c S
KIDO zahtevek – izjava upravičenega lastnika dohodka 12.01.2022

Na portalu eDavki je objavljen obrazec Izjava upravičenega lastnika dohodka, ki je lahko priloga KIDO zahtevku za zmanjšanje oz. oprostitev davka.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

Zahtevki za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (v nadaljevanju: zahtevki KIDO) so predpisani na podlagi 260. in 266. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2. Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjen obrazec, preden je dohodek izplačan. Plačnik dohodka predloži izpolnjen obrazec Finančni upravi Republike Slovenije.

Kadar vlagatelj (plačnik davka), ki oddaja zahtevek KIDO preko portala eDavki, ni pooblaščen s strani upravičenega prejemnika dohodka (nerezidenta) za uveljavljanje ugodnosti po KIDO, mora zahtevek vsebovati izjavo upravičenega prejemnika dohodka (nerezidenta) ali njegovega pooblaščenca.

Na zahtevku KIDO mora prejemnik dohodka oz. zanj njegov pooblaščenec s podpisom potrditi:

  • da je prejemnik dohodka tudi upravičeni lastnik dohodka, da je upravičen do koristi, določeni v mednarodni pogodbi ter
  • da so podatki resnični, točni in popolni.

Izjava se lahko priloži zahtevku kot samostojen dokument ali pa se priloži na izpolnjenem in podpisanem zahtevku KIDO.

V primeru, da se odda izjava kot samostojen dokument, ki je objavljen na portalu eDavki, je potrebno v elektronskem zahtevku KIDO v polju IZJAVE izbrati drugo možnost.

- Izjava upravičenega lastnika dohodka za fizične osebe

- Izjava upravičenega lastnika dohodka za fizične osebe z dejavnostjo

- Izjava upravičenega lastnika dohodka za pravne osebe

Vir: FURS, 12. 1. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.