vprašanja in odgovori eBOL

Uvedba eBOL bo  predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih oz. njihovih zaposlenih. Tokrat objavljamo pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z eBOL, ki so objavljena na spletnem portalu eVem.

02.12.2019