c S
Pojasnilo FURS: Bonitete 10.06.2022 Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Bonitete, v 8. izdaji, z dopolnjenim pojasnilom glede ugodnejše davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

9. 06. 2022


Bonitete

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Bonitete, 8. izdaja, junij 2022Vir: FURS, 9. 6. 2022

_________
Dopolnjeno v dokumentu:


3.3.1 Ugodnejša davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa delnic

V šestem odstavku 43. člena ZDoh-2 je določeno, da mora pravico do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev v gospodarski družbi delodajalca (ali tej družbi neposredno nadrejeni družbi) delojemalcu zagotoviti delodajalec, da se lahko upošteva ugodnejša davčna obravnava. Pri tem dikcija zagotovitev s strani delodajalca ne pomeni, da mora strošek zagotovljene bonitete bremeniti delodajalca. Šesti odstavek 43. člena ZDoh-2 se tako uporablja za vrednotenje bonitete v obliki pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev, če se ta dohodek v konkretnem primeru vsebinsko lahko opredeli za dohodek iz zaposlitve in so hkrati izpolnjeni pogoji iz šestega, sedmega in osmega odstavka 43. člena ZDoh-2, pri čemer pa ni pomembno, kdo izvede izplačilo te bonitete ter v čigavo breme.

Pogoj zagotovitve pravice s strani delodajalca je izpolnjen tudi, če delojemalcu ugodnost zagotovi neposredno nadrejena družba, ki je imetnik delnic ali poslovnih deležev v gospodarski družbi, če se nadrejena družba v zvezi s takšnim nagrajevanjem dogovori z delodajalcem, da bo strošek tega nagrajevanja nosil delodajalec. V nasprotnem primeru, če stroška ne nosi delodajalec (nadrejena družba mu tega ne zaračuna in torej nagrade delojemalcu ne zagotovi delodajalec), pa pogoj za ugodnejšo davčno obravnavo po navedeni določbi ni izpolnjen.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.