c S

31.12. je za s.p.-je rok za obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig

31.12.2021 Samostojni podjetniki lahko samostojno izbirajo o načinu obdavčitve in načinu vodenja poslovnih knjig seveda upoštevaje zakon, ki vsebuje omejitve glede obsega dejavnosti, ki je še dopusten za posamezno izbiro.

O načinu obdavčitve se podjetniki odločajo in izrekajo v letnem obračunu dohodka iz dejavnostih, ki ga pri rednem poslovanju oddajajo najkasneje do 31.3. za preteklo leto (ali bodo obdavčeni po dejanskih ali normiranih odhodkih).

O načinu vodenja poslovnih knjig pa se skladno z ZDavP-2 in s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, prvič izrečejo ob registraciji dejavnosti. Kasneje lahko to izjavo spremenijo, vendar vsakokrat najkasneje do 31.12. za prihodnje koledarsko leto. Med letom izbranega sistema vodenja knjig ni možno spreminjati. Za obvestilo FURS-u o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig ne obstaja poseben obrazec, zadošča pisna izjava, oddana kot lasten dokument preko eDavkov ali s klasično pošto.


Vir: Inštitut za računovodstvo, 30. 12. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.