c S
FURS: Javni pozivi k vložitvi napovedi do 28. 2. 2022 28.12.2021 Finančna uprava predstavlja javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2021.

Rok za vložitev navedenih napovedi je enoten (28. 2. 2022), zato smo vse napovedi objavili v enem javnem pozivu.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.