c S
Pojasnilo FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila 11.01.2022

FURS je izdal spremembo dokumenta - Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica  do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, 10. izdaja, januar 2022 v zvezi z zavedenimi spremembami glede izdaje računa in spremembami tarif pri uveljavljanju pravice do pavšalnega nadomestila.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

11. 1. 2022

Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica  do uveljavljanja pavšalnega nadomestila

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi:Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica  do uveljavljanja pavšalnega nadomestila; 10. izdaja, januar 2022


Vir: FURS, 11. 1. 2022


_____________
Spremenjeno:


5.0 IZDAJANJE RAČUNOV 

Od 22. 1. 2022 dalje velja, da davčni zavezanec račun, ki ga izda kupcu - končnemu potrošniku v papirni obliki, izroči kupcu na njegovo zahtevo. Še vedno pa je treba tudi račune za opravljene dobave kupcem - končnim potrošnikom (za katere  ni določene izjeme od obveznosti izdajanja računov) izdati in jih davčno potrditi v skladu z določbami ZDavPR.


6.0 PRAVICA DO UVELJAVLJANJA PAVŠALNEGA NADOMESTILA

Pridelki in storitve

Tarifna oznaka KN/
šifra SKD

Pogoji
(tretji odstavek 162. čl.
Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 - pravilnik)

Skupina 1 – pridelki živinoreje

Žive živali

od 0101 do 0106 in 0307 60 00

kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi kmetijskozemljišče, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja

Mleko

0401

Sveža jajca

0407

Gnojila živalskega ali rastlinskega

izvora

3101 00 00

Skupina 2 – kmetijski pridelki čebelarstva

Matični mleček in propolis

0410 90 00

kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi čebelje panje

Cvetni prah

1212 99 95

 Čebelji vosek

1521 90

 

Skupina 3 – poljščine, krmne rastline in drugi pridelki ter vrtnine, jagode in druge posebne kulture

Žito

od 1001 do 1005,

1007 00 in 1008

za poljščine, krmne rastline in vrtnine v ekstenzivni pridelavi, kadar imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi kmetijsko zemljišče, ki nievidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja ter za vrtnine, jagode in gojena zelišča in začimbe, kadar imajo v uporabi kmetijsko zemljišče, na katerem priglasijo pridelavo posebnih kultur

Žitna slama in žitne pleve

1213 00 00

Oljna semena in plodovi

1201 00 in

od 1204 00 do 1207

Druga semena

1209 razen 1209 30 00,

1209 99 10 in

1209 99 91

Sladkorna pesa

1212 91 80

Krmne rastline

1214

Užitne vrtnine, koreni in gomolji

od 0701 do 0709 razen 0709 51 00, 0709 56 00, 0709 54 00, 0709 55 00, 0709 59 00, 0713 in 0714

Jagode, sveže

0810 10 00

Gojeni zdravilna zelišča in začimbe

0909, 0910 in 1211
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.