c S

Slovenija refinancirala del dolga in izboljšala položaj na kapitalskih trgih

11.07.2022 Slovenija nadaljuje z aktivnim upravljanjem z dolgom državnega proračuna, kar izboljšuje njen položaj na kapitalskih trgih. S predčasnim refinanciranjem obveznosti, ki zapadejo marca prihodnje leto, je Slovenija znižala tveganje refinanciranja in izboljšala likvidnost obveznic.Ministrstvo za finance je 5. julija 2022 izvedlo transakcijo upravljanja z dolgom, s katero je predčasno refinanciralo obveznosti, ki zapadejo marca prihodnje leto.

Izvedena je bila transakcija upravljanja dolga z zamenjavo obveznic RS 83 0,20% 3/2023 v nominalni višini 350.000.000 evrov pri ceni ponudbe 100,50 za obveznice, RS 88 0,125% 7/2031 v nominalni vrednosti 89.946.000 evrov pri ceni ponudbe 83,80, za obveznice RS 77 2,250 % 3/2032 v nominalni višini 200.919.000 evrov pri ceni ponudbe 100,040 in za obveznice RS 74 1,500 % 3/2035 v nominalni višini 89.090.000 evrov pri ceni ponudbe 89,090. Transakcija bo predvidoma zaključena 13. julija 2022, ko bodo obveznice v poslu zamenjave ukinjene oziroma izdane.

Slovenija tako nadaljuje z aktivnim upravljanjem z dolgom državnega proračuna, kar izboljšuje njen položaj na kapitalskih trgih. S predčasnim refinanciranjem obveznosti je Slovenija znižala tveganje refinanciranja in podaljšala ročnost portfelja dolga, izboljšala likvidnost obveznic ter dosegla pozitivno neto sedanjo vrednost transakcije.


Vir: Ministrstvo za finance, 11. 7. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.