c S

Koriščenje neporabljenih sredstev iz PKP7 za financiranje hitrih antigenskih (HAG) testov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

29.10.2021 Posredujemo odgovor FURS glede koriščena neporabljenih sredstev za kritje hitrih antigenskih (HAG) testov.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oz. PKP7 je v 106. členu upravičencem omogočal uveljavljanje pomoči za izvedbo hitrih antigenskih (HAG) testov v višini za 40 eur na zaposlenega, v kolikor so oddali vloge do 31. januarja 2021.

FURS jim je na podlagi izjave zakonsko predvideno pomoč oziroma sredstva tudi nakazala. PKP7 ne vsebuje določbe, ki bi vsebovala skrajni rok za porabo sredstev oziroma izvedbe testiranj - hitri testi so bili lahko izvedeni že v času od uveljavitve zakona (31. 12. 2020) do oddaje izjave, lahko pa se izvajajo tudi kasneje. To pomeni, da vsi upravičenci, ki so v skladu z 106. členom PKP7oddali vloge do 31. januarja 2021 in pridobili subvencijo za izvedbo hitrih antigenskih (HAG) testov, lahko preostanek neporabljenih sredstev prejete subvencije za hitro antigensko (HAG) testiranje porabijo za kritje stroškov izvedbe hitrih antigenskih (HAG) testov pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti, saj PKP7 ne določa časovne porabe sredstev oziroma izvedbe testiranj.

Preostanek neporabljenih sredstev je tako mogoče uporabiti za kritje stroškov izvedbe hitrih (HAG) testov, ki nastanejo delodajalcu v primeru, ko je dolžan v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21 in 170/21) pošiljati tiste delavce, ki ne izpolnjujejo PC (preboleli, cepljeni) pogoja, na testiranje k izvajalcem zdravstvenih storitev.

Ob tem dodajajo, da že pridobljena, a še neporabljena sredstva ni mogoče uporabiti za nakup hitri antigenskih (HAG) testov za samotestiranje in da novih vlog ni mogoče vložiti, saj je rok za oddajo teh potekel z 31. januarjem 2021. 

Ostala vprašanja v zvezi z ukrepi PKP lahko najdete na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2021-01-11-obrazec-za-pridobitev-pomoci-za-teste-na-virus-sars-cov-2-bo-na-voljo-predvidoma-14-1-2021/.


Vir: GZS, 29. 10. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.