c S
Novosti v okviru finančnih nadomestil zaradi visokih cen 09.08.2022 Agencija obvešča vse potencialne upravičence na ukrepih finančnih nadomestil zaradi visokih cen, da je bil skladno z zakonskim aktom sprejet dodaten datum za izpolnitev pogoja poravnanih davčnih obveznosti.

Agencija obvešča vse potencialne upravičence na ukrepih:

  • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo,
  • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo,
  • Finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil.

ki niso imeli na dan uveljavitve odlokov poravnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v  višini, ki presega 50 evrov, da je bil skladno z zakonskim aktom sprejet dodaten datum za izpolnitev pogoja poravnanih davčnih in nedavčni obveznosti, in sicer 16. 8. 2022.

Agencija poziva vse potencialne upravičence, da poravnajo davčne obveznosti in nedavčne obveznosti do 16. 8. 2022, da bodo lahko upravičeni do pridobitve finančnih nadomestil za zgoraj navedene ukrepe.

Vse informacije glede omenjenih finančnih nadomestil pridobite v sklopu spodnjih storitev.

 

Naziv storitveInstitucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.