c S
Sprejeta rešitev za komitente nekdanje slovenske Sberbank banke 02.03.2022 Banke z ruskim lastništvom se zaradi sankcij proti Rusiji ob njeni vojaški agresiji nad Ukrajino soočajo z zmanjšanjem zaupanja. Posledično je bila na ravni Evropske centralne banke in Enotnega odbora za reševanje sprejeta odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, preneha s poslovanjem.

1. marca 2022 je bila za komitente nekdanje slovenske Sberbank banke sprejeta rešitev, ki vsem komitentom od 2. marca 2022 dalje ponovno omogoča nemoteno poslovanje in razpolaganje s sredstvi. Banko namreč prevzema Nova ljubljanska banka, ki se je odločila za nakup slovenske Sberbank banke.

V Banki Slovenije ob tem poudarjamo, da smo z omenjeno rešitvijo ohranili finančno stabilnost v Sloveniji, brez obremenitve drugih bank ali državnega proračuna.

V nastalih razmerah sta bili za reševanje slovenske Sberbank banke na voljo dve možnosti, in sicer da (i) preneha s poslovanjem in se varčevalce poplača v skladu s pravili jamstvene sheme ali (ii) dobi novega lastnika, kar omogoča ohranjanje vseh poslovnih odnosov tako kreditojemalcev kot varčevalcev.

Dosežen je bil dogovor o prodaji Sberbank banke največji bančni skupini v Sloveniji – Novi ljubljanski banki. S tem smo zagotovili, da bodo vsi komitenti slovenske Sberbank banke od 2. marca 2022 dalje poslovali nemoteno.

Ob tem ponovno poudarjamo, da je bila Sberbank banka edina banka v slovenskem bančnem sistemu z ruskim lastništvom. Vse ostale banke poslujejo stabilno.

Obrazložitev odločitve ter pojasnila glede matične banke in drugih hčerinskih bank lahko najdete na spletni strani Enotnega odbora za reševanje.


Vir: Banka Slovenije, 2. 3. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.