c S

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema

03.11.2022 S 1. novembrom je začela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema, ki na novo določa najvišjo drobnoprodajno ceno plina ter uvaja tudi regulacijo cen za različne tipe odjemalcev.

Že julija je vlada tako izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je od 1. septembra 2022 za eno leto navzgor omejila najvišje dovoljene maloprodajne cene plina za nekatere zaščitene odjemalce. To so prvi vrsti gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci ter osnovne socialne službe, to so izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori kot so bolnišnice, dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva - javni domovi za starejše, in zapori. Med odjemalce z najvišjo dovoljeno ceno nenazadnje sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100 000 kWh.

Določena najvišja drobnoprodajna cena plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove

To po dopolnitvi uredbe velja tudi za gospodinjske odjemalce daljinskega ogrevanja. Zaradi velikih povišanj cene zemeljskega plina v obstoječi kurilni sezoni  v nekaterih sistemih daljinskega ogrevanja, kot naprimer na Jesenicah in v Trbovljah, ter predvsem napovedi za kurilno sezono 2022/2023 je med odjemalce zemeljskega plina, za katere se cena regulira, potrebno dodati tudi gospodinjske odjemalce, ki se s toploto oskrbujejo iz sistemov daljinskega ogrevanja, toploto pa proizvajajo iz zemeljskega plina. Uredba na novo določa najvišjo drobnoprodajno ceno plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce, osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce. Instituta nadomestne in osnovne oskrbe ter širitev definicije zaščitenih odjemalcev je uvedel nedavno sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Danes sprejeta uredba uvaja regulacijo cen tudi za te tipe odjemalcev.


Vir: FinD-INFO, 3. 11. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.