c S
Pojasnilo FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 eur iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 27.07.2022

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Uvoz blaga v vrednosti do 150 eur iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe (s pogostimi vprašanji in odgovori), 2. izdaja, julij 2022.

E-TRGOVANJE

26. 7. 2022

 

Uvoz blaga v vrednosti do 150 eur iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Uvoz blaga v vrednosti do 150 eur iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe (s pogostimi vprašanji in odgovori), 2. Izdaja, julij 2022Vir: FURS, 26.7. 2022

_________________________

Podrobneje dokument:


1. UVOZ BLAGA V VREDNOSTI DO 150 EUR IZ TRETJIH DRŽAV PO 1. 7. 2021

V skladu z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455, ki spreminja Direktivo 2006/112/EC (DDV direktiva) in Direktivo 2009/132/EC (DDV uvozne oprostitve), se 1. 7. 2021 odpravlja oprostitev plačila DDV za uvoz pošiljk majhne vrednosti do 22 EUR iz tretjih držav. Za te pošiljke se po tem datumu obračuna  DDV, ki se pobira ob uvozu. Z vidika fizičnih oseb oz. končnih potrošnikov se ne bo spremenilo nič, razen da bo potrebno tudi za te pošiljke plačati DDV in morebitne stroške zastopnika (npr. izvajalec poštnih storitev in storitev hitre pošte).


2. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

2. 1 Vprašanja in odgovori s carinskega področja

    1. Naročam pošiljke iz tretjih držav. Kaj se spremeni s 1. 7. 2021?
Od 1. 7. 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 EUR, kar pomeni, da se za te pošiljke po tem datumu obračuna DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa so še vedno oproščene plačila carine. Za take pošiljke se bo moral ob uvozu obračunati 22% DDV. Z vidika kupca oz. nakupa samega se postopkovno ne bo nič spremenilo razen, da bo potrebno tudi za te pošiljke  plačati DDV in morebitne stroške zastopnika (npr. izvajalec poštnih storitev in storitev hitre pošte).

    2. Po kateri stopnji se bo po 1. 7. 2021 obračunal DDV?
DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačajo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 %, znižani stopnji 9,5 % oziroma posebni znižani stopnji 5%. Znižane stopnje DDV veljajo npr. za prehrambne izdelke, zdravila, knjige. Blago, za katero velja znižana stopnja DDV, podrobneje določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

   3. Kako bo pa s pošiljkami, ki jih fizična oseba iz tretje države pošilja kot darilo fizični osebi v Evropsko unijo?

Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi v vrednosti do 45 EUR (darila), bodo še vedno oproščene plačila carine in DDV.

   4. Kako je z izvoznimi postopki takih pošiljk?
Sprememba zakonodaje ne vpliva na izvajanje izvoznih postopkov.  

   5. Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000 evrov. Ali zame valje prag 10.000 evrov?
Ne, prag v višini 10.000 evrov velja samo za davčne zavezanec s sedežem v Uniji.  


   6.
Zakaj lahko pride do dvojnega zaračunavanja DDV pri uvozu pošiljk iz tretjih držav?
Zakonodaja omogoča plačilo DDV na dva načina, preko uporabe posebne uvozne ureditve IOSS ali z uporabo posebne ureditve pri uvozu (v tem primeru se DDV obračuna s carinsko deklaracijo). Pri uporabi posebne uvozne ureditve IOSS, se DDV plača že prodajalcu in se za blago opravijo samo carinske formalnosti, ki so potrebne za sprostitev blaga v prosti promet v Uniji. Pogoj za uporabo te ureditve je registracija prodajalca (oz. spletne platforme) v to posebno ureditev. Z registracijo mu je dodeljena posebna evidenčna številka IOSS, ki je podlaga za uporabo te ureditve. Prodajalec oz. spletna platforma mora tudi poskrbeti, da vložnik deklaracije (običajno prenosnik poštne pošiljke, npr. Pošta Slovenije) razpolaga z IOSS evidenčno številko (IOSS številke so poslovna tajnost), ki mora biti carinskemu organu predložena v carinski deklaraciji v trenutku carinjenja blaga. Njena veljavnost je podlaga za oprostitev plačila DDV. Če ta številka na carinski deklaraciji ni navedena, se DDV obračuna po veljavni davčni stopnji.

V praksi še vedno prihaja do primerov, ko kupec ob nakupu plača DDV, ob carinjenju pa evidenčna številka IOSS na carinski deklaraciji ni navedena, zaradi česar ni bil izpolnjen pogoj za oprostitev DDV ob uvozu in je bil obračunan DDV. V takih primerih svetujemo, da se obrnete na spletnega trgovca oz. platformo in od njega zahtevate vračilo plačanega DDV, ker le ta za potrebe carinjenja ni zagotovil IOSS številke (nekateri spletni trgovci imajo možnost vračila DDV objavljeno na svojih spletih straneh). Predlagamo, da se zahtevku priloži dokazilo o plačilu DDV ob uvozu (račun carinskega zastopnika iz katerega je razvidno plačilo DDV) ter navede, da je bilo potrebno za pošiljko ponovno plačati DDV, ker dobavitelj ni sporočil IOSS številke prenosniku pošiljke in tako številka ni bila predložena carinskemu organu ob carinjenju blaga.

2. 2. Vprašanja in odgovori z davčnega področja

   1. Sem fizična oseba in kupujem blago preko spletnega trgovca s sedežem v Avstriji. Prodajalec mi trenutno za prodano blago zaračunava DDV po stopnji 20 %. Ker se s 1. 7. spreminjajo pravila za spletne trgovce me zanima, po kakšni stopnji bo obračunan DDV po 1. 7. 2021.
Stopnja DDV pri prodaji blaga na daljavo je odvisna od tega, ali se bo spletni trgovec s sedežem v Avstriji, ki prodaja blago na daljavo končnim potrošnikom v Slovenijo, vključil v posebno unijsko ureditev za prodajo blaga na daljavo, ali ne. Spletni trgovci imajo pri prodaji blaga na daljavo do višine 10.000 evrov možnost, da je pod določenimi pogoji kot kraj opravljanja dobave blaga na daljavo določen kraj, kjer ima dobavitelj sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče. V tem primeru dobavitelj obračunava DDV po stopnjah, ki veljajo v državi članici, kjer se blago nahaja v trenutku, ko se začne njegovo odpošiljanje ali prevoz. Če bo torej prodajalec izpolnjeval določene pogoje in izkoristil to možnost, bo DDV po 1. 7. 2021 obračunan po isti stopnji kot pred tem datumom. Če pa se bo prodajalec v Avstriji vključil v posebno ureditev za prodajo blaga na daljavo, bo DDV obračunan po stopnji, ki velja v Sloveniji.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.