c S
Neprenešeni vrednostni papirji bodo konec leta nepovratno preneseni na račun Kapitalske družbe 09.11.2021 Ministrstvo za finance obvešča, da se 31. decembra 2021 izteka rok, po katerem bodo vrednostni papirji, ki jih imetniki niso prenesli na trgovalne račune, nepovratno preneseni na račun Kapitalske družbe, d.d. Do 31. decembra 2021 lahko imetniki vrednostnih papirjev še vedno zahtevajo, da prevzamejo vrednostne papirje.

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih je imetnikom določil rok, da svoje vrednostne papirje iz registrskih računov pri centralno depotni družbi (KDD) prenesejo na trgovalne račune pri sistemskih članih KDD. Pravnim osebam je rok potekel 30. septembra 2016, fizičnim osebam pa 1. januarja 2017. Po tem roku so bili skladno z zakonom registrski računi ukinjeni. Sami vrednostni papirji zaradi varstva imetnikov niso bili izbrisani, temveč so bili imetniki omejeni v uresničevanju pravic iz teh vrednostnih papirjev.

Konec letošnjega leta bodo vrednostni papirji, ki so bili nekoč vpisani na registrskih računih, nepovratno preneseni na račun Kapitalske družbe. Po 31. decembru 2021 bo Kapitalska družba postala imetnica nematerializiranih vrednostnih papirjev in bo upravičena do izvrševanja določenih upravičenj v zvezi s prenesenimi vrednostnimi papirji.

Do 31. decembra 2021 lahko imetniki vrednostnih papirjev še vedno zahtevajo, da prevzamejo vrednostne papirje, ki so bili nekoč vpisani na registrskih računih, in jih prenesejo na račune pri sistemskih članih (trgovalni račun). Trenutno se ti vrednostni papirji nahajajo na skupnem namenskem računu, ki ga vodi KDD. Upravičenci bodo prejeli vrednostne papirje v stanju, v katerem bodo (brez nadaljnjih donosov ali drugih izplačil). Dodatne informacije za izvedbo omenjenih dejanj lahko imetniki vrednostnih papirjev najdejo pri KDD, članih centralno depotne družbe in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.


Vir: Ministrstvo za finance, 5. 11. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.