c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Samozaposleni, družbeniki in kmetje: vlogo za povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene za lani oddajte do 15. 1. 2022 Za povračilo delno izgubljenega dohodka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 upravičenec preko eDavkov predloži vlogo (NF-Karantena) najpozneje do 15. januarja 2022. 13.01.2022
NOVICE Ukinitev poročanja podatkov o izplačilu regresa za letni dopust prek AJPES Pravnim osebam zasebnega sektorja od 1. 1. 2022 dalje ni več potrebno prek portala AJPES poročati podatkov o izplačanem regresu za letni dopust. Podatke za potrebe statističnega raziskovanja bo Statistični urad RS pridobival neposredno pri Finančni upravi RS. 11.01.2022
NOVICE Podatki o usklajenih zneskih nadomestil so odslej objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam poklicev in dejavnosti so zneski nadomestil za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči, odslej objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo in ne več v Uradnem listu Republike Slovenije. 07.01.2022
NOVICE Likvidnostni brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije na gospodarstvo Slovenski podjetniški sklad razpisuje 10,8 milijona eurov sredstev za ugodne brezobrestne kredite podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. 05.01.2022
NOVICE Za mikro, mala in srednje velika podjetja na voljo 15 mio eur novih mikrokreditov Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 209/2020 objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID banke. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja. 05.01.2022
NOVICE Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni) velja od 5. 2. 2021 do 28. 2. 2022 ZDUPŠOP oz. (PKP10) v 21. členu podaljšuje veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP), zato lahko delavci pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni  uveljavijo do 28. 2. 2022 (po ZDUOP, ki je začel veljati 5. 2. 2021 je ta pravica veljala od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021). 04.01.2022
NOVICE Solidarnostni dodatek za upokojence po PKP10 Izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon (PKP10), bo izvedeno 14. januarja 2022. Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2021. 03.01.2022
NOVICE Spremenjen seznam poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela Nova odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni odvisna od stanja na trgu dela, bo veljala od 1. januarja do 30. junija 2022. 03.01.2022
NOVICE Omogočeno oddajanje vlog za karanteno in višjo silo delavcev ZRSZ sporoča, da je omogočeno oddajanje vlog za karanteno in višjo silo delavcev. Vlogo oddate elektronsko na portalu za delodajalce. 03.01.2022
NOVICE KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! Za vas na tem mestu sledimo in objavljamo vsa aktualna obvestila, ki se nanašajo na koronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) in smo jih objavili na portalu FinD-INFO. 31.12.2021
NOVICE Pogosta vprašanja in odgovori o bonih in turistični boni po PKP10 Finančna uprava je izdala spremembe v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21, in sicer se spremenijo vprašanja št. 2., 10. in 17. 30.12.2021
NOVICE Poostreni nadzori spoštovanja ukrepov v medprazničnem času Tržni inšpektorat bo tudi v božično-novoletnem času nadaljeval s poostrenimi nadzori glede spoštovanja COVID ukrepov. 28.12.2021
NOVICE FURS: Poslovni čas in uradne ure 24. in 31. decembra 2021 FURS obvešča, da v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju ta v 31. členu določa, da se uradne ure in poslovni čas 24. in 31. decembra začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri. 22.12.2021
NOVICE FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih21 Finančna uprava je dopolnila dokument Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21, in sicer so dopolnili odgovore na vprašanja pod zap. št. 2., 10., 17. in 55,, ki se nanašajo na podaljšanje veljavnosti unovčitve bonov. 08.12.2021
NOVICE E-platforma za aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu Vključite vaše podjetje z dobro prakso v vsebino nacionalne strateške e-platforme  za aktivno in zdravo staranje zaposlenih na delovnem mestu (POLET). 08.12.2021
NOVICE Sporazum o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji GZS je 6. decembra podpisala skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji s kolektivno organizacijo SAZOR. 07.12.2021
NOVICE 25 let delovanja GZS - Zbornice računovodskih servisov ZRS obeležuje 25 let svojega delovanja, vse od Ustanovnega zbora Sekcije podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev – SRKRD, kar predstavlja prve uradne začetke delovanja ZRS v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. ZRS je 25-letni jubilej delovanja proslavila skupaj s svojimi člani ZRS na digitalni način. 06.12.2021
NOVICE Nov obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta pripravila in objavila novo verzijo obrazca za pripravo povzetka o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje. 02.12.2021
NOVICE Sprejem vlog za zaposlovanje in delo tujcev v obdobju začasnih ukrepov v upravnih zadevah ZRSZ sporoča, da je v skladu z odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb, omejena tudi možnost vlaganja vlog pri organih v upravnih zadevah. 02.12.2021
NOVICE Obvestilo o nadzoru nad negospodarno rabo javnih sredstev Slovenski podjetniški sklad pri pregledu vlog in zahtevkov v skladu z javnimi pozivi poleg vprašanja izpolnitve pogojev preverja tudi gospodarno rabo sredstev ter zavrača zahtevke, ki je ne dokazujejo. 30.11.2021
NOVICE Pregled odprtih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo V začetku leta 2021 so na MGRT načrtovali skupno 659,3 milijonov evrov sredstev razvojnih spodbud (248,8 milijonov evrov nepovratnih ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev). Po sprejemu letnega načrta razvojnih spodbud so intenzivno nadaljevali z razvojem novih ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije in sedaj sredstva za pomoč gospodarstvu dodatno povečujejo. 26.11.2021
NOVICE Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022 ZRSZ je 23. novembra 2021 objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Povabilo je odprto od 7. decembra 2021 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. aprila 2022. 25.11.2021
NOVICE Seznam izvajalcev mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 Mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 neposredno pri pacientih lahko izvajajo izvajalci z dovoljenjem za delo v zdravstveni dejavnosti. 23.11.2021
NOVICE Kombinirana nomenklatura EU 2022 – popravek Evropska komisija je objavila popravek Kombinirane nomenklature EU za leto 2022. 23.11.2021
NOVICE Dodatna sredstva za socialnovarstvene programe V Uradnem listu je bil 19. 11. 2021 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022, s katerim se socialnovarstvenim programom namenja dodatna sredstva v višini 4.8 milijonov. 22.11.2021
NOVICE Možna drugačna ureditev dodatka za delo v rizičnih razmerah Včeraj, 17. novembra 2021, sta se na pogajalski seji sestali pogajalska skupina Vlade RS in pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. 18.11.2021
NOVICE Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah: Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti Na spletnem dogodku z naslovom Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti so organi predstavili uporabnost in pomen različnih orodij za transparentnost pri preprečevanju prevar in korupcije, s čimer želijo ozavestiti čim širšo javnost. 17.11.2021
NOVICE Poostreni nadzori preverjanja pogoja PCT Tržni inšpektorat nadaljuje s poostrenimi nadzori glede izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli cepljeni, testirani). 16.11.2021
NOVICE Odprto posvetovanje o osnutku navodila o povračilu in odpustu FURS sporoča, da je posvetovanje o osnutku navodila o povračilu in odpustu odprto do 19. novembra 2021. 15.11.2021
NOVICE Novosti v Registru transakcijskih računov AJPES je, na osnovi mednarodnih zahtev po preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, RTR razširil s podatki o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa, dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa ter sefih, odprtih v Republiki Sloveniji in njihovih najemnikih. 12.11.2021
NOVICE Olajšave za zaposlovanje: kako danes in kako po 1.1.2022 Zadnje spremembe ZDDPO-2 so prinesle tudi nadgradnjo olajšav za zaposlovanje mladih, starejših in oseb v deficitarnih poklicih. 11.11.2021
NOVICE Državna pomoč zaradi odpovedanih dogodkov Opozarjamo, da je še vedno v veljavi povabilo MGRT za najavo dogodkov in vloge za pomoč industriji srečanj, če pride do odpovedi dogodkov ali njihove omejene izvedbe. Pomoč je predvidena za dogodke, ki so načrtovani v obdobju od 1. avgusta do vključno 31. decembra letošnjega leta. 10.11.2021
NOVICE PCT: V 563 nadzorih FURS ugotovil 153 nepravilnosti V prvem tednu novembra so inšpektorji Finančne uprave RS za ugotovljene nepravilnosti izdali 17 plačilnih nalogov v skupni višini 62.600 evrov. 09.11.2021
NOVICE Pol milijona evrov za nova sodelovanja v shemah kakovosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 5. novembra, v Uradnem listu objavilo nov javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje 500.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. 08.11.2021
NOVICE Vlada je za generalnega direktorja Finančne uprave imenovala mag. Ivana Simiča Vlada je mag. Ivana Simiča imenovala za generalnega direktorja Finančne uprave, in sicer za dobo petih let, od 18. 11. 2021 do najdlje 17. 11. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Čestitamo k imenovanju! 05.11.2021
NOVICE Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač s 1. 1. 2023 Vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo prek informacijskega sistema SPOT bo od 1.1.2023 obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. 05.11.2021
NOVICE Brezposelnost za malenkost večja ZRSZ sporoča, da se je oktobra, kot je običajno v tem mesecu, na Zavodu prijavilo več brezposelnih oseb, med katerimi so prevladovali iskalci prve zaposlitve, zato se je brezposelnost v primerjavi s septembrom povečala. 04.11.2021
NOVICE Odločni ne zapiranju gospodarstva, nujna okrepitev spoštovanja pogoja PCT in precepljenosti prebivalstva Situacija je po besedah Cantaruttija (GZS) povsem drugačna kot v prejšnjih valih epidemije, ko se je za tak korak odločala večina evropskih držav. V trenutnih razmerah, ko se evropsko gospodarstvo ponovno postavlja na noge in ostale države ostajajo odprte, pa Slovenija z morebitnim zapiranjem ne more odstopati. 04.11.2021
NOVICE Novosti pri nenujnih potovanjih Republika Slovenija v skladu s Priporočilom Sveta EU 2020/912 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve, vključno s spremembami in dopolnitvami Priporočila, omogoča vstop v Republiko Slovenijo tudi za nenujna potovanja. 04.11.2021
NOVICE Koriščenje neporabljenih sredstev iz PKP7 za financiranje hitrih antigenskih (HAG) testov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti Posredujemo odgovor FURS glede koriščena neporabljenih sredstev za kritje hitrih antigenskih (HAG) testov. 29.10.2021
NOVICE Poziv k doslednemu spoštovanju PCT pogoja Glede na izrazito poslabšanje epidemiološke slike v državi in hitrega porasta okužb z virusom COVID-19, MGRT na celotno slovensko javnost naslavlja poziv k doslednemu in odgovornemu spoštovanju PCT pogoja pri izvajanju dejavnosti. 28.10.2021
NOVICE Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 25. oktobra 2021, objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023, ki jih bo možno v Izmenjevalnico oddati od 1. novembra 2021 dalje. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2022. 26.10.2021
NOVICE Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021 Danes, 25. oktobra 2021 se v vseh državah članicah Evropske unije (EU) pričenja Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021, ki je posvečen preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. 25.10.2021
NOVICE Agencija pričela z izdajo predplačilnih odločb OMD za leto 2021 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je pričela z obračunavanjem predplačil za ukrep OMD - plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2021. 22.10.2021
NOVICE Slovenski podjetniški sklad objavil nov vavčer

Slovenski podjetniški sklad je dodatno objavil še en nov javni pozivi za vavčerje iz sredstev REACT EU. Podjetjem je tako dodatno na voljo še Vavčer za pridobitev certifikatov.

21.10.2021
NOVICE Uredite podatke o elektronskem naslovu v Poslovnem registru Slovenije pri Ajpesu Gospodarske družbe morajo v Poslovnem registru Slovenije urediti podatke o elektronskem naslovu družbe. Podatek o elektronskem naslovu je po zadnji spremembi Zakona o gospodarskih družbah podatek, ki mora biti obvezno vpisan v poslovni register in s tem tudi javno dostopen. 18.10.2021
NOVICE Slovenski podjetniški sklad objavil nova vavčerja SPS je dodatno objavil še dva nova javna poziva za vavčerje iz sredstev REACT EU. Podjetjem sta tako dodatno na voljo še Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. 15.10.2021
NOVICE Nov seznam subjektov javnega interesa ANR je dne 7. 10. 2021 objavila nov seznam subjektov javnega interesa, po stanju na dan 30. 9. 2021. Seznam je dostopen na spletni strani TUKAJ. 14.10.2021
NOVICE Prenehanje izvajanja storitve LEI AJPES bo prenehal z dodeljevanjem in obnavljanjem LEI kod na podlagi sporazuma z GLEIF. 13.10.2021
NOVICE Težave z obračuni bolniških bodo rešene Na pobudo Finančne uprave (FURS) so se sestali predstavniki FURS in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tema sestanka je bila ena sama in to rešitev večletne težave delodajalcev oziroma računovodskih servisov z obračuni bolniškega staleža zaposlenih, ki so zamenjali delodajalca. 11.10.2021
NOVICE Nova storitev za delodajalce: inkluzivno kreiranje delovnega mesta ZRSZ želi s to storitvijo prispevati k optimizaciji delovnih procesov in zagotoviti delodajalcem aktivno podporo pri reševanju težav z zaposlovanjem. 08.10.2021
NOVICE Nadzori nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave na stojnicah V letu 2021 so se nadzori prodajalcev sadja in zelenjave na stojnicah opravljali v koordinirani akciji, v kateri so poleg Finančne uprave sodelovali tudi Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Tržni inšpektorat. 04.10.2021
NOVICE Na voljo tudi Vavčer za kibernetsko varnost in Vavčer za pripravo digitalne strategije Slovenski podjetniški sklad je 1. oktobra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, dodatno objavil še dva nova vavčerska javna poziva iz sredstev REACT EU. 04.10.2021
NOVICE Smernice o preverjanju PCT pogojev Pri preverjanju, ali posameznik izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoji) pride do obdelave osebnih podatkov v zvezi z zdravjem. 30.09.2021
NOVICE Štipendije - odgovori na pogosta vprašanja MDDSZ je objavil nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so vezani na podeljevanje oziroma nadaljnje prejemanje različnih vrst štipendij. 21.09.2021
NOVICE Umar zvišal napoved letošnje rasti na 6,1 odstotka Gospodarski obeti se izboljšujejo, za letos pričakujemo 6,1-odstotno rast BDP so glede jesenske napovedi gospodarskih gibanj sporočili iz Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). 20.09.2021
NOVICE Nov slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2) se prične uporabljati 1. 1. 2022 Na podlagi številnih pobud in posveta s predstavniki gospodarstva (uvozniki, deklaranti, ponudniki programske opreme, Gospodarska zbornica Slovenije) in ob upoštevanju ostalih okoliščin v zvezi s pripravljenostjo na uvedbo novega slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema (SIAIS2), je bila sprejeta odločitev, da se pričetek uporabe SIAIS2 prestavi na 1. 1. 2022. 17.09.2021
NOVICE S 1. januarjem 2022 obvezno poročanje dveh novih spremenljivk v Intrastat poročanju za odpreme blaga S 1. januarjem 2022 bodo morale poročevalske enote obvezno poročati o dveh novih spremenljivk v Intrastat poročanju za odpreme blaga. 17.09.2021
NOVICE Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 10. septembra 2021 v Uradnem listu ter na svoji spletni strani ponovno objavil nov Vavčer za lastništvo. 16.09.2021
NOVICE Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij morajo v skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) do 24. 2. 2022 v Poslovni register Slovenije vpisati tudi svoj elektronski naslov. AJPES priporoča pravočasen vpis v izogib predpisani globi zaradi prekrška.

15.09.2021
NOVICE Pogoj PCT po 15. septembru obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev Vladni odlok določa, da morajo po 15. septembru 2021 pogoj PCT izpolnjevati vsi zaposleni kot tudi uporabniki storitev ali dejavnosti, razen v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. 14.09.2021
NOVICE Od srede uvedba PCT pogoja za večino dejavnosti Danes je bila vladna novinarska konferenca posvečena aktualnem stanju glede bolezni covid-19. 13.09.2021
NOVICE FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju (dopolnjeno) Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju, in sicer je dodan odgovor na vprašanje 2.a. 09.09.2021
NOVICE Vzpostavitev režima EU za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo V veljavo je stopila Uredba (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo. 09.09.2021
NOVICE FURS: Pogosta vprašanja in odgovori glede Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (dopolnjeno) Finančna uprava RS je spremenila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori glede Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, in sicer je spremenjen odgovor na vprašanje št. 4. 09.09.2021
NOVICE FURS: Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije Finančna uprava je 6. septembra 2021 objavila spremembo dokumenta: Tehnične zahteve za pošiljanje informacij Finančni upravi Republike Slovenije, v okviru poročanja FACTA. 07.09.2021
NOVICE Inšpekcijski svet v želji po učinkovitem preprečevanju širjenja virusa o poostrenih nadzorih spoštovanja pogoja PCT Na zadnji seji Inšpekcijskega sveta, ki je potekala 25. avgusta 2021, je bila sprejeta odločitev, da bo v želji po učinkovitem preprečevanju širjenja virusa več inšpekcij ta vikend usklajeno in v sodelovanju s Policijo izvajalo poostrene nadzore spoštovanja pogoja PCT. 02.09.2021
NOVICE Začetek uporabe prehodnih pravil o poreklu Dne 1. 9. 2021 se bodo pričela v začetni fazi uporabljati prehodna pravila o poreklu med EU ter Švico, Norveško, Islandijo, Ferskimi otoki, Jordanijo in Albanijo. Med EU in preostalimi pogodbenicami PEM Konvencije (Severna Makedonija, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Republika Moldavija, Gruzija, Ukrajina, Palestina, Libanon, Turčija in Egipt) je postopek sprejetja sprememb bilateralnih protokolov o pravilih o poreklu v teku. 01.09.2021
NOVICE Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo Slovenski podjetniški sklad je v petek, 27. avgusta 2021, ponovno odprl Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. 31.08.2021
NOVICE Nov slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2) FURS sporoča, da se nov slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2) prične uporabljati 1. oktobra 2021. 27.08.2021
NOVICE Pogosta vprašanja in odgovori o bonih Finančna uprava je dopolnila dokument Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21, in sicer so dodali odgovore na vprašanja pod zap. št. 57., 58. in 59. 27.08.2021
NOVICE EK potrdila slovensko spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020 MKGP je s strani Evropske komisije prejelo potrditev 10. spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020. Sprememba prinaša dodatna sredstva za prehodno obdobje, ki bo trajalo do leta 2022. 25.08.2021
NOVICE Povprečna bruto plača za junij 2021 za 2,8 % nižja od plače za maj 2021 Povprečna bruto plača za junij 2021 je znašala 1.952,05 EUR; od plače za maj 2021 je bila nižja, nominalno za 2,8 %, realno pa za 3,4 %. 23.08.2021
NOVICE Stroški hitrega testiranja za zaposlene po 23. avgustu v breme delodajalca Država od 23. avgusta več ne bo krila presejalnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom. Tistim, ki se bodo morali testirali za potrebe opravljanja svojega dela, bo glede na zakon o varnosti in zdravju pri delu stroške testa kril delodajalec. Cena hitrega antigenskega testa bo predvidoma znašala 12 evrov. 17.08.2021
NOVICE Podaljšan rok za oddajo ponudb na javni razpis

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev, da bi lahko pripravili kakovostnejše vloge, in zaradi zamude, do katere je prišlo pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov, je podaljšan drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

13.08.2021
NOVICE Rok za oddajo prošnje za subvencioniranje bivanja študentov Rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/22 je 16. avgust 2021. 12.08.2021
NOVICE Enako obravnavanje delavcev EU Kontaktna točka vam nudi brezplačne pravne informacije glede prostega gibanja delavcev EU, ki obsega pravico do vstopa, gibanja in stalnega prebivanja delavcev EU in njihovih družinskih članov ter pravico do iskanja zaposlitve in dejanske zaposlitve v drugi državi članici. 10.08.2021
NOVICE GURS: Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020 Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020. 06.08.2021
NOVICE Zbirka besedil o carinskem vrednotenju FURS obvešča, da je Evropska komisija objavila posodobljeno Zbirko besedil o carinskem vrednotenju. 03.08.2021
NOVICE Spremenjen urnik delovanja klicnega centra za bone FURS obvešča, da bo odslej klicni center za bone, ki je na voljo na telefonski številki 08 200 1005 deloval od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. 29.07.2021
NOVICE Svet EU je potrdil slovenski predlog Načrta za okrevanje in odpornost Slovenski predlog Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za črpanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenEU, je tudi uradno potrjen na Svetu EU. 27.07.2021
NOVICE Poročanje na REK-1 nadomestila plač za skrajšani delovni čas V zvezi s poročanjem podatkov na obračunu REK-1 v primeru koriščenja subvencije za krajši delovni čas, vračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo ter povračila nadomestila plač za skrajšani delovni čas so na FURS pripravili podrobna pojasnila. 27.07.2021
NOVICE Davčne počitnice Letošnje leto je bilo eno izmed najbolj napornih. Utrujenost se kaže že pri vseh, tako pri davčnih zavezancih, njihovih računovodjih, davčnih svetovalcih in seveda tudi finančnih uradnikih. Zato smo se odločili, da letos uvedemo tritedenske davčne počitnice, in to od vključno 26. julija do vključno 13. avgusta 2021. 23.07.2021
NOVICE Oddaja vloge za povračilo karantene v obdobju od 1. 7. 2021 do 13. 7. 2021 Danes, 22. julija, je zadnji dan za oddajo vlog za uveljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače za višjo silo/karanteno, v kolikor delodajalec uveljavlja pravico za čas pred uveljavitvijo zakona, to je za obdobje od 1. 7. 2021 do 13. 7. 2021. 22.07.2021
NOVICE Novi boni za leto 2021 - podobni so lanskim, le z razširjenim naborom ponudnikov Kaj upravičencem prinašajo novi boni, kako jih unovčiti in kakšne so razlike v primerjavi s turističnimi boni iz lanskega leta? 19.07.2021
NOVICE Oddaja vlog za Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile ZRSZ obvešča, da lahko delodajalci vložite vloge za povračilo nadomestila plače za karanteno ali višjo silo na Portalu za delodajalce. 15.07.2021
NOVICE Ukrep Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po novem zakonu ZRSZ sporoča, da lahko delodajalci uveljavljate ukrep od 1.7.2021 do 31.12.2021. 14.07.2021
NOVICE Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile ZRSZ sporoča, da lahko delodajalci uveljavljate ukrep od 1.7.2021 do 31.12.2021. 14.07.2021
NOVICE Izobraževanje poslovnih subjektov o novih in starih turističnih bonih FURS organizira v sredo, 14.7.2021 ob 13:00 spletno izobraževanje na temo novih bonov (BON21) in lanskoletnih turističnih bonov (TB). 13.07.2021
NOVICE Ponovna vzpostavitev klicnega centra za informacije o novem koronavirusu Vlada RS bo zaradi slabšanja epidemiološke slike in velikega povpraševanja po informacijah, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronvirusa, v ponedeljek, 12. julija 2021, ponovno vzpostavila klicni center za informacije o novem koronavirusu. 12.07.2021
NOVICE Ponovna dostopnost receptorskega portala, 9. 7. 2021

FURS obvešča, da je ponovno omogočeno iskanje, rezerviranje in unovčevanje turističnih bonov.

09.07.2021
NOVICE Po interventni zakonodaji prejeli vloge za skoraj milijon oseb ZRSZ navaja, da so od začetka 1. vala epidemije, torej od aprila lani, na podlagi vseh osmih interventnih zakonov, do 1. julija 2021, prejeli  277.979 vlog delodajalcev za več kot 977.000 oseb. Skupaj je bilo opravljenih že več kot 688 milijonov izplačil. 08.07.2021
NOVICE Dodatno sproščanje ukrepov V ponedeljek, 5. julija, bodo v veljavo stopile nove sprostitve omejitvenih ukrepov na področju opravljanja gostinskih in trgovinskih storitev, obratovanja igralnic ter kongresne dejavnosti. 05.07.2021
NOVICE Pojasnilo o obvezni karanteni ob prihodu iz države s temno rdečega seznama V Evropi in po svetu je v porastu število okužb z delta različico novega koronavirusa. Države, kjer je trenutno večje število okuženih s to različico, so uvrščene na temno rdeč seznam. 05.07.2021
NOVICE Posojila za kmetijske investicije

MGRT obvešča, da je odprt javni razpis za dodeljevanje posojil projektom kmetijske pridelave.

23.06.2021
NOVICE Manjše spremembe obrazcev za oddajo prostih delovnih mest ZRSZ je sporočil, da sta od 22. junija nekoliko spremenjena dva obrazca, s katerima oddajate prosta delovna mesta: PDM-1 (sporočilo o prostem delovnem mestu) in PDM-KTD (sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela). 22.06.2021
NOVICE 40 ukrepov za četrto desetletje samostojne države Objavljamo predstavitev prvega paketa ukrepov strateškega sveta za digitalizacijo Slovenije. 22.06.2021
NOVICE Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021 Po trenutno veljavni zakonodaji je kot pogoj za unovčevanje bonov predpisana letnica registriranosti v letu 2020. Poslovni subjekti, ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja ne izpolnjujejo. 15.06.2021
NOVICE ZRSZ: Pomembno obvestilo glede oddaje vlog ZRSZ obvešča, da je z iztekom epidemije prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako od 16. junija ni več možno oddati vloge po elektronski poti brez brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. 15.06.2021
NOVICE Najava javnega razpisa za digitalno transformacijo procesov v podjetjih MGRT v sodelovanju s SPS napoveduje objavo težko pričakovanega javnega razpisa "P4D-React EU", s katerim bodo sofinancirali digitalno transformacijo procesov v podjetjih, in sicer v razpisani vrednosti 30 milijonov evrov. 15.06.2021
NOVICE Junijsko nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok Finančna uprava je danes, 10. junija upravičencem nakazala obe protikorona pomoči. 10.06.2021
NOVICE Program javnih del za 2021 Zavod RS za zaposlovanje bo 14. 6. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 250 oseb, za programe je na voljo milijon evrov. 10.06.2021
NOVICE Začetek izdajanja informativnih izračunov za letne pravice iz javnih sredstev V mesecu juniju bodo centri za socialno delo pričeli z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju letnih pravic. 07.06.2021
NOVICE Tudi na finančnih uradih lahko oddate vloge za smsPASS Izpolnjene obrazce bo FURS sprejemal po predhodnem naročanju na številko 08 200 1005. Ne sprejemajo vloga za digitalno potrdilo, niti ne izdajajo potrdil o cepljenju. 04.06.2021
NOVICE Roki oddaje vlog za začasno čakanje, karanteno, višjo silo in skrajšani delovni čas ZRSZ opozarja, da preverite in upoštevate skrajne roke oddaje vlog za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo, karantene ali višje sile ter za subvencijo skrajšanega delovnega časa. 02.06.2021
NOVICE Finančna uprava bolj dostopna davčnim zavezancem FURS je sporočila elektronske naslove vodij sektorjev oziroma oddelkov, ki so objavljeni na spletni strani www.fu.gov.si. 02.06.2021
NOVICE Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb Na podlagi zadnje spremembe > Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. 01.06.2021
NOVICE Izdaja sklepov o ustavitvi postopkov za odstopljene vloge po interventnih zakonih ZRSZ bo v prihodnjih dneh pričel izdajati sklepe o ustavitvi postopkov za vse vloge po interventni zakonodaji, od katerih so delodajalci sami odstopili iz različnih razlogov. 26.05.2021
NOVICE Poslovanje gospodarskih družb v letu 2020 AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020. AJPES pojasnjuje, da poslovanje družb v času epidemije covida-19 ni bilo enako slabo za vse, saj so v povprečju nekatere dejavnosti poslovale bolje kot prej. Podjetja so se celo razdolževala, povišala so dodano vrednost na zaposlenega, ter ustavirila prihodke na ravni leta 2017. 24.05.2021
NOVICE Vlada imenovala mag. Ivana Simiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja FURS Vlada za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije imenovala mag. Ivana Simiča. 20.05.2021
NOVICE Začetek uporabe zakonskih sprememb glede obmejnih delavcev Dopolnitev > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki je bila 9. aprila objavljena v Uradnem listu (54/2021) in se uporablja od 24. maja, prinaša pomembno novost za obmejne delavce. 20.05.2021
NOVICE ZRSZ vabi delodajalce na spletno delavnico Vzpodbude za delodajalce za zaposlovanje in zaposlovanje delavcev EU (EURES) in tretjih držav. 19.05.2021
NOVICE Pomembne informacije glede cepljenja zaposlenih v gospodarstvu NIJZ obvešča, da bo  skladno z nacionalno strategijo cepljenja proti Covid-19, v prihodnjih tednih v Sloveniji intenzivneje pričelo izvajati tudi cepljenje zaposlenih v gospodarski dejavnosti. 15.05.2021
NOVICE Na voljo je novih 24 milijonov evrov posojil SID banke Na voljo so sveža povratna sredstva, in sicer 1,9 milijona evrov za posojila za raziskave, razvoj in inovacije ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za mala in srednje velika podjetja. 14.05.2021
NOVICE Predlog Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev V petek, 14. maja  sta se znova sestali vladna in sindikalna pogajalska stran. 14.05.2021
NOVICE Nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok Danes je Finančna uprava upravičencem nakazala protikorona pomoči. 10.05.2021
NOVICE Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in ZK FURS obvešča, da so se s strani EU končali postopki za sprejetje sporazuma o trgovini in sodelovanju, ki sta ga EU in Združeno kraljestvo podpisala konec lanskega decembra. 05.05.2021
NOVICE Sprostitve na področju storitvene in gostinske dejavnosti Vlada se je zaradi nekoliko boljše epidemiološke slike odločila za dodatno sproščanje ukrepov na gospodarskem področju. 30.04.2021
NOVICE Napotki gostiteljem ob ponovnem odprtju nastanitvenih obratov Za čimbolj učinkovito ravnanje ob sprostitvi izvajanja nastanitvene dejavnosti in upoštevanju zakonodaje glede vodenja knjige gostov in poročanja podatkov v sistem eTurizem so pri AJPES pripravili kratke napotke. 28.04.2021
NOVICE Unovčevanje turističnih bonov

Unovčevanje turističnih bonov za plačilo opravljenih storitev na področju turizma je od 26. 4. 2021 omogočeno pod pogoji, ki jih določa Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS.

28.04.2021
NOVICE Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila prek sistema SPOT ali vmesnika eNDM Posredujemo informacijo ZZZS o uveljavitvi sprememb in dopolnitev > Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki začnejo veljati 1. maja 2021 in na na podlagi katerih bo od 1. januarja 2023 elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije nadomestil obvezno za vse poslovne subjekte. 26.04.2021
NOVICE Svet ECB: Sklepi o denarni politiki Svet ECB je 22. aprila 2021 sklenil potrditi zelo spodbujevalno naravnanost denarne politike. 23.04.2021
NOVICE Nadzor napotitev v karanteno ob prihodu iz tujine Ob bližajočih se prvomajskih praznikih pristojni opozarjajo na spoštovanje določb Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), po katerih Policija osebe, ki prihajajo v Slovenijo iz območij z visokim tveganjem za okužbo, napoti v karanteno na domu. 23.04.2021
NOVICE Sobivanje je postalo pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - uvedba novega razloga 16 za zadržanosti od vključno 17.4.2021 dalje ZZZS je izdal navodilo za sobivanje po uveljavitvi novele ZZVZZ-O (17.4.2021) in vzorec novega Potrdila o sobivanju z izjavo. Oboje najdete spodaj v prilogi. 19.04.2021
NOVICE Bonitetne ocene S.BON AJPES tudi za samostojne podjetnike normirance Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen v poslovni praksi in je pogosto določena kot pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. 15.04.2021
NOVICE Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za marec ZRSZ sporoča, da lahko do 10. aprila oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za marec. 14.04.2021
NOVICE Odpravljena omejitev gibanja ponoči, ostaja prepoved prehajanja med regijami, zbiranja in prireditev Vlada je izdala Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021. 12.04.2021
NOVICE Obveščanje Inšpektorata o delu na domu prek portala SPOT Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, ponovno objavljamo ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu. 06.04.2021
NOVICE Na voljo 103 milijoni evrov garancij za najemanje bančnih kreditov Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost. Skupno razpisani 103 milijoni evrov garancij s subvencijo obrestne mere bodo podprli okoli 650 projektov. 05.04.2021
NOVICE MJU: Poslujte elektronsko prek portala SPOT, na točko SPOT le v nujnih primerih V času naraščanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in v času veljave odloka MJU vljudno prosi vse uporabnike storitev točk SPOT Svetovanje in SPOT Registracija (točke SPOT), da osebna svetovanja in registracijske postopke v čim večji meri opravite na daljavo. 02.04.2021
NOVICE FURS: Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev

Finančna uprava je izdala excel dokument: Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev s seznamom 43. občin, ki so spremenile transakcijske račune.

02.04.2021
NOVICE Ključne informacije o organiziranju dela na domu ter o elektronski oddaji obvestil prek portala SPOT Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, ponovno objavljamo ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu 01.04.2021
NOVICE Letna obračuna DDPO in DohDej lahko oddate do 30. 4. 2021 Državni zbor RS je 26. marca 2021, sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021. 30.03.2021
NOVICE Podaljšanje roka za oddajo letnih poročil AJPES obvešča zavezance, da je Državni zbor RS 26. 3. 2021 sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021. 29.03.2021
NOVICE Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni Covid-19 do 30. 6. 2021 Vlada je 25. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podaljšanje velja za obdobje treh mesecev, to je do 30. 6. 2021. 29.03.2021
NOVICE Podaljšana oddaja vlog za povračilo nadomestila zaradi karantene ali višje sile Po novem lahko vloge za povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile oddate do 30. junija 2021. 26.03.2021
NOVICE Nakazilo povračila kriznega dodatka delodajalcem FURS je sporočil, da bo omenjeno pomoč v tej tranši prejelo 43.870 delodajalcev v skupnem znesku 44.194.268,51 evrov. 19.03.2021
NOVICE Nakazilo delnega povračila nekritih fiksnih stroškov Finančna uprava je v petek, 19. marca in v preteklih dneh (16. 3. 2021) 3746 zavezancem nakazala delno povračilo nekritih fiksnih stroškov v skupnem znesku 58.846.429,11 evrov. 19.03.2021
NOVICE Lažja oddaja in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za skrajšani delovni čas ZRSZ sporoča, da lahko po novem vso dokumentacijo za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa oddate ali uredite na portalu za delodajalce. 19.03.2021
NOVICE Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP FURS je na edavkih dopolnila obvestilo glede poročanje podatkov na obračunu REK-1 v primeru koriščenja subvencije za krajši delovni čas in vračila nadomestila plač. 15.03.2021
NOVICE Omogočena oddaja izjave NF-SubMP FURS obvešča, da je omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije. 15.03.2021
NOVICE Oddaja zahtevka za čakanje na delo za februar in spremembe višine povračila ZRSZ sporoča, da je od 10 marca dalje mogoča oddaja zahtevka za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje za februar. Opozarjajo, da se je s 1. februarjem spremenila višina povračila izplačanega nadomestila plače na podlagi ZDUOP (PKP8). 11.03.2021
NOVICE Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za februar ZRSZ sporoča, da lahko delodajalci od srede, 10. marca, oddajo zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za februar. 10.03.2021
NOVICE Nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za januar in februar 2021 Mesečni temeljni dohodek je danes prejelo 37.697 upravičencev v skupni višini 39,5 milijona evrov, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 762 zavezancev v skupnem znesku 257.000 evrov. 10.03.2021
NOVICE Nov seznam tveganih držav UPPD je objavil nov seznam tveganih držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. 

09.03.2021
NOVICE Seznam testiranj na COVID-19 na portalu zVEM na voljo tudi v angleščini Na spletnem portalu zVEM je na voljo potrdilo o opravljenih testiranjih (PCR in hitrih antigenskih testih) tudi v angleščini. 08.03.2021
NOVICE Nakazilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 FURS obvešča upravičence do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike in zadruge) in upravičence do pomoči za nakup antigenskih hitrih testov in PCR testov (nacionalne panožne športne zveze), da bo izplačilo pomoči za mesec januar 2021 izvedeno 26. 2. 2021 (v poznih popoldanskih urah). 26.02.2021
NOVICE Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 evrov. Za izplačila od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 znaša najnižja osnova 1.024,24 evrov. 25.02.2021
NOVICE Oddaja Izjave za pridobitev subvencije minimalne plače Izjava za pridobitev subvencije minimalne plače po 29. členu ZDUOP bo na eDavkih na voljo predvidoma 15. marca 2021. Podatki, ki jih bodo delodajalci morali vpisati na izjavo, za vsakega posameznega delavca, za katerega bodo uveljavljali subvencije so podrobno navedeni v dokumentu, ki je objavljen na spletnih straneh FURS (odgovor 6). 24.02.2021
NOVICE Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s.p. 24. februarja 2021 je začela veljati sprememba >Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja objavijo namero o prenehanju na spletnem portalu AJPES. 23.02.2021
NOVICE Gospodarsko ministrstvo je poslalo gostincem dodatna pojasnila glede možnosti poslovanja

Odlok gospodarskega ministrstva o prepovedi oziroma izvajanju storitev potrošnikom je ves čas enak. Med izjemami pa dovoljuje sodelovanje med pravnimi osebami, na primer za namen nudenja malic podjetjem v gostinskih lokalih, je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Simon Zajc.

22.02.2021
NOVICE Izplačila začasnega nadomestila in solidarnostnega dodatka v marcu ZRSZ je objavil predvidene termine izplačil v marcu 2021 za začasna denarna nadomestila in enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne. 19.02.2021
NOVICE Nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnova za nadomestila v breme OZZ

Objavljamo pojasnilo ZZZS glede nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnova za nadomestila v breme OZZ.

17.02.2021
NOVICE Vavčerji so ponovno dostopni in objavljeni preko javnih pozivov Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge, za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 milijonov evrov za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov. 17.02.2021
NOVICE MZ: Najpogostejša vprašanja in odgovori glede hitrega testiranja Na Ministrstvu za zdravje so pripravili nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede hitrega testiranja. 15.02.2021
NOVICE ZRSZ: Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za januar Od srede, 10. februarja, lahko zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas oddate tudi za januar 2021. 11.02.2021
NOVICE Vloga za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov Dostopna je zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2021. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge. 02.02.2021
NOVICE Vloge za začasno čakanje na delo po uveljavitvi PKP8 ZRSZ sporoča, da bodo vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo spet lahko sprejemali po uveljavitvi novega interventnega zakona PKP8. 02.02.2021
NOVICE Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020 Ministrstvo za finance sporoča, da se je povišal odstotek dela dohodnine za donacije iz 0,5% na 1%. Vlada Republike Slovenije bo najpozneje do 15. maja 2021 določila dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020. 29.01.2021
NOVICE Izplačila solidarnostnih dodatkov Nakazilo za vse prejemnike solidarnostnega otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino bo izplačano v petek, 29.1.2021. Za tiste, ki so oddali vlogo preko e-uprave, ker niso prejemniki otroškega dodatka in upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, pa 31. 3. 2021. 28.01.2021
NOVICE Nova potrditev bonitetne ocene Slovenije Evropska rating agencija Creditreform Rating je potrdila boniteto Republike Slovenije 'AA-' s stabilnimi obeti. 25.01.2021
NOVICE Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. ZRSZ je zato prav danes, 20. januarja, objavili javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. 21.01.2021
NOVICE Obveznost odprtja plačilnega računa za poslovne subjekte V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti odprt transakcijski račun pri ponudniku plačilnih storitev (banki ali hranilnici). 21.01.2021
NOVICE Nova višina minimalne plače pri 1024 evrov bruto Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar v neto znesku predstavlja 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Država namerava delodajalcem dvig minimalne plače subvencionirati od začetka februarja do konca junija, lahko pa omenjeni ukrep podaljša tudi za šest mesecev do konca letošnjega leta. 19.01.2021
NOVICE Lažje oddajanje in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za karanteno in višjo silo Vso dokumentacijo za ukrep delnega povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile lahko po novem oddajate oziroma urejate prek portala za delodajalce. 18.01.2021
NOVICE Povprečna bruto plača za november 2020 za 11,4 % višja od plače za prejšnji mesec Povprečna bruto plača za november 2020 je znašala 2.028,42 EUR in je bila nominalno za 11,4 %, realno pa za 12,3 % višja od bruto plače za oktober 2020. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. 15.01.2021
NOVICE Rok za uveljavljanje povračila fiksnih stroškov za lani le še danes in jutri Sedmi protikorona paket (PKP7) je prinesel tudi ugodnejše pogoje za ugotavljanje upravičenosti do delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in upravičenega zneska te pomoči. V tej zvezi se širi oziroma spreminja metodologija izračuna upada prihodkov in števila zaposlenih. 14.01.2021
NOVICE Postopki pri testiranju delavcev na Covid 19 Na MDDSZ so pripravili pojasnila glede (hitrega) testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ter cepljenja proti virusu. 14.01.2021
NOVICE Oddaja izjave o izplačilu kriznega dodatka Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenim delavcem bo delodajalec preko portala eDavki predložil v elektronski obliki izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenim izplačal krizni dodatek. Izjava bo na voljo predvidoma v zadnjem tednu januarja, so sporočili s FURS. 12.01.2021
NOVICE Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 bo na voljo predvidoma 14. 1. 2021 Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičene do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. januarja 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku. 11.01.2021
NOVICE Izjava za mesečni temeljni dohodek za januar, februar in marec je že na voljo Na portalu eDavki in prek mobilne aplikacije eDavki je že omogočena oddaja izjave za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za novo trimesečno obdobje. Samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci jo lahko vložijo najpozneje do 31. marca. 11.01.2021
NOVICE Vloga enkratnega nakazila solidarnostnega dodatka za otroke dostopna na eUpravi Na eUpravi je dostopna vloga za enkratni solidarnostni dodatek za otroke s stalnim ali začasnim prebivališčem in dejanskim bivanjem v Republiki Sloveniji pod 18 let. Rok oddaje je 31. januar 2021. 11.01.2021
NOVICE Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Poziv je odprt do 22. januarja 2021. 11.01.2021
NOVICE Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije. 11.01.2021
NOVICE Mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober - december 2020 Mesečni temeljni dohodek in delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za obdobje oktober - december je danes prejelo 37.142 upravičencev, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1407 upravičencev. 08.01.2021
NOVICE Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom FURS izvoznikom v Združeno kraljestvo svetuje, da v izogib kasnejšemu spreminjanju besedila že sestavljenih navedb o poreklu, uporabijo za izvoz v Združeno kraljestvo angleško različico besedila navedbe o poreklu. 08.01.2021
NOVICE Omogočena oddaja Izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov NF-IzjavaNFS Od 5.1.2021 do 15.1.2021 je ponovno omogočena oddaja Izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za zadnji kvartal leta 2020, ki je dopolnjena glede na spremembe po PKP7. 05.01.2021
NOVICE Podaljšanje protikorona ukrepov za samozaposlene, družbenike in kmete Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je že na voljo v eDavkih. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki. 05.01.2021
NOVICE Delodajalcem bo po PKP7 za stroške izvedbe hitrih testov povrnjenih 40 evrov na zaposlenega 106. - 109. člen PKP7 (ZIUPOPDVE) bo delodajalcem za izvedbo hitrih testov povrnil 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge na FURS. 03.01.2021
NOVICE Odpoved in podaljšanje pogodbe ter odlog plačila najemnin za poslovne nepremičnine v PKP7 PKP7 (ZIUPOPDVE) prinaša tudi ukrepe glede najema poslovnih nepremičnin (117. člen). 02.01.2021
NOVICE Sorazmernost upada prihodkov v 2020 napram 2019 bo urejena v pravilniku 89. člen PKP7 (ZIUPOPDVE) določa, da bo minister za finance s podzakonskim aktom uredil sorazmernost upada prihodkov v letu 2020 napram letu 2019. 01.01.2021
NOVICE Delavcem po PKP7 ob decembrski plači pripada še krizni dodatek PKP7 (ZIUPOPDVE) za določene delavce ponovno uvaja krizni dodatek, vendar tokrat le v enkratni višini 200 eur, ki pa mora biti izplačan z decembrsko plačo (85. člen). 01.01.2021
NOVICE Nekriti fiksni stroški - PKP7 PKP7 prinaša spremembe ukrepa delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in sicer se spreminja omejitev višine na zaposlene ter način ugotavljanja upada prihodkov. 31.12.2020
NOVICE Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije Pred začetkom izvajanja Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom je Evropska komisija pripravila vprašanja in odgovore (FAQ), ki opisujejo posledice izhoda ZK iz enotnega trga in carinske unije po 1. januarju 2021. 31.12.2020
NOVICE 24. decembra je bil dosežen Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in UK Sporazum bo v začasni uporabi od 1. 1. 2021, med tem bodo izvedeni vsi potrebni pravni postopki za formalizacijo. 28.12.2020
NOVICE Pozor: pri delnem povračilu izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok bodite pozorni na pravilno oddajo vloge Na Finančni upravi v zadnjih dneh opažajo, da nekateri zavezanci ne uveljavljajo pravilno povračila izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok, saj želijo z eno vlogo pridobiti 500 EUR ali 750 EUR povračila, kar pa ni pravilno. 22.12.2020
NOVICE Ali ste že uveljavljali ukrepe iz protikorona paketov? Določeni roki se iztečejo konec leta FURS sporoča, da se z 31. decembrom 2020 iztečejo roki za določene ukrepe iz protokorona paketov. Tisti zavezanci, ki še niste uveljavljali svojih pravic imate možnost, da jih uveljavljate. Preverite, kateri ukrepi so to. 18.12.2020
NOVICE Znan je terminski plan izplačil socialnih transferjev v letu 2021 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo terminski plan izplačil socialnih transferjev v letu 2021. 17.12.2020
NOVICE Refundacija po določbah (ZZUUOP) - popravljen pripomoček za fiksni obračun ZZZS je sporočil, da je bil po prvotni objavi popravljen pripomoček za fiksni obračun. Na zahtevek se namreč iz obračuna niso pravilno prenesle 4 decimalke urne osnove po ZDR-1. 16.12.2020
NOVICE Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je že na voljo Vloga je dostopna zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je do 31. 12. 2020. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. januarja 2021. 14.12.2020
NOVICE Drugi sveženj nakazila mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok Mesečni temeljni dohodek je prejelo 33.208 upravičencev, izgubljen dohodek pa 1087 upravičencev. 12.12.2020
NOVICE FURS: Vprašanja in odgovori - BREXIT 2020 (posodobljeno)

FURS je objavil dokument Vprašanja in odgovori - BREXIT 2020 v katerem pojasnjuje vprašanja gospodarskih subjektov

11.12.2020
NOVICE Program javnih del za 2021

ZSRZ je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 4.000 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 14.800.000 evrov. Javno povabilo bo odprto od 22. decembra 2020.

11.12.2020
NOVICE Oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za november ZRSZ obvešča, da je od 10. decembra omogočena oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, karanteno in višjo silo na podlagi ZIUOPDVE (PKP6), ki je začel veljati 28. novembra. 10.12.2020
NOVICE Prenovljena Brexit internetna stran! FURS je sporočil, da so prenovili spletno stran o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT.
10.12.2020
NOVICE V predlog PKP 7 vključena tudi oprostitev DDV za cepiva proti covid-19 in testiranje na okužbo SARS-CoV-2 Ministrstvo za zdravje je podalo pobudo za zagotovitev oprostitve obdavčitve z DDV za cepiva ter in vitro teste za COVID-19 v okviru predloga 7. paketa Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP7). Gre za odziv na sprejete ukrepe oprostitve davka na dodano vrednost na ravni Evropske unije. 09.12.2020
NOVICE Vlogo za skrajšan delovni čas morate oddati do 10. decembra

Trenutno velja ukrep skrajšanega delovnega časa do 31. decembra 2020. Zato je potrebno vlogo na zavod vložiti do 10. decembra 2020.  Četudi bodo delavci na ukrepu še do konca leta.

07.12.2020
NOVICE Vlada sprejela izhodno strategijo sproščanja protikoronskih ukrepov Vlada je 3. decembra 2020 na predlog ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne skupine določila kriterije za odpravo omejitvenih protikoronskih ukrepov. Objavljamo vladni načrt sproščanja ukrepov po fazah glede na omenjena kriterija. 04.12.2020
NOVICE Delodajalci bodo Inšpektorat RS za delo o organiziranju dela na domu po novem obveščali preko portala SPOT Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu za svojega delavca, pred začetkom njegovega dela obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu se po novem ureja preko portala SPOT.
04.12.2020
NOVICE Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem – Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU ter v okviru splošne sheme preferencialov. 04.12.2020
NOVICE Vlada bo korenito pospešila izplačevanje subvencij iz protikoronskih paketov Protikoronski ukrepi so se iz paketa v paket dopolnjevali in nadgrajevali. Pri izvajanju nekaterih ukrepov je prišlo do začetne zamude zaradi usklajevanja postopkov s pravili črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Potem ko so državni organi nadoknadili to začetno zamudo, je vlada z odstranjevanjem nekaterih administrativnih ovir še dodatno pospešila postopek pridobivanja sredstev iz naslova ukrepov na trgu dela. 03.12.2020
NOVICE Novo ustanovljeni subjekti morajo vlogo za čakanje na delo oddajo do 7. decembra 2020

PKP 6 je pri čakanju na delo premaknil časovni mejnik, po katerem je več delodajalcev upravičenih do delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo.

03.12.2020
NOVICE Povračilo nadomestila za začasno čakanje po novem interventnem zakonu Od sobote, 28. novembra, velja Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). To je 6. interventni zakon (PKP6), ki uvaja kar nekaj sprememb tudi na področju povračila nadomestila plače. 02.12.2020
NOVICE Vzpostavitev e-vročanja dokumentov državljanom Od 23. novembra 2020 naprej na voljo poenostavljeno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki zahtevajo osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). 24.11.2020
NOVICE Prenehanje delovanja aplikacije za oddajo M-4 ZPIZ vse dajalce in posredovalce podatkov o osnovah na obrazcih M-4 obvešča, da bo s 1. januarjem 2021 dosedanja storitev za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 na naslovu https://m4.zpiz.si/m4/ prenehala delovati. 23.11.2020
NOVICE Nova izplačila so predvidena 30. novembra, tudi za čakanje na delo ZRSZ sporoča, da so nova izplačila predvidena 30. mnovembra 2020, ko bodo vnovič izplačali tudi subvencije za skrajšani polni delovni čas. Pri tem je treba poudariti, gre pri omenjenem ukrepu za sredstva iz Evropskega socialnega sklada, kjer so postopki dolgotrajnejši, in za to so na ZRSZ prejeli pogodbo o sofinanciranju v drugi polovici avgusta 2020, delodajalci pa so zahtevke lahko začeli oddajati sredi septembra. 19.11.2020
NOVICE Refundacije nadomestil za razlog ''08-izolacija'' do 31.decembra 2020 na ločenem zahtevku ZZZS delodajalce naproša, da v bodoče refundacijske zahtevke pripravijo na dva načina, in sicer: ločeno za delavce, ki so bili v določenem mesecu zadržani od dela zaradi razloga ''08-izolacija'' in ločeno za delavce, ki so bili zadržani od dela zaradi vseh ostalih razlogov (razen izolacije). 19.11.2020
NOVICE Pojasnilo glede kritja dela fiksnih stroškov za gostince Zaradi gospodarske škode, ki jo je zaradi posledic epidemije COVID-19 utrpel slovenski turizem, si MGRT že ves čas, od pojava epidemije, prizadeva pomagati vsem prizadetim znotraj te panoge. 18.11.2020
NOVICE Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 SPIRIT Slovenija je objavlja »Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«. Podjetjem s področja gostinstva in turizma bodo sofinancirani obratovalni stroški zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19, ki so nastali v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Skupno je na voljo 10 milijonov evrov, vloge pa morate oddati elektronsko, najkasneje do 26. novembra 2020. 16.11.2020
NOVICE Sprememba odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom Vlada je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki začne veljati 16. novembra 2020 ob 00.00 uri. 13.11.2020
NOVICE ZRSZ: Reševanje vlog za začasno čakanje na delo po 5. interventnem zakonu

Na podlagi vseh petih interventnih zakonov so na ZRSZ prejeli skupaj več kot 95.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače. Doslej so bile rešene že praktično vse vloge na podlagi prvih štirih interventnih zakonov.

11.11.2020
NOVICE Danes nakazilo MTD in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok Mesečni temeljni dohodek prejelo več kot 25.800 upravičencev, izgubljen dohodek pa 120 upravičencev. 10.11.2020
NOVICE Potrdilo za karanteno boste na NIJZ dobili kar prek e-pošte Za delavce in samozaposlene bo kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, služilo potrdilo NIJZ. Sprva je bilo navodilo MZ, da se mora delodajalec obrniti na medicino dela ali na osebnega zdravnika delavca, samozaposleni pa na osebnega zdravnika. Sedaj potrdilo dobite na NIJZ tako, da jim pošljete elektronsko sporočilo. 09.11.2020
NOVICE OPSV - obračun prispevkov za socialno varnost in COVID-19

V zvezi z odsotnostjo samostojnih zavezancev za plačilo prispevkov za socialno varnost v povezavi z epidemijo bolezni COVID-19 ter upravičenost do bolniškega staleža in nadomestila je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil pojasnilo.

05.11.2020
NOVICE Zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

04.11.2020
NOVICE Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu NIJZ je izdal kratka navodila za pridobitev potrdila za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu. 03.11.2020
NOVICE Minister predstavil ukrepe, ki so predvideni v PKP6 Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je predstavil ukrepe, ki so predvideni v PKP6, predvsem pa bo posebna pozornost namenjena najbolj ranljivim podjetjem. 03.11.2020
NOVICE Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila Ali vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas? In vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene? 02.11.2020
NOVICE Naslednje izplačilo nadomestila za začasno čakanje na delo predvidoma 2. novembra ZRSZ sporoča, da bodo zahtevki za začasno čakanje na delo za avgust 2020 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 izplačani predvidoma v ponedeljek, 2. novembra 2020, v višini dobrih 2 milijonov EUR. Za začasno čakanje na delo do sedaj izplačanih 292,4 milijona EUR. 29.10.2020
NOVICE Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 EUR do 750 EUR FURS je pripravil pojasnila glede najpogostejših vprašanj v zvezi s pridobitvijo MTD. Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december je že na voljo. Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. 12. 2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. 27.10.2020
NOVICE Več kot 4.300 vlog za nakup zaščitne opreme Slovenski podjetniški sklad je na Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme, ki je bil objavljen 3. julija 2020 doslej prejel že več kot 4.300 vlog v skupni vrednosti več kot 12,5 milijonov evrov. 26.10.2020
NOVICE Nova pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni)(velja od 24.10. do 31.12.2020) Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. oktobra 2020, uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). 24.10.2020
NOVICE S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo

V času epidemije FURS naproša zavezance, da raje kot da osebno hodite na urade, z nami poslujete elektronsko ali se informirate prek spleta oziroma telefona.

22.10.2020
NOVICE Nacionalnih ukrepi držav dostopni na enotnem koronskem zemljevidu EU Objavljen je enoten zemljevid zelenih, oranžnih, rdečih in sivih območij v EU, ki naj bi izboljšal preglednost in predvidljivost nacionalnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ter čim bolj zavaroval svobodno gibanje oseb v schengenskem prostoru. 19.10.2020
NOVICE FURS: Izvajanje nadzora nad uvozom opreme za zaščito ust in nosu – dopolnitev Finančna uprava v sodelovanju s pristojnima organoma za izvajanje nadzora nad trgom opreme za zaščito predela ust in nosu – zaščitne maske: tržni m inšpektoratom in javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke vam v nadaljevanju podajajo navodila za izvajanje nadzora nad uvozom omenjenih mask. 13.10.2020
NOVICE Mobilna aplikacija #OstaniZdrav: odslej na voljo podatki o številu izdanih TAN kod Na podlagi pridobljenega pozitivnega mnenja Urada informacijskega pooblaščenca smo začeli z objavljanjem števila tako imenovanih TAN kod, ki jih NIJZ izdaja uporabnikom prostovoljne aplikacije za varovanje zdravja #OstaniZdrav. Podatki se bodo dnevno osveževali, prav tako so dostopni tudi podatki o številu prenosov aplikacije. 13.10.2020
NOVICE Javni razpis SPS: Hitro in enostavno do mikrokredita v samo 6 korakih Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis z namenom zagotovitve ugodnih virov financiranja v skupni višini 56,6 milijonov evrov.  S sredstvi bi lahko v letih 2020 in 2021 skupno podprl okoli 2.200 projektov, od tega je do konca leta 2020 kar 400 podjetij, ki so utrpela škodo zaradi vpliva izbruha COVID-19. 12.10.2020
NOVICE Vladni načrt sprejemanja omejevalnih ukrepov glede na dosežene parametre Kakšen je seznam nabora vladnih ukrepov pri oranžni oziroma rdeči fazi? Ukrepi so vezani na pojav števila okužb in število hospitaliziranih, tudi na intenzivni negi. V skrajnem primeru se obeta tudi vnovično zapiranje dejavnosti, prepoved gibanja med občinami oziroma kar prepoved izhodov, razen nujnih izjem. 12.10.2020
NOVICE Pojasnila glede merjenja telesne temperature

Kakovostna meritev temperature je odvisna od različnih dejavnikov in ker je ta tematika v trenutnih razmerah širjenja virusa Sars-Cov-2 zelo aktualna, terja tudi nekaj pojasnil.

29.09.2020
NOVICE Spletna stran goriva.si MGRT je vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si prikazuje maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. 29.09.2020
NOVICE Z uredbo nove spremembe na seznamih držav Danes so se na rdeči seznam uvrstili nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske, Avstrije in Hrvaške, Italija se uvrsti na oranžni seznam, Poljska in Srbija pa na zelenega. 28.09.2020
NOVICE Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust ZRSZ obvešča, da lahko od torka, 22. septembra, oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za avgust. 22.09.2020
NOVICE Podjetja, izkoristite razpis za brezplačne maske in razkužila za roke! Do 31. 10. lahko slovenska podjetja z najmanj petimi zaposlenimi pridobijo za 200 EUR brezplačne zaščitne opreme na enega zaposlenega. Javni poziv je objavil Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. 18.09.2020
NOVICE Novi ukrepi: Spremembe pri nošenju mask, priporočilo o delu od doma in merjenje temperature ob vstopu v delovne prostore Vlada je na današnji seji sprejela predlog ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb Od konca tedna bo obvezno nositi maske na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi. Učenci od 7. razreda naprej bodo morali nositi maske tudi med poukom, prav tako vzgojitelji in učitelji. Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo. 17.09.2020
NOVICE Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič je predstavil predlog ukrepov po posameznih sklopih.

17.09.2020
NOVICE Ukrepi na področju zajezitve COVID-19 v delovnih organizacijah Podjetja se bodo nevarnostim okužbe z virusom morala prilagajati na različne načine. Na NIJZ poudarjajo, da tudi v delovnih organizacijah veljajo vsi splošni preventivni ukrepi. Uporaba mask, razkuževanje rok, vzdrževanje medsebojne razdalje in dodatno, zelo priporočljivo dnevno merjenje telesne temperature ob prihodu na delo. 16.09.2020
NOVICE Uporaba centralnega sistema INF za gospodarske subjekte Evropska Komisija je v sodelovanju z državami članicami, tako za gospodarske subjekte kot za carinske organe, vzpostavila informacijsko podprt sistem (INF), namenjen elektronski izmenjavi informacij, povezanih z postopki oplemenitenja. Sistem INF se bo v Sloveniji začel uporabljati 1. 10. 2020. 14.09.2020
NOVICE Prenehanje delovanje klicnega centra BON ob vikendih in praznikih Zaradi zmanjšanega števila klicev z 12. 9. 2020 klicni center za turistične bone ne bo več deloval ob vikendih. Sicer pa bo klicni center še naprej deloval med delovniki po spodnjem razporedu. 11.09.2020
NOVICE SID banka: Mikroposojila za MSP (MSP mikro) Sklad Skladov za mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike ponuja mikroposojila. 10.09.2020
NOVICE Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRSZ že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, boste predvidoma od četrtka, 10. septembra, od 12. ure lahko oddali prva zahtevka za izplačilo subvencije. 04.09.2020
NOVICE Vlada razrešila generalnega direktorja FURS Petra Jenka in začasno imenovala Ireno Nunčič Vlada Republike Slovenije je na 84. dopisni seji razrešila Petra Jenka s položaja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije ter na to mesto za vršilko dolžnosti imenovala dosedanjo državno sekretarko na Ministrstvu za finance Ireno Nunčič. 01.09.2020
NOVICE ZRSZ objavil ukrepe Aktivne politike zaposlovanja Želite preizkusiti kandidate na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Želite spoznati in usposobiti mlade za konkretno delo, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Poglejte si aktualne programe. 28.08.2020
NOVICE Spodbude za digitalno transformacijo podjetij Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19). Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v času epidemije koronavirusa ugotovila, da potrebujejo izboljšanje digitalnega načina poslovanja, lahko zdaj dobijo sofinanciranje s strani SPS. Sofinanciranje se izvaja na način, da SPS po končani investiciji refundira del upravičenih stroškov. 27.08.2020
NOVICE IP: Na voljo je uraden vzorec pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je drugi evropski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, ki je uspešno pripravil standardna pogodbena določila za ureditev pogodbenega razmerja med upravljavci in obdelovalci podatkov in jih je potrdil  Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov (EDPB), kot to zahteva Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Standardna pogodbena določila so dostopna so na tej povezavi.

26.08.2020
NOVICE Vloga za povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do vključno 25. 8. 2020 ter oddali REK obrazec na FURS, boste prejeli povračilo za čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020. 

25.08.2020
NOVICE Katere izjeme veljajo za prehajanje meje od danes dalje Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Povzemamo izjeme, za prehod meje brez karantene, ki veljajo v vstopu v Slovenijo iz sosedskih držav. 21.08.2020
NOVICE Objavljamo novi rdeči seznam držav Vlada se je na 28. redni seji včeraj seznanila s poslabšano oceno epidemiološke situacije in črtala več držav z zelenega seznama ter sprejela seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam), ki bo veljal v skladu s četrtim odstavkom 9. člena odloka od 21. avgusta 2020. Seznam objavljamo v nadaljevanju. 21.08.2020
NOVICE Nova aplikacija za ohranitev zdravja in drugi priporočljivi ukrepi

Pri zajezitvi širjenja virusa COVID-19 nam je lahko v pomoč tudi nova mobilna aplikacija #OSTANIZDRAV.

20.08.2020
NOVICE Do konca avgusta rok za vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči

MDDSZ opozarja vsa podjetja, ki so bila na podlagi interventnih zakonov upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP-A, na rok za vložitev vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči, ki se izteče 31. 8. 2020.

20.08.2020
NOVICE Ali ste vedeli, da lahko vse davke plačate kar iz eDavkov?

Spletno plačilo neposredno iz eDavkov omogoča enostavno plačilo vseh davkov skupaj z enim plačilnim nalogom. To možnost plačevanja že uporablja približno 500 zavezancev, za enkrat je na voljo za uporabnike Abaneta in NLB klika.

18.08.2020
NOVICE SPS: Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) Slovenski podjetniški sklad je 14. avgusta 2020 v Uradnem listu RS št. 110/2020 objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19). 17.08.2020
NOVICE Priprava izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021 do 2022 Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Informacijo o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021 do 2022. 14.08.2020
NOVICE ZRSZ: Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta, rok za oddajo zahtevka je 17. avgust 2020 ZRSZ obvešča delodajalce, da morajo oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače na portalu za delodajalce do 17. avgusta.  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020.
12.08.2020
NOVICE Rok za vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine se izteče 31. 8. 2020 Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31. 8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine. 07.08.2020
NOVICE Slovenija je položaj na IMD lestvici konkurenčnosti po dveh letih znova izboljšala Objava vsakoletne lestvice konkurenčnosti držav, ki jih zajema raziskava Mednarodnega inštituta za menedžment (IMD) iz Lozane, vselej vzbudi veliko zanimanje svetovne javnosti. Slovenija je del te raziskave od leta 1999. Takrat smo zasedali 43. mesto. 06.08.2020
NOVICE Likvidnostna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih Slovenski regionalno razvojni sklad je kot protikoronski ukrep za ohranjanje gospodarske aktivnosti za mikro, mala in srednja velika podjetja objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1. 04.08.2020
NOVICE Nova linija neposrednih kreditov za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Kreditov za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo. 03.08.2020
NOVICE ZRSZ: 10. avgusta zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za čakanje na delo ali višjo silo ZRSZ sporoča, da bodo 10. 8. 2020 izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki ste ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A). 03.08.2020
NOVICE Odložitev začetka uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema »vse na enem mestu - VEM« FURS sporoča, da je prišlo do šestmesečna odložitev začetka uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema »vse na enem mestu - VEM«.Širitev uporabe sistema »vse na enem mestu - VEM« se začne uporabljati s 1. 7. 2021. 31.07.2020
NOVICE Spremembe na epidemioloških seznamih držav Od 31. julija 2020 veljajo nekatere spremembe na zelenem (vstop brez karantene) in rdečem (14-dnevna karantena) seznamu držav. Vlada RS je med drugim z zelenega seznama črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado ter dodala določene administrativne enote Španije. Na rdečega pa je uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo in tudi določene administrativne enote Španije. 31.07.2020
NOVICE Možnost delnega povračila nadomestila plače podaljšana do konca avgusta Vlada RS je sklepom do konca avgusta podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV). 27.07.2020
NOVICE Izvajanja ukrepov iz prvega poglavja 20.a člena ZIUZEOP Ministrstvo za finance je v dokumentu številka 449-37/2020/1 z dne 14.7.2020 pripravilo pojasnila v povezavi z izvajanjem 20.a člena  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). 24.07.2020
NOVICE Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo v juniju Na portalu za delodajalce je omogočena oddaja zahtevkov za izplačilo povračila nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo v juniju 2020. 23.07.2020
NOVICE Podatki o unovčevanju turističnih bonov FURS je pripravil osnovne informacije in statistične podatke na področju turističnih bonov v prvem mesecu unovčevanja. 20.07.2020
NOVICE Spremembe na seznamih držav in novosti pri vročanju odločb o karanteni Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Osebe, ki jim bo odrejena karantena, bodo lahko od 20. julija v Slovenijo vstopale na kateremkoli mejnem prehodu, za vročanje odločb o karanteni, tudi v notranjosti države, pa bodo odslej skrbeli policisti. 17.07.2020
NOVICE Povečan inšpekcijski nadzor tudi na področju prometa V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvijo njenih posledic se ob povečanem nadzoru zdravstvene inšpekcije povečuje tudi inšpekcijski nadzor na področju prometa, ki ga izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo. 16.07.2020
NOVICE Razlog za pozitivna stanja na eKartici Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali so sporočili iz FURS. 13.07.2020
NOVICE Veljati je začela sprememba presečnega datuma za ponudnika na področju turizma, pri katerem se bon lahko unovči Pri ponudnikih storitev, ki po novem izpolnjujejo pogoje za unovčevanje bonov, bo mogoče bon unovčiti za storitve (nastanitve), opravljene od dneva veljavnosti zakona naprej, to je od 11.7.2020 dalje. 13.07.2020
NOVICE Zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo (posodobljeno)

Zaradi nujnosti upoštevanja vseh postopkov pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna bodo na ZRSZ 10. avgusta izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A).

09.07.2020
NOVICE Parkirni listek ali račun iz restavracije ne bosta več dovolj Z dopolnitvijo 2. odstavka 9. člena odloka se jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo covid-19 (države na rdečem seznamu). 08.07.2020
NOVICE Zdravstveni inšpektorat bo poostreno nadziral gostinske lokale Andreja Mojškrc z zdravstvenega inšpektorata je napovedala, da bo zdravstveni inšpektorat v prihodnjih dneh poostreno nadziral spoštovanje navodil za preprečevanje okužb s koronavirusom v gostinskih lokalih. Inšpektorji bodo preverjali predvsem zagotavljanje primernega razmika med mizami in razpoložljivost razkužil. 08.07.2020
NOVICE Kako FURS pomaga zavezancem, da lažje izpolnjujejo davčne obveznosti? Od 20. 6. 2020 dalje davčni zavezanci ne morejo več zaprositi za odlog oz. obročno plačilo davka v skladu s pogoji Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. 07.07.2020
NOVICE Omogočen je nov RZPP AJPES sporoča, da je vzpostavil prenovljen Register neposestnih zastavnih pravic in premičnin (RZPP). Kvalificiranim uporabnikom prenovljen RZPP omogoča samostojen vpis ter pregled nad lastnimi in drugimi vpisi. 03.07.2020
NOVICE ZRSZ: Omogočena je oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo ZRSZ obvešča delodajalce, da je od  1. julija na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo.  Delodajalci oddate končno poročilo za povračilo nadomestila plače, ki ste ga zaradi začasnega čakanja na delo ali odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile uveljavljali na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). 02.07.2020
NOVICE Napovedana sprememba: pri kom se lahko unovčijo boni? Vlada RS je sicer na seji dne 28. 6. 2020 sprejela popravek zakona, s katerim naj bi odpravila presečni datum 13. 3. 2020. 01.07.2020
NOVICE Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2019 AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2019. 01.07.2020
NOVICE Peta tranša mesečnega temeljnega dohodka

Danes so samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci prejeli nakazilo mesečnega temeljnega dohodka. Od 24.4.2020, ko je bilo izplačano prvo nakazilo, je do danes prejelo mesečni temeljni dohodek 51.480 zavezancev v skupni višini 83.165.876,72 EUR

24.06.2020
NOVICE Javna objava letnih poročil za leto 2019 Dne 19.06.2020 je AJPES izvedel »masovno« javno objavo letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2019. 22.06.2020
NOVICE Ponovno omogočena unovčitev že rezerviranih bonov, 21. 6. 2020 Na receptorskem portalu so na FURS beležili občasne težave v postopku unovčevanja turističnih bonov. Pri unovčevanju bonov je receptorjem javilo napako: ˝Prišlo je do nepričakovane napake. Poskusite znova in če se napaka ponovi, stopite v stik s tehnično podporo eDavki.˝ 21.06.2020
NOVICE ZRSZ: Oddaja končnih poročil za povračilo nadomestila plače od 30. junija Končno poročilo k vaši vlogi za povračilo nadomestila plače zaposlenih na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile boste lahko na portalu za delodajalce oddali od 30. junija. Prosijo, da to storite do konca julija 2020. 19.06.2020
NOVICE Turistične bone je že mogoče unovčiti FURS obvešča, da od včeraj (od 23:30) že deluje receptorski portal za unovčevanje turističnih bonov. To pomeni, da lahko upravičenci že unovčijo svoje bone pri ponudnikih turističnih storitev. Danes ob 7:00 je bila pri enem izmed turističnem ponudniku že izvedena prva rezervacija bona. 19.06.2020
NOVICE Ali boste kot ponudnik storitev sprejemali turistične bone? Če doslej še niste sami uporabljali eDavkov, pravočasno poskrbite za vse pravice. 18.06.2020
NOVICE Izpolnjeno izjavo o prenosu bona oddajte receptorju in NE na FURS! Vse upravičence bonov FURS obvešča, da morajo imeti vse izjave o prenosu bona (podpisane!) s seboj v nastanitvi, kjer bodo bon unovčili. 18.06.2020
NOVICE Ponudniki turističnih bonov: začnite s testiranjem sistema Na BETA eDavke je že nameščen sistem za unovčevanje turističnih bonov – receptorski portal. Vsi ponudniki, ki bodo unovčevali bone, lahko začnejo s testiranjem. 16.06.2020
NOVICE Najpogostejša vprašanja na temo bonov Vlada Republike Slovenije je uvedla bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. V nadaljevanju objavljamo nekaj najpogostejših vprašanj in praktičnih primerov v zvezi z njihovo uporabo. 15.06.2020
NOVICE Kdo bo prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 24. 6. 2020? Nekateri zavezanci, ki so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka za maj (ali april ali marec), pa tega 10. 6. 2020 niso prejeli, bodo nakazilo dobili 24. 6. 2020. 15.06.2020
NOVICE MGRT: Najpogostejša vprašanja na temo bonov in sobodajalstva MGRT je izdal najpogostejša vprašanja na temo bonov, sobodajalstva, ki so bili izdani za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. 12.06.2020
NOVICE Vloga za delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Od 12. junija lahko delodajalci oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE).

11.06.2020
NOVICE FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih (posodobljeno)

Finančna uprava je v zvezi s koriščenjem turističnih bonov objavila dokument - Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih.

10.06.2020
NOVICE Kako lahko unovčim turistični bon? Enostavno: na lokaciji turističnega objekta z vašo osebno izkaznico. Oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. 3. 2020 bo lahko od 19. 6. do 31. 12. 2020 zelo enostavno unovčila bon pri turističnih ponudnikih za nastanitve v Sloveniji. Upravičencu bon pripada avtomatično, in sicer kot dobroimetje, ki ga vodi Finančna uprava v sistemu eDavki. Bona upravičenec ne bo prejel v fizični obliki. 09.06.2020
NOVICE ZRSZ: Sezonska dela v letu 2020 Na ZRSZ vam tako kot vsako leto zagotavljajo informacije o predvidenih možnostih občasnega sezonskega dela. Vendar pa bodite pozorni pri opravljanju priložnostnega dela na podlagi pogodb civilnega prava (npr. podjemna pogodba),saj se vam denarno nadomestilo zniža, če prejmete dodatni dohodek več kot 200 evrov (neto) na mesec oz. več kot 400 evrov (neto) v kmetijstvu. 08.06.2020
NOVICE MDDSZ: Interventni ukrepi na področju štipendiranja Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. Na tem mestu objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore. 05.06.2020
NOVICE MDDSZ: Ukrep čakanje na delu in skrajšani delovni čas MDDSZ je objavil pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Oba ukrepa sta namenjena ohranjanju čim več delovnih mest. 05.06.2020
NOVICE MDDSZ: Odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile, letni dopust in regres Ukrepi s področja MDDSZ, sprejetih za čas epidemije, s 1. junijem oziroma s preklicem epidemije COVID-19, niso več v veljavi. Objavljajo odgovore na najpogostejša vprašanja glede odsotnosti z dela zaradi višje sile, kot je npr. za primer varstva otroka, ki ne sme v vrtec ali šolo ali v primeru odrejene karantene. Delavec naj v primeru nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile delodajalca obvesti o vseh relevantnih okoliščinah odsotnosti. Dodatno objavljajo aktualne informacije glede regresa in letnega dopusta. 04.06.2020
NOVICE FURS: Trenutno so naši klicni centri preobremenjeni Zaradi informativnih izračunov dohodnine, ki jih zavezanci prejemajo v teh dneh, so klicni centri finančne uprave trenutno preobremenjeni in je zvezo težko dobiti. 03.06.2020
NOVICE Zviševanje nivoja varnosti spletnih storitev AJPES (15.6.2020) AJPES ponovno obvešča, da bodo dne 15.6.2020 ukinili uporabo protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 in izvedli prehod na uporabo protokola TLS 1.2. 03.06.2020
NOVICE Pravice iz javnih sredstev, ki iztečejo konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane Od 1. 6. 2020 dalje se pravice iz javnih sredstev ne bodo več avtomatično podaljšale, kot je to veljalo v času pandemije in veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( ZIUZEOP). 29.05.2020
NOVICE Izteka se prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja Z majem se izteka prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja zavezancev, ki bo od 1. junija 2020 mogoče le še na portalu eUprava. 27.05.2020
NOVICE ZRSZ: V petek 29. maja nova izplačila po interventnih zakonih Do sedaj sta bili izvedeni dve izplačili v skupni vrednosti 35 milijonov evrov 21.900 delodajalcem za 94.500 zaposlenih, medtem ko je tretje majsko izplačilo predvideno ta petek, 29. 5. 2020. Trenutno je za te namene na voljo skupaj 157 milijonov evrov. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna glede na potrebe. 26.05.2020
NOVICE FURS: Vmesna tranša mesečnega temeljnega dohodka V petek, 22. 5. 2020 so mesečni temeljni dohodek prejeli tisti upravičenci, ki so bili z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki iz tega statusa za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka. 25.05.2020
NOVICE ZRSZ: Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače Na Portalu za delodajalce ZRSZ je od začetka tedna na voljo aplikacija za preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). 22.05.2020
NOVICE Preklic dela na domu Inšpektorat za delo obvešča delodajalce, da obveščanje o preklicu dela na domu ni potrebno. 21.05.2020
NOVICE Na portalu ZRSZ lahko delodajalci pregledujejo izplačila ZRSZ obvešča, da je nadgradil portal za delodajalce. Omogočen je pregled izplačil, ki so jih delodajalci prejeli iz naslova povračil nadomestil plače po interventnih zakonih. Omogočen je tudi podrobnejši pregled po delavcih. Modul se nahaja na istem mestu kot sama vloga, prikaže se delodajalcem, ki so prejeli vsaj eno izplačilo. 19.05.2020
NOVICE ZRSZ: Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagojeni tudi programi aktivne politike zaposlovanja Z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 in izboljšanja socialnega položaja ljudi, je ZRSZ danes objavil spremembo Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020, ki je namenjeno spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine. 15.05.2020
NOVICE Rok za vložitev vloge na ZRSZ za karanteno Povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene ureja ZIUPPP. Vlogo je potrebno vložiti na ZRSZ. Kakšen pa je rok? 15.05.2020
NOVICE Podaljšan rok za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov do 31.5.2020 Izjava, ki je sicer od 13.4.2020 na voljo na eDavkih, je temu ustrezno že prilagojena. 14.05.2020
NOVICE ZPIZ: Oddajanje vlog pravnih oseb samo preko storitve BiZPIZ ZPIZ naslavlja delodajalce, podjetja in druge organizacije (pravne osebe), da lahko po pooblastilu druge osebe oddajajo vloge oziroma zahteve le preko storitve BiZPIZ (BiZPIZ). 14.05.2020
NOVICE ZRSZ: Obveščanje o napotitvi nazaj na delo Kako ZRSZ obveščate, če zaposlene na začasnem čakanju med tem pokličete nazaj na delo? 13.05.2020
NOVICE ZRSZ: Izvedeno prvo izplačilo delodajalcem za povračilo nadomestila plače V ponedeljek, 11. maja, je ZRSZ v okviru izvajanja Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) nakazal dobrih 27,5 milijona EUR za več kot 74.000 zaposlenih. 12.05.2020
NOVICE AJPES: Udeležba v obveznem pobotu je pogoj za pridobitev kredita s poroštvom RS Na podlagi sprejetih interventnih ukrepov boste lahko pri bankah in hranilnicah zaprosili za odobritev likvidnostnega kredita s poroštvom države. Med pogoji za prevzem poroštva je tudi vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES. 12.05.2020
NOVICE ZZZS: Spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela, zdraviliškem zdravljenju in sanitetnih prevozih Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020) določa dva začasna ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19: • pristojnost za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače; • način odločanja o podaljšanju (trajanju) zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni. 12.05.2020
NOVICE FURS: Poenostavitev eDavkov za zakonite zastopnike podjetij V eDavkih je na voljo nova funkcionalnost, ki odpravlja administrativne ovire. Namenjena je zakonitim zastopnikom poslovnih subjektov. Tem je po novem kot fizičnim osebam omogočen sistemski dostop do profila poslovnega subjekta, ki ga zastopajo kot zakoniti zastopniki. To pomeni, da je oddajanje obrazcev, eVročanje dokumentov in vpogled v podatke poslovnega subjekta omogočeno tudi zakonitim zastopnikom, ki vstopajo v portal z uporabo svoje davčne številke in gesla. 12.05.2020
NOVICE Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov (s priloženo izjavo) Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki so že prejeli mesečni temeljni dohodek (MTD) oziroma so bili oproščeni plačila prispevkov na podlagi vložene Izjave o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti (obrazec COVID19) in so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali želijo vrniti prejeta upravičenja iz drugih razlogov, lahko prek portala eDavki vložijo Izjavo o vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov (obrazec NF_COVID19Vracilo). 11.05.2020
NOVICE Prva povračila nadomestila plače za več kot 75.000 zaposlenih izplačana 11. maja 2020

V ponedeljek, 11. 5. 2020, bo ZRSZ za povračilo nadomestila plač izplačali 27,7 milijona evrov za 75.190 zaposlenih, za katere ste delodajalci do 30. 4. 2020 oddali obrazce REK z navedbo vrste dohodka 1004.

09.05.2020
NOVICE Finančna uprava drugič nakazuje mesečni temeljni dohodek Nakazilo bo danes prejelo 37.516 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 30. 4. prek eDavkov vložili izjavo. 08.05.2020
NOVICE AJPES: Ne-poročanje podatkov o neporavnanih obveznostih z oznako R v RTR (Ne)poročanje podatkov o neporavnanih obveznostih (oznaka »R«) ob uveljavitvi ZIUZEOP in /(ne)transparentnost podatkov o poslovanju poslovnih subjektov. 08.05.2020
NOVICE Sprememba teka rokov za prijavo terjatev – zaradi epidemije V postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih, v katerih je bil sklep o začetku postopka izdan do 30.3.2020, je bil spremenjen tek rokov za prijavo terjatev. 07.05.2020
NOVICE Ali želite vrniti mesečni temeljni dohodek? Posebna izjava bo na voljo od 11. maja dalje Na Finančno upravo RS se je obrnilo nekaj zavezancev, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD), ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali pa želijo uveljavljati neke druge področne pomoči, ki se izključujejo z uveljavljanjem MTD. To bodo lahko storili od 11. maja 2020 dalje, ko bo za ta namen zgolj v eDavkih objavljena posebna IZJAVA (v papirnati obliki je ni mogoče vložiti). Na podlagi izjave bo Finančna uprava RS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev. 07.05.2020
NOVICE Zahtevki za nadomestilo plače za COVID-19 se vlagajo na ZZZS Na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi za obdobje, ki je sicer bremenilo delodajalca oziroma samostojnega zavezanca. 06.05.2020
NOVICE Pojasnilo v zvezi s podaljšanjem starševskega dopusta v času epidemije COVID-19 Na MDDSZ prejeli več vprašanj glede morebitnega podaljšanja starševskega dopusta v času epidemije Covid-19. V zvezi s tem pojasnjujejo, da epidemija ne more biti razlog za podaljšanje starševskega dopusta. 04.05.2020
NOVICE Elektronska oddaja zahtevka COVID-19 za refundacijo nadomestila plače - za delodajalce ZZZS je vzpostavil novo spletno stran za delodajalce za elektronsko oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plač na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi COVID-19 na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Zahtevke na ta način oddajo zavezanci, ki so poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije. Zahtevke je možno oddati najpozneje do 30. 9. 2020. 30.04.2020
NOVICE Reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače Na ZRSZ so okrepili ekipe sodelavcev za reševanje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo in odsotnosti iz razlogov višje sile. 28.04.2020
NOVICE Okužb v podjetjih si ne moremo privoščiti Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, je v znamenju pozivov k ukrepom na delovnem mestu ob pandemiji covida-19. "Nikakor si ne moremo privoščiti okužb v podjetju, ker bi bila proizvodnja nato ustavljena za dlje časa," je v  intervjuju poudarila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak. 28.04.2020
NOVICE MDDSZ: Predlagani ukrepi v noveli zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v že v okviru prvega zakona pripravili ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. S predlagano novelo, ki še ni sprejeta v Državnem zboru, odpravljajo nekaj nejasnosti, ki so se že pokazale v praksi pri izvajanju prvega zakona. Predvsem pa dodajajo nov širok nabor ukrepov za zajezitev posledic pandemije Covid 19. 24.04.2020
NOVICE MGRT: Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. 23.04.2020
NOVICE Navodila za delodajalce in sezonske delavce v času karantene in po njej Ministrstvo za zdravje je objavilo navodila za delodajalce, kako naj ravnajo sezonski delavci v času karantene in po njej, da ne bo prišlo do nepotrebnih in nenamernih kršitev. 23.04.2020
NOVICE Odprta je elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili elektronsko vlogo za izvedbo nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom. Dosegljiva je na portalu eUprava - rok za oddajo ne zastara. 21.04.2020
NOVICE ZRSZ: Sporočanje sprememb med začasnim čakanjem zaposlenih na delo Delodajalci, uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo? Če jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate Zavod o tem predhodno obvestiti. 21.04.2020
NOVICE Do višje bolniške upravičeni tudi oboleli za covidom-19, ki jim okužba ni bila dokazana s testom Pri varuhu človekovih pravic so na ministrstvu za zdravje posredovali zaradi razlikovanja v višini bolniškega nadomestila med tistimi z dokazano boleznijo covid-19 in obolelimi, ki niso bili testirani. Dosegli so, da so do višjega nadomestila upravičeni tudi denimo družinski člani obolelih za covidom-19, ki so imeli respiratorno obolenje. 20.04.2020
NOVICE Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na javne razpise Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da lahko upravičenci še vedno oddajo vloge na javne razpise, čeprav so roki za oddajo vloge že potekli. Vloge lahko oddajo do izdaje sklepa Vlade RS, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, oziroma najdlje do 1. julija. 20.04.2020
NOVICE ZRSZ: Oddaja vlog po ZIUZEOP - Pomembno obvestilo!

Zaradi iztekajočega roka za oddajo vloge po interventnem zakonu, so linije Zavoda danes zelo obremenjene. Veliko delodajalcev je šele pričelo z urejanjem registracije na portalu oz. s pooblaščanjem za delo na portalu. Nekateri lahko naletijo tudi na nepredvidene tehnične težave, zato jih skrbi, ali bodo pravočasno oddali vloge po ZIUZEOP. 

17.04.2020
NOVICE MDDSZ: Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

Delodajalci že lahko uveljavljajo ukrepe, ki jih je država sprejela kot pomoč pri ohranjanju delovnih mest. Na MDDSZ so zbrali pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plača zaradi odrejene karantene.

17.04.2020
NOVICE MDDSZ: Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah (posodobljena informacija 16. 4. 2020)

Na MDDSZ so ponovno ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

16.04.2020
NOVICE Obveščanje o prometnih ukrepih na območju EU v času epidemije COVID-19

Finančna uprava je objavila seznam prometnih ukrepov po posameznih državah članicah, dodatne informacije o mejnih ukrepih in potovalnih nasvetih so objavljene na strani Evropske komisije o potovanju in transportu.

16.04.2020
NOVICE ZRSZ: Navodila za povračilo nadomestila plače

Namenjeni so ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).

15.04.2020
NOVICE FURS: Navodila za uveljavljanje pravice do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ureja pravico do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov, do katerih so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. 14.04.2020
NOVICE Preverjanje dokazil o preferencialnem poreklu v okviru upravnega sodelovanja v času trajanja krize COVID-19 Evropska komisija je v zvezi s preverjanjem dokazil o preferencialnem poreklu pripravila dokument, v katerem je navedena priporočena praksa, ki naj bi se uporabljala v času krize COVID-19. 14.04.2020
NOVICE ZRSZ: Vloga za povračilo izplačila nadomestila plače - vprašanja in odgovori

ZRSZ je objavil odgovore na pogosta vprašanja delodajalcev o izvajanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); ki je bil objavljen, 10. aprila 2020, v Uradnem listu št. 49/2020.

14.04.2020
NOVICE Najpogostejši primeri REK za izplačila po ZIUZEOP Finančna uprava je objavila najpogostejše primere predlaganja REK-1 za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih po ZIUZEOP. 10.04.2020
NOVICE FURS: Onemogočena oddaja obrazcev REK-1, PNiPD, OPSVZ, OPSVL in OPSVK Zaradi prilagoditve nekaterih obrazcev na podlagi interventnega zakona bo oddaja teh obrazcev onemogočena do predvidoma 23. aprila. Delodajalci bodo imeli čas oddati REK-1 obrazce za izplačane dohodke iz delovnega razmerja v mesecu marcu najkasneje do 30. 4. 2020. Oddaja REK-1 obrazca za izplačilo kriznega dodatka (VD 1190) in oddaja obračuna prispevkov za delodajalce, ki niso plačniki davka (PNiPD)bo omogočena v začetku maja. 09.04.2020
NOVICE ZRSZ: V pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ZSRS obvešča delodajalce, da dosedanjo vlogo za začasno čakanje na delo do nadaljnjega umikajo s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo pripravljajo novo vlogo, ki jo bo v kratkem možno oddati na tem portalu. 08.04.2020
NOVICE Spodbujanje zaposlovanja v času krize – odslej mesečno izplačevanje subvencij

Zavod RS za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil spremembe treh že obstoječih programov aktivne politike zaposlovanja (njihovo izvajanje je predvideno do leta 2023). Glavna sprememba javnih povabil je sprememba načina izplačevanja subvencij, saj se uvajajo izplačila mesečnih subvencij za zaposlovanje.

06.04.2020
NOVICE Spletni seminar: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (5. del)

Obveščamo vas, da je brezplačno na voljo posnetek izvedenega spletnega seminarja: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (5. del)  z dr. Nano Weber.

05.04.2020
NOVICE Evropska komisija: Usmeritve za izvajanje carinske zakonodaje v trenutnih razmerah povezanih z virusom COVID-19

Evropska komisija je na podlagi vprašanj in pobud držav članic ter gospodarstva, pripravila dokument, v katerem je povzela ključna vprašanja in podala usmeritve za delovanje v kriznih razmerah. V nadaljevanju povzemamo bistvene vsebine, ki so pomembne za izvajanje carinske zakonodaje v tem obdobju.

04.04.2020
NOVICE Informacije - poslovanje po državah Center za mednarodno poslovanje pri GZS spremlja in ažurno objavlja dokument o razvoju dogodkov in okoliščinah za poslovanje v izbranih državah, partnericah Slovenije (27) in povezanih vsebinah (odzivi podjetij, sejmi). 02.04.2020
NOVICE Nujno obvestilo strankam glede prijave začasnega prebivališča Upravne enote obveščajo stranke, da zaradi epidemije in vseh ukrepov, s katerimi se poskuša zamejiti okužbe, do nadaljnjega osebno ali preko pooblaščenca prijave začasnega prebivališča NI mogoče opraviti. 01.04.2020
NOVICE Spletni seminar: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (2. del) Obveščamo vas, da je brezplačno na voljo posnetek drugega izvedenega spletnega seminarja: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (2. del)  z dr. Nano Weber. 24.03.2020
NOVICE Ukrepi MKGP za zagotavljanje nemotene oskrbe s hrano ter spodbujanje samooskrbe za čas krize Na MKGP so na današnji novinarski konferenci predstavili Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in živil. 24.03.2020
NOVICE Dodatno plačilo za dodatno delo Na Ministrstvu za jvno upravo odločno zanikajo informacije, da je v pripravi predlog o znižanju plač zaposlenih v javnem sektorju, kot posledici virusne epidemije. Izpostavljajo, da so vse napore intenzivno usmeril v zagotavljanje dodatnega plačila za dodatno delo. 23.03.2020
NOVICE Spletni seminar: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (1. del) Obveščamo vas, da je na voljo posnetek prvega izvedenega spletnega seminarja: Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah (1. del)  z dr. Nano Weber. 21.03.2020
NOVICE Varnost zaposlenih: Predlogi ukrepov v podjetjih Za obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Priporočila so pripravljena v sodelovanju z nekaterimi slovenskimi podjetji, ki so takšne ukrepe že vključila v spremenjene poslovne procese. 20.03.2020
NOVICE Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja - Dopolnjena verzija dokumenta

MDDSZ je objavilo dopolnjeno verzijo ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

17.03.2020
NOVICE Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. 16.03.2020
NOVICE Prilagojeno poslovanje SPOT točk in poziv uporabnikom k uporabi elektronskih storitev portala SPOT

V času nevarnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2, prosimo vse uporabnike storitev točk SPOT Svetovanje in SPOT Registracija, da vsa osebna svetovanja in registracijske postopke prestavijo. Uporabniki storitev naj se za nujne osebne obiske na regijskih točkah SPOT Svetovanje in SPOT. Registracija predhodno dogovorijo po telefonu e-pošti.

13.03.2020
NOVICE AJPES: Obvestilo društvom –predložitev letnega poročila

AJPES je izdal obvestilo, v katerem sporoča, kako naj ravnajo društva ob oddaji letnega poročila na AJPES.

12.03.2020
NOVICE E-naslov za vprašanja, vezana na koronavirus - korona.mgrt@gov.si

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili ukrepe v podporo ublažitve posledic širjenja virusa SARS-CoV-2, ki se pojavljajo v gospodarstvu. S tem namenom so vzpostavili e-naslov korona.mgrt@gov.si, kjer so vam na voljo svetovalci z informacijami o ukrepih za obvladovanje trenutnih kriznih razmer, povezanih z virusom.

10.03.2020
NOVICE Obvestilo strankam o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom na Ministrstvu za pravosodje začasno spreminjamo postopek obravnave vlog pri overjanju javnih listin za uporabo v tujini.

09.03.2020
NOVICE Slovenija dolg lani znižala na 66,4 % BDP

Slovenija je tudi lani nadaljevala z uspešnim upravljanjem javnega dolga. Po oceni Ministrstva za finance smo ga lani znižali na 66,4 % BDP oziroma 31,85 milijarde evrov, potem ko je leta 2018 znašal 70,4 % BDP oziroma 32,22 milijarde evrov.

09.03.2020
NOVICE Objava Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 28.2.2020 v Uradnem listu RS, št. 12/2020, objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA, za prijavo na dva mednarodna roka v letu 2020. 04.03.2020
NOVICE Pričetek vseevropske kampanje »Prednosti prijavljenega dela« S 1. marcem se v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričenja vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela''(Benefits of declared work). Organizirana kampanja bo potekala do 31. maja 2020 v vseh članicah Evropske unije, z enotnim ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu. 02.03.2020
NOVICE Osrednjeslovenska regija bo za projekte prejela sredstva v višini 45 milijonov evrov Minister Zdravko Počivalšek je s predsednikom Razvojnega sveta Osrednjeslovenske regije Metodom Ropretom podpisal Dopolnitev dogovora za razvoj Osrednjeslovenske regije, ki vključuje skupaj 21 projektov, pri čemer je šest projektov novih. Njihova vrednost znaša 93 milijonov evrov, od tega se bodo v višini več kot 45 milijonov evrov financirali iz sredstev evropske kohezijske politike. 27.02.2020
NOVICE Slovenskim podjetjem omogočeno poslovanje preko Amazon Europe

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zadnjih mesecih intenzivno delalo na omogočanju poslovanja slovenskim podjetjem preko spletne platforme Amazon Europe. Končna rešitev in začetek poslovanja je bilo sicer napovedano za november, vendar se je, zaradi vzpostavitve boljše uporabniške izkušnje podjetij, rok zamaknil. Slovenskim podjetjem je tako od danes naprej omogočeno poslovanje preko Amazon Europe.

19.02.2020
NOVICE DDV: Svet EU sprejel poenostavljena pravila za mala podjetja

Svet Evropske unije je danes sprejel poenostavljena pravila o DDV, ki se uporabljajo za mala podjetja. Namen novih ukrepov je zmanjšati upravno breme in stroške izpolnjevanja obveznosti za mala podjetja ter ustvariti davčno okolje, ki bo pripomoglo k rasti in učinkovitejšemu čezmejnemu trgovanju malih podjetij.

18.02.2020
NOVICE Neposredna elektronska vročitev negativnega potrdila o nekaznovanosti

Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom iz kazenskih evidenc, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem je navedeno, ali je oseba zabeležena v kazenskih evidencah. Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na prosto delovno mesto.

14.02.2020
NOVICE MGRT: Do konca leta planiranih 18 javnih razpisov v vrednosti 51,9 mio evrov

V letu 2020 bomo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio evrov.

07.02.2020
NOVICE Brexit in prehodno obdobje

0d 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 bo v odnosih med EU in Združenim kraljestvom veljalo prehodno obdobje. V tem času bo Združeno kraljestvo še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se ne bodo spremenili.

04.02.2020
NOVICE V februarju dodatni izplačilni dan za denarno socialno pomoč

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaradi težav pri izdaji odločb na centrih za socialno delo, podaljšalo obdobje za odločanje za upravičence do otroškega dodatka in denarne socialne pomoči ter omogočilo dodatni dan izplačila za upravičence do denarne socialne pomoči, ki bo v ponedeljek 10. februarja 2020. Datumi rednih izplačil ostajajo nespremenjeni.

03.02.2020
NOVICE Povabilo delodajalcem Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020. Za izvajanje programa bo letos namenjenih 200.000 evrov, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za delo. 27.01.2020
NOVICE Ukinitev standardov za e-račun e-SLOG 1.6 in e-SLOG 1.6.1 Od 1. 10. 2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo več sprejemala e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0. 24.01.2020
NOVICE Poziv k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoved poostrenega nadzora

MDDSZ poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

17.01.2020
NOVICE Letno poročilo za leto 2019 že lahko oddate

AJPES sporoča, da je aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2019 že na voljo. Obveznost navedenih poslovnih subjektov je tako, da Finančni upravi RS (FURS) in AJPES predložijo letno poročilo za leto 2019. Letno poročilo za leto 2019, ki ga predložite AJPES-u, se upošteva kot priloga k davčnemu obračunu. Zato ga ni potrebno še dodatno pošiljati na FURS. Slednje morate v davčnem obračunu tudi izrecno navesti.

17.01.2020
NOVICE Slovenija z novo izdano obveznico

Republika Slovenija je 7. januarja 2020, z izdajo 10-letne obveznice RS82 v višini 1,5 milijarde evrov zelo uspešno refinancirala obveznico RS67, ki zapade 27. januarja 2020.

09.01.2020
NOVICE Delo in zaposlovanje tujcev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) si skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) ves čas prizadeva za znižanje števila kršitev delovnopravne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev. V ta namen tako MDDSZ kot IRSD organizirata preventivne ukrepe osveščanja delavcev in delodajalcev.

08.01.2020
NOVICE Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe V letošnjem letu so se izvajali ukrepi na trgu dela, katerih namen je bil spodbujati zaposlovanje brezposelnih oseb. V programe za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih je bilo v letu 2019 vključenih več kot 25.000 oseb. 20.12.2019
NOVICE Naraščanje bolniških odsotnosti ni le zdravstveni problem Izrazito naraščanje bolniških odsotnosti v zadnjih letih ni le zdravstveni, temveč tudi ekonomski, socialni in vsesplošni družbeni problem. Začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in drugih razlogov je veliko breme za zaposlene, delodajalce, izvajalce zdravstvenih storitev, nosilce socialnih zavarovanj in tudi za družbo v celoti. 17.12.2019
NOVICE Evroskupina dosegla načelni dogovor o spremembah ESM pogodbe

Finančni ministri območja evra so na včerajšnjem zasedanju v razširjeni sestavi v Bruslju dosegli načelni dogovor o vseh elementih reforme Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM). Podpis sprememb Pogodbe o ustanovitvi ESM pa bo predvidoma sledil v prvem četrtletju prihodnjega leta. Delo na dokončanju bančne unije se bo nadaljevalo in bo v središču pozornosti finančnih ministrov v prihodnjem letu.

05.12.2019
NOVICE eBOL - Nov način obravnave in uporabe bolniških listov bo novost tudi za delodajalce

Po novem bo do eBOL mogoče dostopati preko portala SPOT (eVEM) ali preko vmesnika eBOL in eNDM. Objavljamo  podrobnejše informacije kako in na kakšen način boste lahko delodajalci dostopali do eBOL.

03.12.2019
NOVICE Pogosta vprašanja in odgovori eBOL

Uvedba eBOL bo  predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih oz. njihovih zaposlenih. Tokrat objavljamo pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z eBOL, ki so objavljena na spletnem portalu eVem.

02.12.2019