c S
Računi za vse bodo manjši zaradi nižjega DDV 30.07.2022 Minister za finance Klemen Boštjančič je pojasnil, da je vlada sprejela odločitev o znižanju davka na dodano vrednost na energente za vse uporabnike, ki se jih s tem ukrepom vse enako obravnava. Od 1. septembra do 31. maja naslednje leto bo DDV na energente tako znašal 9,5 odstotka. Sicer je pred tem že uvedla delno regulacijo cen pogonskih goriv ter omejila najvišje cene elektrike in zemeljskega plina.

Znižanje DDV vlada predlaga za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo (lesna biomasa za ogrevanje). Predlagana je začasno nižja 9,5 % stopnjo DDV, in sicer za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023.

Finančni minister je tudi povedal, da vlada s tem ukrepom naslavlja posledice energetske draginje v času največje porabe energentov, to je med ogrevalno sezono, s čimer tudi dopolnjuje ukrep regulacije cen električne energije in zemeljskega plina.  Predlog za znižanje DDV vključuje tudi daljinsko ogrevanje in lesno biomaso za ogrevanje.

Minister Boštjančič je poudaril, da bodo od nižjega davka na dodano vrednost imeli koristi vsi uporabniki, najbolj pa gospodinjstva. Z ukrepom vlada zajema tudi tiste, ki imajo že danes nizke cene električne energije in zemeljskega plina, prihranki na računih uporabnikov pa se lahko v devetih mesecih veljavnosti ukrepa gibljejo od nekaj sto do tisoč evrov na letni ravni.

Na kratko je minister tudi povedal, da predlog o znižanju DDV ne vključuje kurilnega olja in daljinskega ogrevanja, je pa vključena lesna biomasa. Pojasnil je, znižanje DDV ni možno pri kurilnem olju zaradi evropske direktive, a bo vlada v prihodnjih tednih pri tem energentu in na področju daljinskega ogrevanja ukrepala z regulacijo cen. »Ravno nasprotno pa vlada pri lesni biomasi za ogrevanje ne more regulirati cen, zato je na tem področju posegla po znižanju DDV«, je predstavitev te vladne odločitve zaključil finančni minister.

V odgovoru na novinarsko vprašanje je minister Boštjančič še povedal, da bo Slovenija zaradi znižanega DDV v proračunu zabeležila za 130 milijonov evrov manj prihodkov: približno 40 milijonov v letošnjem letu in 90 milijonov v naslednjem letu. Napovedal je tudi rebalans proračuna za letošnje leto, pripravljen pa bo v okviru priprave proračunov za leti 2023 in 2024.


Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 28. 7. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.