c S
Spremembe Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja 08.08.2022 V Uradnem listu RS, št. 103 z dne 29. julija 2022 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen.

Novela pravilnika (primerjalnik besedila), ki bo začela veljati 13. avgusta, določa v preglednici v 7. členu nove vrednosti za odmero nadomestil upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev. Pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, pa po novem znaša: v postopku stečaja nad pravno osebo 1.081 evrov (prej 1.200 evrov), v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine pa 541 evrov (prej 600 evrov).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.