c S
Unovčenje digitalnega bona '22 15.06.2022 S 15. junijem letos bodo lahko upravičenci iz skupine šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in vsi študentje, začeli unovčevati digitalne bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba je bila namreč objavljena v Uradnem listu 69/2022, z dne 17. maja 2022 in velja od 18. maja.

Kot priloge k navedeni Uredbi so objavljene štiri priloge, ki so jih upravičenci do digitalnega bona '22 dolžni predložiti v določenih primerih ob unovčevanju digitalnega bona '22 in to so:

- vloga za za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini,

- sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih,

- izjava o združitvi digitalnih bonov '22 in

- izjava o unovčitvi digitalnega bona '22.


Več infomacij na povezavi: Digitalni bon '22


Vir: FinD-INFO, 15. 6. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.