c S
Nov seznam subjektov javnega interesa 14.10.2021 ANR je dne 7. 10. 2021 objavila nov seznam subjektov javnega interesa, po stanju na dan 30. 9. 2021. Seznam je dostopen na spletni strani TUKAJ.

Subjekt javnega interesa je skladno s 44. točko 3. člena ZRev-2 družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo. Subjekt javnega interesa je tudi družba, zavezana k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež. Subjekt javnega interesa je lahko tudi druga pravna oseba, zavezana k obvezni reviziji, če je tako določeno z drugim zakonom. Agencija objavlja informativni seznam 175 družb, ki naj bi po kriteriju velikosti (torej velike in srednje družbe po kriterijih iz Zakona o gospodarskih družbah, ki so skladno s tem zakonom zavezane k obvezni reviziji) in lastništva izpolnjevale pogoje za uvrstitev med subjekte javnega interesa na dan 30. 9. 2021. Na informativni seznam niso uvrščene družbe, ki so k revidiranju zavezane na podlagi drugih zakonov.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, skladno s 16. členom Uredbe(EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (Uredba), v zvezi z imenovanjem revizorja, objavlja seznam revizijskih družb, ki so izvajale obvezne revizije subjektov javnega interesa v zadnjem poslovnem letu.

Agencija ne jamči za pravilnost navedenih podatkov, saj ni pristojna za tolmačenje zakonske definicije subjektov javnega interesa. Subjekt javnega interesa so lahko tudi družbe, ki so zavezane k obvezni reviziji na podlagi drugih zakonov, npr. Zakona o gospodarskih javnih družbah, Zakona o igrah na srečo itd., ki niso del navedenega seznama.


Seznam subjektov javnega interesaVir: Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, 7. 10. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.