c S
Odprta proračunska postavka za namen izplačila unovčenih digitalnih bonov 14.06.2022 Vlada je pri proračunskemu uporabniku Finančna uprava Republike Slovenije, za namen izplačila unovčenih digitalnih bonov, odprla novo proračunsko postavko, na katero se bodo prerazporedila sredstva v višini 28,8 milijona evrov iz finančnega načrta Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti je med drugim določil ukrepe za vključenost prebivalstva. Ciljnim skupinam ali delom skupin se podeli finančna spodbuda v obliki dobroimetja – digitalnega bona za nakup računalniške opreme ali udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev digitalnih kompetenc. Vrednost digitalnega bona je določena med 100 in 200 evri, čas veljavnosti digitalnega bona pa je 12 mesecev.


Vir: Vlada RS, 14. 6. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.