c S
Uredite podatke o elektronskem naslovu v Poslovnem registru Slovenije pri Ajpesu 18.10.2021 Gospodarske družbe morajo v Poslovnem registru Slovenije urediti podatke o elektronskem naslovu družbe. Podatek o elektronskem naslovu je po zadnji spremembi Zakona o gospodarskih družbah podatek, ki mora biti obvezno vpisan v poslovni register in s tem tudi javno dostopen.


Obstoječe družbe
morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. februarja 2022.

Za novoustanovljene družbe se podatek o elektronskem naslovu vpiše že ob registraciji podjetja.

Obveznost ne velja za samostojne podjetnike. 

Podatke lahko uredite prek portala SPOT, na točkah SPOT ali pri izpostavah Ajpes.

Več informacij o tem, kako vpišete elektronski naslov v Poslovni register Slovenije ter za koga velja nova obveznost je na voljo na portalu SPOT.


Vir: Ministrstvo za javno upravo, 15.10.2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.