c S

Povprečna plača nekoliko nižja od plače za marec

24.06.2022 V primerjavi s plačo za marec je bila povprečna bruto plača za april nižja, in sicer nominalno za 0,3 %, realno pa za 2,8 %. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

Bruto: 2.001,93 EUR, neto: 1.304,32 EUR

Povprečna bruto plača za april 2022 je znašala 2.001,93 EUR; od plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,3 %, realno pa za 2,8 %. Povprečna neto plača je znašala 1.304,32 EUR in je bila od plače za prejšnji mesec nominalno nižja za 0,2 %, realno pa za 2,7 %.

V javnem sektorju višja, v zasebnem sektorju pa nižja 

V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 1,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 3,3 %), v zasebnem sektorju pa se je znižala za 1,1 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 4,1 %), najbolj znižala pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 13,0 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil); kljub temu je bila bruto plača v teh dejavnostih najvišja (3.087,86 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
 


Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija

 

IV 2022

Ø I-IV 2022

Ø II-IV 2022

IV 2022
III 2022

IV 2022
IV 2021

Ø I-IV 2022
Ø I-IV 2021

EUR

indeks

           

Bruto

2.001,93

1.965,36

1.979,08

99,7

100,4

99,2

Javni sektor

2.282,08

2.227,76

2.232,32

101,2

91,9

91,1

  od tega sektor država

2.302,49

2.247,47

2.242,16

103,3

89,6

88,5

Zasebni sektor

1.877,50

1.848,02

1.866,04

98,9

106,4

104,9

Neto

1.304,32

1.272,05

1.283,87

99,8

102,0

99,9

Javni sektor

1.479,63

1.435,27

1.442,55

101,0

94,3

92,6

  od tega sektor država

1.491,47

1.446,35

1.447,68

103,0

92,0

90,3

Zasebni sektor

1.226,45

1.199,06

1.213,04

99,2

107,4

105,0Vir: SURS, 22. 6. 2022Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.