c S

Navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2022

22.08.2022 V letu 2022 je v kmetijski pridelavi občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike.

Vsa kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KMG), ki zaradi posledic suše ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo, medtem ko dodatna dokazila za sušo niso potrebna, razen predpisane evidence o delovnih opravilih za ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: KOPOP) in ekološko kmetovanje (v nadaljevanju: EK) ter v primeru drugih nepovršinskih ukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ali Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, izvedenih na podlagi objavljenih javnih razpisov (v nadaljevanju: nepovršinski ukrepi programa razvoja podeželja). V nadaljevanju navodil je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

Navodila za uveljavljanje primera višje sile

- Navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2022


Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 20. 8. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.