c S
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju – sprememba 03.02.2022 Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer sta dodana odgovora na vprašanja 2.1.1 in 2.5.2.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z UKREPI PKP10 NA DAVČNEM PODROČJU

3. 2. 2022


Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju

sprememba dokumenta


Več na povezavi: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju


Vir: FURS, 3. 2. 2022

__________________
Dopolnjeno:

2.1.1.  Kakšne evidence so potrebne za dokazovanje upravičenosti porabe hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati?

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) ne določa, katere evidence morajo hraniti podjetja za dokazilo nakupa hitrih testov. Po tolmačenju zakonodajalca, mora imeti upravičenec seznam delavcev, za katere je potrebno samotestiranje, na dan oddaje vloge, ter potrdila o nakupu testov (račune in potrdila o plačilu računov), ki so kupljeni do 31. 1. 2022, oziroma v skladu s podaljšanjem ukrepa, do 28.2.2022.

2.5.2.  Ali so delodajalci za zaposlene v VIZ, sociali in zdravstvu upravičeni do povračila stroškov za teste za samotestiranje, kljub temu da zaposleni izpolnjujejo pogoj PC, vendar so izjema od karantene ob pogoju, da se na delovnem mestu 7 dni samotestirajo?

PKP10 je uvedel ukrep pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, upravičeno obdobje je bilo od 8. novembra do 31. decembra 2021. Vlada RS je to obdobje s Sklepom o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (Uradni list RS, št. 11/22) podaljšala do 28. februarja 2022.
Za zaposlene oziroma tiste, ki delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, velja, da se kljub temu, da so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napotijo oziroma se jim ne odredi ukrep karantene na domu, če v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2. Takšna izjema je bila v Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22) vnesena šele z Odlokom o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/22), ki velja od 19. januarja 2022 dalje.
Ob upoštevanju vseh pogojev iz PKP10 in navedenega odloka, izhaja, da so stroški za HAG teste upravičeni tudi za zaposlene oziroma tiste, ki delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, a šele od 19. januarja dalje (in sicer, ne v znesku 92,50 EUR, ampak maksimalno v višini »strošek testa x 7 dni«).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.